Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 08/2023

Cập nhật: 13/09/2023
 

Báo cáo từ thiện tháng 08/2023

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 08/2023

 A – THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/08/2023

Cô Kiều nhà sách ở Tân Bình

16.600.000

02/08/2023

Sư chú Tâm Đoan

10.000.000

02/08/2023

Cô Dung xây dựng Tân Bình

5.000.000

02/08/2023

Gia đình Nguyễn Thị Bùi

3.000.000

03/08/2023

Phan Thị Hòa

300.000

03/08/2023

Diệu Bảo

200.000

03/08/2023

Liên Mỹ, Liên Thanh, Nguyễn Tri

600.000

03/08/2023

Liên Ngọc

2.000.000

04/08/2023

Chùa Hoàng Pháp hỗ trợ xây nhà tình thương ở Long Mỹ, Hậu Giang

30.000.000

04/08/2023

Diệu Hoa, Mỹ Lệ

9.000.000

04/08/2023

Một Phật tử

10.000.000

05/08/2023

Một số Phật tử hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu và người khiếm thị

4.600.000

05/08/2023

Cô Lan công quả

800.000

05/08/2023

Cô giáo Huệ

800.000

06/08/2023

Cô Hòa 3 người

2.400.000

06/08/2023

Huỳnh Thị Thúy Hồng

800.000

06/08/2023

Trương Mộc Khanh

800.000

08/08/2023

Trương Mộc Nga

800.000

08/08/2023

Nguyễn Thị Mai

800.000

08/08/2023

Huỳnh Thị Thúy Hằng

800.000

08/08/2023

Phan Thị Yên

800.000

08/08/2023

Nguyễn Thị Toan

800.000

10/08/2023

Phạm Thị Mỹ Linh 5 người

1.500.000

10/08/2023

Cô Hân

800.000

10/08/2023

Cô Diệu

800.000

12/08/2023

Cô Như

800.000

12/08/2023

Nguyễn Ngọc Điệp

800.000

12/08/2023

Lê Thị Hoa

800.000

12/08/2023

Lê Thị Đào

800.000

13/08/2023

Cô Kiều ở Hóc môn

300.000

13/08/2023

Em cô Kiều ở Hóc Môn

800.000

13/08/2023

Cô Diệp

300.000

13/08/2023

Cô Danh

300.000

14/08/2023

Cô Lung

1.600.000

14/08/2023

Cô Thao

800.000

14/08/2023

Cô Phụng ở An Sương

2.000.000

14/08/2023

Châu Sang

1.900.000

15/08/2023

Nhóm cô Huyền, cô Thịnh ở Tân Bình, hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu

17.200.000

15/08/2023

Nhóm cô Hằng, cô Nghĩa ở Tân Bình hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu

8.600.000

16/08/2023

Thầy  Huệ và Phật tử

6.750.000

16/08/2023

Thầy Tâm Chuẩn

800.000

18/08/2023

Liên Thảo

1.000.000

18/08/2023

Diệu Hoa

1.000.000

20/08/2023

Ngô Thị Dự

1.000.000

20/08/2023

Chú Vũ

1.500.000

20/08/2023

Tịnh Thông

400.000

21/08/2023

Trương Thị Hòa

2.000.000

21/08/2023

Nguyễn Thị Bùi

500.000

21/08/2023

Diệu Tiên

1.000.000

22/08/2023

Lê Thị Đạt

100.000

22/08/2023

Nguyễn Trí

100.000

22/08/2023

Phạm Thị Bích Phượng

300.000

24/08/2023

Trần Thị Ngọc Hân

200.000

24/08/2023

Cô Giáo Tiên

300.000

24/08/2023

Cô giáo Phương

300.000

26/08/2023

Cô Dung hộ niệm

400.000

26/08/2023

Gia đình Phạm Thị Sương

500.000

 

Tổng:

159.150.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/08/2023

Trần Thanh Tri

200.000

02/08/2023

Một Phật tử

1.000.000

02/08/2023

Liên Thảo

2.000.000

02/08/2023

FT23215251442050

15.000.000

03/08/2023

Giáp Thị Kim Anh

5.000.000

05/08/2023

Một Phật tử

1.000.000

08/08/2023

BAO CO MON 792.02 NOK

1.765.000

10/08/2023

Một Phật tử

100.000

10/08/2023

FT23222724111241

50.000

11/08/2023

Liên Dung

300.000

12/08/2023

Liên Anh  cúng dường trai phạn Học Viện Phật Giáo Việt Nam, cơ sở 2- Bình Chánh

30.000.000

12/08/2023

Giáp Thị Kim Anh cúng dường trai phạn Học Viện Phật Giáo Việt Nam, cơ sở 2- Bình Chánh

10.000.000

08/08/2023

Ngọc Dung

2.365.000

14/08/2023

Nguyễn Văn Quang

2.500.000

16/08/2023

Lương Thị Phúc

100.000

16/08/2023

Lương Thị Thảo Trần

200.000

17/08/2023

Lê Thị Trang

200.000

19/08/2023

Nhóm vựa gạo Phương Ngọc cúng dường bệnh nhân Ung Bướu và Người mù

4.000.000

22/08/2023

Giáp Thị Kim Anh cúng dường trai tăng chùa Hoằng Pháp

10.000.000

22/08/2023

FT23234902763261

200.000

24/08/2023

Một Phật tử

100.000

26/08/2023

Lê Thị Thanh Như

500.000

30/08/2023

FT23242818880553, hỗ trợ đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

15.000.000

30/08/2023

542028- Một Phật tử

1.000.000

30/08/2023

FT23242687373090, tặng quà Cái Khế, Cần Thơ

25.000.000

 

 

127.580.000

B – CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/08/2023

Cúng dường làm nhà tình thương và tủ thờ, bàn ghế, tượng Phật ở Long Mỹ, Hậu Giang

44.000.000

02/08/2023

Cúng dường trường hạ chùa Quan Âm, Long Mỹ, Hậu Giang

23.500.000

02/08/2023

Cúng dường trường hạ chùa Di Đà, Long Mỹ, Hậu Giang

23.500.000

02/08/2023

Cúng dường trường hạ chùa Trường Pháp, Long Mỹ, Hậu Giang

23.500.000

02/08/2023

Cúng dường trường hạ chùa Giác Nguyên ở Hóc Môn

35.000.000

06/08/2023

Ngọc Dung chuyển khoản cúng dường phóng sanh

500.000

06/08/2023

Ngọc Dung chuyển khoản cúng dường từ thiện

500.000

06/08/2023

Ngọc Dung chuyển khoản cúng dường thầy Tâm Huệ

1.000.000

06/08/2023

Ngọc Dung chuyển khoản cúng cơm ở Tháp Linh

350.000

08/08/2023

Cúng dường trai phạn Học Viện Phật Giáo Việt Nam, cơ sở 2- Bình Chánh

40.000.000

08/08/2023

Cúng dường đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

7.500.000

08/08/2023

Hỗ trợ gia đình 15 em nhỏ ở Cái Khế, Cần Thơ

7.500.000

08/08/2023

Hỗ trợ Nguyễn Văn Lợi, Hà Tĩnh bị thương tật

100.000

26/08/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Lan, Bình Dương, xin tiền mua thuốc cho mẹ

130.000

10/08/2023

Hỗ trợ Trần Văn Cơ, Kiên Giang, xin tiền về quê

100.000

10/08/2023

Hỗ trợ Đào Vĩnh Toàn, Hưng Yên, tràn dịch màng phổi

100.000

10/08/2023

Hỗ trợ Lương Tấn Lộc, Long An, xin tiền về chăm sóc mẹ

100.000

10/08/2023

Hỗ trợ Nguyễn Vũ Cương, Tiền Giang, nuôi con nhỏ, tiền về quê

100.000

12/08/2023

Hỗ trợ Nguyễn Ngọc Thủy, Đồng Tháp, bướu giáp đa nhân

100.000

12/08/2023

Hỗ trợ Phạm Thị Tứ, Bình THạnh, cuộc sống khó khăn

300.000

12/08/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Phước, Cà Mau, xin tiền về quê

200.000

12/08/2023

Hỗ trợ Nguyễn Hoàng Hiếu, Cần Thơ, xin tiền về quê

100.000

14/08/2023

Hỗ trợ Bùi Thị Loan, Bình Định, xin tiền về quê

100.000

14/08/2023

Hỗ trợ Mai Hoàng Tiến, Bến Tre, xin tiền về quê

100.000

14/08/2023

Hỗ trợ Phạm Văn Sơn, Đắk Lắk, xin tiền về quê

200.000

14/08/2023

Hỗ trợ Trần Văn Thiện, Quảng Bình, xin tiền về quê

50.000

16/08/2023

Hỗ trợ Nguyễn Kim Thành, Bình Định, xin tiền về quê

50.000

16/08/2023

 Hỗ trợ Đoàn Huy Hoàng, Bình Phước, xin tiền về quê

50.000

16/08/2023

Hỗ trợ Đoàn Văn Tý, Bình Phước, xin tiền về quê

50.000

16/08/2023

Hỗ trợ Trần Thanh Tùng, Khánh Hòa, xin tiền về quê

50.000

18/08/2023

Hỗ trợ Phạm Minh Cường, Tiền Giang, xin tiền về quê

50.000

18/08/2023

Hỗ trợ Võ Ngọc Nguyệt, Bình Dương, nấm toàn thân

100.000

18/08/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Kim Oanh, Bà Rịa Vũng Tàu, xin tiền chuộc lại thẻ căn cước công dân

200.000

18/08/2023

Hỗ trợ Trần Thị Anh Thơ, Định Quán, bị tuyến giáp ở cổ

200.000

20/08/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Thanh Trúc, Q1, nhiễm trùng máu

200.000

20/08/2023

Hỗ trợ Nguyễn Vũ Thiện Phước, Ninh Bình, xin tiền mua mì gói

200.000

20/08/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thanh Kiệt, Đắk Lắk, xin tiền về quê

100.000

20/08/2023

Hỗ trợ Huỳnh Thị Kim Chi, ở Long An, mắc nhiều bệnh

200.000

22/08/2023

Hỗ trợ Huỳnh Thị Kim Liên, ở Long An, điều trị thai nhi

500.000

22/08/2023

Hỗ trợ Lê Thị Ngọc Miền, Q12 gửi con nhỏ vào nhà trẻ

200.000

22/08/2023

Hỗ trợ Trần Thị Hiền, Hóc Môn, xin tiền trả nhà trọ

100.000

22/08/2023

Hỗ trợ Huỳnh Thị Hoa, Tiền Giang, ung thư

100.000

24/08/2023

Hỗ trợ Trần Thị Ngọc Ánh, Cần Thơ, bướu cổ

100.000

24/08/2023

Hỗ trợ Ngô Thị Thu, Hóc Môn, tai nạn giao thông

100.000

24/08/2023

Hỗ trợ Nguyễn Ngọc Anh, Q8, bệnh tuổi già

100.000

24/08/2023

Hỗ trợ Hội cứu trợ trẻ em tàn tật, TP. HCM

600.000

26/08/2023

Hỗ trợ 66 bệnh nhân Ung Bướu và 20 người khiếm thị

34.000.000

28/08/2023

Cúng dường trai Tăng chùa Hoằng Pháp

10.000.000

30/08/2023

Cúng dường đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

15.000.000

30/08/2023

Tặng 100 phần quà tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

29.000.000

 

Tổng

299.880.000

C - TỔNG KẾT

*. THU:  299.893.000Đ

- Tồn tháng 07/2023: 13.163.000Đ

 - Ban Từ thiện thu: 159.150.000Đ

- Tk thầy Huệ:  127.580.000Đ

*. CHI:  299.880.000Đ

*. TỒN tháng 08/2023: 13.000Đ

Tin tức liên quan