Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 08/2022

Cập nhật: 22/10/2022
 

Báo cáo từ thiện tháng 08/2022

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 08/2022

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/08/2022

Gia đình cô Ngân và nhóm
 Phật tử cúng dường chùa Nhất Pháp và chùa Huệ Viễn ở Đồng Nai

12.000.000

01/08/2022

Đoàn bác sỹ Tứ

6.000.000

02/08/2022

Một Phật tử cúng 300 áo gió

15.000.000

02/08/2022

Gia đình Nguyễn Thị Mai

5.000.000

03/08/2022

Lê Thị Thắm

500.000

03/08/2022

Cúng dường phước thiện
cầu siêu hương linh

1.000.000

04/08/2022

Trương Duy Phương

500.000

04/08/2022

Gia đình Phạm Văn Chiêm

5.000.000

 

26/08/2022

Nhóm cô Út Sanh ở Bình Dương

12.500.000

Tổng:

57.500.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/08/2022

Nguyễn Thị Tú Linh

200.000

04/08/2022

Nguyễn Văn Quang

3.000.000

04/08/2022

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ gạo

17.000.000

05/08/2022

1000AT6140-992730 cúng dường
 tượng Phật

100.000.000

08/08/2022

Đặng thị Thanh Hà

500.000

10/08/2022

Lê Thị Trang

200.000

10/08/2022

Thanh Bình

1.000.000

10/08/2022

519987

500.000

12/08/2022

MBVCB 2325151476

500.000

12/08/2022

Hồ Thị Hồng Thắm
(cô Oanh địa ốc)
 cúng dường nấu ăn
ngày 16/7. Nhâm Dần

30.000.000

15/08/2022

Huỳnh Thị Hồng Yến

200.000

15/08/2022

Lâm Thị Nhi

1.000.000

15/08/2022

MB (322705)

700.000

20/08/2022

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ gạo trị giá

55.900.000

26/08/2022

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ gạo trị giá

50.915.000

29/08/2022

046167-685639467

3.182.000

29/08/2022

Nhóm bạn Phương Ngọc

7.000.000

29/08/2022

Hoàng Thị Tuyết Mai cúng 2 chùa

600.000

29/08/2022

742445 cúng 2 chùa

600.000

CỘNG:

272.997.000

 

B – CHI

NGÀY

LÝ DO

SỐ TIỀN

04/08/2022

Cúng dường chùa thầy Tâm Thọ
ở Bình Phước, làm từ thiện mùa Vu Lan

20.000.000

05/08/2022

Tặng 300 phần quà cho người dân tộc
 Cơ ho, Rai nghèo ở Thuận Hòa, Bình Thuận

90.000.000

07/08/2022

Cúng dường Tự tứ ở
chùa Huệ Viễn, Đồng Nai

7.000.000

07/08/2022

Cúng dường Tự tứ ở
 chùa Nhất Pháp, Đồng Nai

5.000.000

12/08/2022

Trả nhà bếp tiền nấu ăn
ngày 16/07 Nhâm Dần

30.000.000

26/08/2022

Tặng 200 phần quà cho
người dân nghèo ở chùa thầy Tâm Thủ, Tây Ninh

60.000.000

 

28/08/2022

Hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu
tu 1 ngày ở chùa Hoằng Pháp

19.250.000

28/08/2022

Cúng dường tạc tượng Phật
 chùa Đại Cồ Việt thầy Tâm Thể

100.000.000

CỘNG:

331.250.000

 

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 330.497.000Đ
- Tồn tháng 07/2022:  80.025.000Đ
- Ban Từ thiện thu:  57.500.000Đ
- Tk thầy Huệ:
272.997.000Đ
II. CHI: 331.250.000Đ
III. TỒN tháng 08/2022:  79.272.000Đ

Tin tức liên quan