Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 08/2021

Cập nhật: 05/09/2021
 

Báo cáo từ thiện tháng 08/2021

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 08/2021

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 

Cô Oanh - Tân Châu Bảo

10.000.000

CỘNG:

10.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/08/2021

Một Phật tử cúng dường Tam bảo

2.000.000

09/08/2021

Gia đình Phật tử Mạnh Uyên cúng dường Tam bảo

200.000

09/08/2021

Dinh Kheo, Nguyễn Qúy ở Hà Nội, cúng dường Tam bảo

100.000

16/08/2021

MBVCB. 1302201674   ủng hộ từ thiện

500.000

17/08/2021

MBVCB. 1308757357   ủng hộ từ thiện

500.000

20/08/2021

Nguyễn Hữu Cảnh

500.000

23/08/2021

Gia đình Phật tử Mạnh Uyên cúng dường Tam bảo

100.000

30/08/2021

Vũ Thị Bích

500.000

30/08/2021

Nguyễn Xuân Kim Vũ  USA

6.810.000

CỘNG:

11.210.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 

Gửi văn phòng

10.210.000

 

Cúng dường trường hạ Hậu Giang, thị trấn Phước Thành

5.000.000

 

Cúng dường chùa Phước Long, Thốt Nốt xây tháp

5.000.000

CỘNG:

20.210.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 21. 210.000Đ
- Tồn tháng 07/2021: -2.513.000Đ
 - Ban Từ thiện thu:  10.000.000Đ
- Tk thầy Huệ: 11.210.000Đ
II. CHI: 20.210.000Đ
III. TỒN tháng 08/2021: - 1.513.000Đ

Tin tức liên quan