Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 08/2020

Cập nhật: 09/10/2020
 

Báo cáo từ thiện tháng 08/2020

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 08/2020

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/08/2020

Cô Ngân công ty Trạng Nguyên từ thiện Quảng Ngãi

17.000.000

10/08/2020

Nhóm cô Danh

9.000.000

10/08/2020

Cô Kiều

800.000

10/08/2020

Cô Mai

800.000

10/08/2020

Cô Diệp

800.000

10/08/2020

Cô Kim

1.000.000

10/08/2020

Cô Hòa

1.000.000

10/08/2020

Phúc Hỷ

1.000.000

10/08/2020

Cô Trang

1.000.000

10/08/2020

Cô Huệ

1.000.000

10/08/2020

Cô Rộng

1.000.000

10/08/2020

Cô Duyên

7.000.000

10/08/2020

Chú Mừng

1.000.000

10/08/2020

Cô Sáu

1.000.000

10/08/2020

Cô Nhu

2.000.000

10/08/2020

Cô Ngân Cty Trạng Nguyên cúng dường trường hạ

40.000.000

15/08/2020

Cô Thơ

1.000.000

15/08/2020

Chú Cường

1.000.000

15/08/2020

Cô Bé

1.000.000

15/08/2020

Cô Phượng

4.000.000

15/08/2020

Cô Hạnh

1.000.000

15/08/2020

Cô Hoa

11.000.000

15/08/2020

Cô Lan

1.000.000

20/08/2020

Cô Ánh

2.000.000

20/08/2020

Cô Thủy

1.000.000

20/08/2020

Cô Thuận

1.000.000

20/08/2020

Cô Vi

1.000.000

20/08/2020

Chú Hùng

1.000.000

20/08/2020

Cô Thu

1.000.000

20/08/2020

Mai Văn Hùng

1.000.000

20/08/2020

Cô Kiều Bến Tre

400.000

20/08/2020

Cô Nga ngã Ba Bầu

500.000

20/08/2020

Liên Giang

500.000

20/08/2020

Liên Cúc

500.000

20/08/2020

Diệu Thanh

200.000

25/08/2020

Quảng Pháp

1.000.000

25/08/2020

Phạm Thị Oanh

500.000

25/08/2020

Liên Trinh bồ tát giới

200.000

25/08/2020

Trần Thị Hồng

200.000

25/08/2020

Ngô Thị Mỹ Lệ

500.000

25/08/2020

Thạch Thị Kết

300.000

25/08/2020

Trương Tị Kim Liên

300.000

25/08/2020

Phạm Thị Bột

200.000

25/08/2020

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ

17.500.000

28/08/2020

Nhóm Đuốc Huệ hỗ trợ 200 thùng mỳ chay từ thiện Quảng Ngãi

11.600.000

CỘNG:

147.800.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

03/08/2020

Lâm Thị Nhi

2.000.000

05/082020

Gia Đình Vũ Minh Đức ở Bình Thạnh

2.000.000

10/08/2020

Nhuận Nhiên

50.000

11/08/2020

Liên Hằng

600.000

13/08/2020

Một Phật tử

100.000

19/08/2020

Nguyễn Bích Ngọc

8.316.000

21/08/2020

Nguyễn Thị Na

2.000.000

Cộng:

15.066.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/08/2020

Cúng dường Trường hạ Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam

29.300.000

01/08/2020

Cúng dường Trường hạ chùa Phước Long ở Cái Răng, Cần Thơ

25.000.000

01/08/2020

Cúng dường Trường hạ chùa Vĩnh Hiệp, Hậu Giang

17.000.000

01/08/2020

Cúng dường Trường hạ chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn

51.000.000

01/08/2020

Cúng dường Trường hạ Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 ở Bình Chánh

43.000.000

15/08/2020

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi đám hằng ngày

1.500.000

28/08/2020

Cúng dường gạo đến ĐĐ. Thích Tâm Ân ở Bình Phước

25.000.000

28/08/2020

Mua cơm cháy 200 bịch cúng dường chùa Hoằng Pháp

2.400.000

28/08/2020

Mua 500 xâu chuỗi gỗ cúng quý Thầy đi làm Phật sự

4.000.000

28/08/2020

Tiền 200 bì thư đi từ thiện ở Quảng Ngãi

20.000.000

28/08/2020

Mua 200 thùng mì chay từ thiện Quảng Ngãi

11.630.000

28/08/2020

Hỗ trợ Phạm Thị Bé Tám chạy thận

500.000

CỘNG:

230.330.000

C – TỔNG KẾT

I. THU:  162.866.000Đ
- Tồn tháng 07/2020: 65.691.000Đ
 - Ban Từ thiện thu:
  147.800.000Đ
- Tk thầy Huệ:  15.066.000Đ

II. CHI:  230.330.000Đ
III. TỒN tháng 08/2020: -1.773.000Đ

Tin tức liên quan