Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 07/2022

Cập nhật: 22/10/2022
 

Báo cáo từ thiện tháng 07/2022

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 07/2022

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

08/07/2022

Cô Kiều, cô Nữ nhà sách

5.000.000

08/07/2022

Cô Ngân

5.000.000

08/07/2022

Mỹ Lệ, Diệu Hoa

4.000.000

08/07/2022

Cô Lung

4.000.000

08/07/2022

Cô Thao

1.650.000

08/07/2022

Cô Thương

1.500.000

08/07/2022

Cô Dung

1.000.000

08/07/2022

Cô Diệp

600.000

08/07/2022

Cô Danh

500.000

08/07/2022

Cô Kiều

400.000

08/07/2022

Cô Xinh

300.000

08/07/2022

Thầy Thiện Huệ

250.000

08/07/2022

Một cô, một chú

100.000

08/07/2022

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ 2 tấn gạo

16.000.000

12/07/2022

Cô Kiều, cô Nữ nhà sách

5.000.000

12/07/2022

Cô Lung

1.000.000

12/07/2022

Cô Dung

500.000

12/07/2022

Mỹ Lệ, Diệu Hoa

2.000.000

12/07/2022

Cô Danh

400.000

12/07/2022

Mười Lựa 3 người

3.000.000

12/07/2022

Cô Ngọc

1.000.000

12/07/2022

Cô Thao

4.000.000

12/07/2022

Cô Thương

1.000.000

12/07/2022

Liên Như

1.000.000

12/07/2022

Tăng Thị Bích Phượng

500.000

21/07/2022

Đặng Thanh Thúy

1.000.000

21/07/2022

Bà Vẽ

1.000.000

21/07/2022

Cô Thao

12.000.000

21/07/2022

Cô Thương

1.000.000

21/07/2022

Cô Danh

200.000

21/07/2022

Cô Kiều

200.000

21/07/2022

Cô Diệp

400.000

21/07/2022

Cô Dung

600.000

21/07/2022

Liên Nhung

3.200.000

30/07/2022

Thầy Tâm Hạc

1.100.000

Tổng:

80.400.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/07/2022

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ
5 tấn gạo trị giá

41.488.000

04/07/2022

Gạo Phương Ngọc
từ thiện Ung Bướu

3.000.000

04/07/2022

Gia Bảo, Gia Hân

500.000

05/07/2022

Lâm Thị Nhi

1.000.000

06/07/2022

804429

100.000

07/07/2022

Nguyễn Văn Quang

4.500.000

09/07/2022

Chùa Hoằng Pháp
hỗ trợ 5 tấn gạo trị giá

42.500.000

09/07/2022

Lê Thị Kim Thúy

800.000

11/07/2022

211736

200.000

12/07/2022

IBFT

150.000

18/07/2022

Mạnh Uyên

200.000

28/07/2022

270171-26883088178

100.000

29/07/2022

Đặng Thị Kim Oanh cúng dường
 Hòa thượng Thích Chân Tính

100.000.000

29/07/2022

Mạnh Uyên

200.000

30/07/2022

TT KT BN U THU

3.000.000

30/07/2022

Lê Quỳnh Thảo Nguyên

500.000

30/07/2022

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ 5 tấn gạo
đi từ thiện Bình Thuận

42.925.000

30/07/2022

Cúng dường tượng Phật
chùa Đại Cồ Việt

100.000.000

CỘNG:

341.163.000

 

B – CHI

NGÀY

LÝ DO

SỐ TIỀN

10/07/2022

Cúng dường Tam bảo chùa Vi Phước,
Thốt Nốt, Cần Thơ

14.300.000

10/07/2022

Cúng dường Tam bảo tịnh xá Ngọc
 Trung Tăng, Thốt Nốt, Cần Thơ

16.800.000

10/07/2022

Tặng 200 phần quà cho người dân
nghèo ở phường Thạnh Hòa và phường
 Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ

70.000.000

12/07/2022

Mua chuỗi, dây chuyền Phật đi vào
bệnh viện và đi đám hằng ngày

3.800.000

12/07/2022

Cúng dường
Hòa thượng Thích Chân Tính

100.000.000

12/07/2022

Cúng dường tạc tượng Phật
chùa Đại Cồ Việt

100.000.000

13/07/2022

Cúng dường trường hạ
chùa Phật Bửu ở Hóc Môn

15.500.000

13/07/2022

Cúng dường trường hạ
chùa Huệ Viễn, Đồng Nai

15.500.000

13/07/2022

Cúng dường Tam bảo
chùa Nhất Pháp, Đồng Nai

6.420.000

21/07/2022

Cúng dường Đại giới đàn
chùa Phước Long, Cái Răng, Cần Thơ

15.000.000

21/07/2022

Cúng dường trường hạ
chùa Bảo An, Cần Thơ

15.000.000

21/07/2022

Hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu
tu 1 ngày ở chùa Hoằng Pháp

5.460.000

CỘNG:

377.780.000

 

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 421.563.000Đ
- Tồn tháng 06/2022:  36.242.000Đ
 - Ban Từ thiện thu:  80.400.000Đ
- Tk thầy Huệ:
341.163.000Đ
II. CHI: 377.780.000Đ
III. TỒN tháng 07/2022: 80.025.000Đ

Tin tức liên quan