Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 07/2021

Cập nhật: 12/08/2021
 

Báo cáo từ thiện tháng 07/2021

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 07/2021

 A - THU

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/07/2021

Lâm Thị Nhi

1.000.000

14/07/2021

Trương Thanh Liêm

1.000.000

28/07/2021

MBVCB.1271589836

500.000

31/07/2021

MB (863834)

50.000

CỘNG:

2.550.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 

Gửi văn phòng

2.550.000

CỘNG:

2.550.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 2.550.000Đ
- Tồn tháng 06/2021: -5.063.000Đ
- Tk thầy Huệ:
2.550.000Đ
II. CHI: 2.550.000Đ
III. TỒN tháng 07/2021: -2.513.000Đ

Tin tức liên quan