Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 07/2020

Cập nhật: 29/08/2020
 

Báo cáo từ thiện tháng 07/2020

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 07/2020

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/07/2020

Nguyễn Thị Đệ

200.000

01/07/2020

Lê Thị Võ

200.000

01/07/2020

Liên Huệ

200.000

01/07/2020

Gia đình Hoàng Anh Tuấn

2.000.000

01/07/2020

Diệu Đức

600.000

05/07/2020

Phạm Thị Bé

500.000

05/07/2020

Liên Trinh

200.000

05/07/2020

Phạm Thị Thanh Hòa

900.000

10/07/2020

Cô Diệu Thiện cúng tạc tượng Phật chùa Đăng Pháp

350.000.000

10/07/2020

Diệu Thiện

1.000.000

10/07/2020

Liên Lan, Hóc Môn

15.000.000

10/07/2020

Phạm Văn Trung

10.000.000

12/07/2020

Trương Công Danh

5.000.000

12/07/2020

Nhóm cô Đuốc Huệ

30.000.000

12/07/2020

Chú Lộc

1.000.000

12/07/2020

Dung Hòa Hiệp

5.000.000

12/07/2020

Thùy Liên (nước Ngoài)

500.000

12/07/2020

Diệu Hoàng bồ tát giới

1.000.000

12/07/2020

Cô Nga

300.000

12/07/2020

Cô Cát ở Bình Phước

500.000

12/07/2020

Thiên Bảo Nguyên (Đức Trí)

600.000

12/07/2020

Liên Giang

500.000

12/07/2020

Cô Dung hộ niệm

500.000

12/07/2020

Cô Kiều, cô Nữ

5.000.000

12/07/2020

Trần Thị Đệ

10.000.000

15/07/2020

Hoàng Thị Kiều Trang

5.000.000

15/07/2020

Trần Thị Vũ

2.000.000

15/07/2020

Nguyễn Thị Út và Cháu

1.000.000

15/07/2020

Trần Thị Nhung

500.000

15/07/2020

Cô Bình công quả

1.000.000

15/07/2020

Cô Hòa

500.000

20/07/2020

Cô Út hộ niệm

500.000

20/07/2020

Cô Kiều Bến Tre

400.000

20/07/2020

Cô Nga ngã Ba Bầu

500.000

25/07/2020

Liên Giang

500.000

25/07/2020

Liên Cúc

500.000

25/07/2020

Diệu Thanh

200.000

25/07/2020

Quảng Pháp

1.000.000

25/07/2020

Phạm Thị Oanh

500.000

25/07/2020

Liên Trinh bồ tát giới

200.000

25/07/2020

Trần Thị Hồng

200.000

25/07/2020

Ngô Thị Mỹ Lệ

500.000

25/07/2020

Thạch Thị Kết

300.000

25/07/2020

Trương Thị Kim Liên

300.000

25/07/2020

Phạm Thị Bột

200.000

30/07/2020

Cô Minh

1.000.000

30/07/2020

Cô Yến

1.000.000

30/07/2020

Cô Loan

3.000.000

30/07/2020

Cô Mơ

1.000.000

30/07/2020

Cô Dung

1.000.000

30/07/2020

Cô Hoa

1.000.000

30/07/2020

Cô Tám

1.000.000

30/07/2020

Cô Tuyết

1.000.000

30/07/2020

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ

14.000.000

30/07/2020

Cô Tuyền ở Gò Vấp

5.000.000

30/07/2020

Gia đình cô Thao

4.600.000

CỘNG:

490.100.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/07/2020

Lâm Thị Nhi

1.000.000

08/07/2020

Nhuận Nhiên

100.000

15/07/2020

Nguyễn Tấn Ngọc

1.000.000

20/07/2020

Bích Thủy Phú

1.000.000

Cộng:

3.100.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/07/2020

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi đám hằng ngày

1.500.000

01/07/2020

Hỗ trợ cô Nguyễn Thị Lan bị đau bao tử

200.000

01/07/2020

Hỗ trợ cô Dương Thị Ngọc ở Vĩnh Long

300.000

01/07/2020

Hỗ trợ Nguyễn Thị Hai

100.000

01/07/2020

Hỗ trợ  Phạm Dung Linh bị gãy xương

300.000

01/07/2020

Mua 300 quần áo từ thiện chùa Đăng Pháp

9.000.000

05/07/2020

Hỗ trợ Nguyễn văn An

100.000

05/07/2020

Hỗ trợ Phạm Thị Ngọc Chi bị bướu cổ

200.000

05/07/2020

Hỗ trợ Nguyễn Thị Tuyết ở Vĩnh Long

200.000

10/07/2020

Hỗ trợ mua gỗ làm tượng Phật cúng chùa Đăng Pháp

360.000.000

10/07/2020

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi khởi công tượng Phật chùa Đăng Pháp

1.500.000

20/07/2020

Hỗ trợ Phạm Thiên Tứ Đức bị suy thận

300.000

25/07/2020

Hỗ trợ Nguyễn Thị Đoan Trang 41 tuổi sắp sinh

500.000

25/07/2020

Mua 200 quần áo từ thiện Quảng Ngãi

10.000.000

25/07/2020

Mua 2.200 kg gạo từ thiện chùa Quảng Ngãi

22.000.000

28/07/2020

Mua 500 kg gạo cúng dường chùa Lăng Nghiêm ở Phú Yên

5.000.000

28/07/2020

Hỗ trợ Phạm Thị Bé bị suy thận

500.000

28/07/2020

Mua phẩm vật cúng dường 5 trường hạ

17.000.000

CỘNG:

428.700.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU:  493.200.000
- Tồn tháng 06/2020: 1.191.000Đ
 - Ban Từ thiện thu:
  490.100.000Đ
- Tk thầy Huệ: 3.100.000Đ

II. CHI:  428.700.000Đ
III. TỒN
tháng 07/2020: 65.691.000Đ

Tin tức liên quan