Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 06/2023

Cập nhật: 04/08/2023
 

Báo cáo từ thiện tháng 06/2023

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 06/2023

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/06/2023

Thầy Tâm Trí

2.000.000

01/06/2023

Thầy Tâm Huệ

900.000

01/06/2023

Thầy Tâm Chuyên

150.000

05/06/2023

Cô Ngân công ty Trạng Nguyên

15.000.000

05/06/2023

Ô Xuân Chu - Cô Ngân công ty Trạng Nguyên

25.000.000

05/06/2023

Gia đình cô Danh ở Hóc Môn

6.100.000

10/06/2023

Cô Thương ở Thanh Hóa

2.000.000

10/06/2023

Cô Vui

500.000

10/06/2023

Cô Điệp Nhỏ

500.000

15/06/2023

Cô Viên Danh

500.000

15/06/2023

Cô Diệu Thu

200.000

15/06/2023

Văn phòng thu

800.000

16/06/2023

Văn phòng thu

500.000

16/06/2023

Đồng Liên

1.000.000

16/06/2023

Phạm Thanh An

500.000

18/06/2023

Diệu Hoa, Mỹ Lệ

10.000.000

18/06/2023

Cô Kim Anh

10.000.000

18/06/2023

Cô Hiếu phòng mạng

300.000

18/06/2023

Cô Nhung ở Hóc Môn

2.000.000

18/06/2023

Cô Huệ

1.000.000

20/06/2023

Tịnh Trang ở  Cần Thơ

20.000.000

20/06/2023

Diễm ở winhomes, tầng 27, cúng dường trường hạ

20.000.000

20/06/2023

Chú Hưng công ty Triều Hảo hỗ trợ tiền 5 xe đi cúng dường thiên Tăng và cúng dường trường hạ

42.500.000

22/06/2023

Cô Diễm (Cần Thơ – USA)

35.000.000

22/06/2023

Bác sĩ Thư ở Cần Thơ

1.000.000

23/06/2023

Châu Anh ở Cần Thơ

1.050.000

23/06/2023

Cô Thủy ở Cần Thơ

1.140.000

23/06/2023

Bà cụ 94 tuổi ở Cần Thơ

500.000

24/06/2023

Dì Phụng ở hẻm 42, Cần Thơ

1.000.000

24/06/2023

Cô Tám xăng dầu lộ 19, Cần Thơ

300.000

24/06/2023

Hòa Ngọc

80.000

24/06/2023

Liên Nguyệt

40.000

25/06/2023

Cô Cúc phòng vi tính

300.000

25/06/2023

Cô Ngân công ty Trạng Nguyên hỗ trợ người mù

20.000.000

25/06/2023

Vân Ngọc

700.000

25/06/2023

Chú Mẫn

3.000.000

25/06/2023

Liên Ngọc ở Bà Điểm

3.500.000

25/06/2023

Cô Kiều ở Bến Tre cúng dường trường hạ

1.500.000

25/06/2023

Một Phật tử

1.000.000

 

CỘNG

231.560.000

 

CÚNG DƯỜNG MUA TI VI Ở ĐẠO TRÀNG MINH CHẤT, CẦN THƠ

 

NGÀY

HỌ TÊN

SỐ TIỀN

05/06/2023

Thầy Tâm Chuyên

1.850.000

10/06/2023

Diệu Hoa, Mỹ Lệ

3.000.000

15/06/2023

Hoa Đạo

1.550.000

15/06/2023

Liên Kiều

1.000.000

15/06/2023

Liên Diệp

1.000.000

16/06/2023

Liên Lung

1.000.000

16/06/2023

Liên Lan

1.000.000

16/06/2023

Liên Dung

600.000

18/06/2023

Nhóm cô Minh

600.000

18/06/2023

Cô Liêm

1.000.000

18/06/2023

Cô Huệ

500.000

20/06/2023

Liên Danh

500.000

20/06/2023

Bạn cô Liêm

200.000

20/06/2023

 Mai Minh

200.000

 

Tổng

14.000.000

 

 

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG THIÊN TĂNG

 HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM Ở BÌNH CHÁNH

Ngày 13/06/2023 (Nhằm 26/04 Quý Mão)

 

STT

TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1

Thầy Tâm Huệ - Chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn

1.000.000

2

Y Ngân - công ty TNHH LALA, Trà Vinh

50.000.000

3

Gia đình cô Sử, TP.HCM

36.000.000

4

Gia đình cô Kiều- Nhà Sách Tân Bình, TP.HCM

15.000.000

5

Gia đình chú Minh TP.HCM

12.000.000

6

Nhóm cô Kim Anh TP.HCM

14.950.000

7

Cô Hạnh - Công ty Bavico, TP.HCM

10.000.000

8

Gia đình cô Liêm, TP.HCM

4.000.000

9

Gia đình Diệu Hoa, Mỹ Lệ, TP.HCM

3.000.000

10

Gia đình cô Mười, TP.HCM

2.000.000

11

Gia đình cô Lung, Hóc Môn

1.000.000

12

Gia đình cô Dung, Hóc Môn

1.000.000

13

Gia đình cô Lan, Hóc Môn

1.000.000

14

Gia đình cô Mùi, Hóc Môn

500.000

15

Gia đình cô Diệp, Hóc Môn

500.000

16

Gia đình cô Kiều, Hóc Môn

500.000

17

Gia đình cô Muội, Hóc Môn

500.000

18

Gia đình cô Mai, Hóc Môn

200.000

19

Gia đình cô Hận, Hóc Môn

500.000

20

Gia đình cô Danh, Hóc Môn

100.000

21

Gia đình chú Mừng Ngợi, TP.HCM

400.000

22

Gia đình chú Trí Thành, Hóc Môn

3.100.000

23

Gia đình chú Việt ở Bình Chánh

3.600.000

24

Gia đình cô Tiên, Hóc Môn

1.000.000

25

Gia đình cô Phượng, Hóc Môn

1.000.000

26

Gia đình chú Nhỏ, Hóc Môn

1.000.000

27

Bạn cô Kiều, Hóc Môn

100.000

28

Gia đình cô Ngọc, Hóc Môn

2.000.000

29

Cô Mai bạn cô Hận, Hóc Môn

500.000

 

CỘNG

166.450.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/06/2023

Hoàng Kỳ Anh

500.000

04/06/2023

Gia đình Chúc Ngộ

10.000.000

04/06/2023

051762- Đặng Thúy Oanh

15.000.000

05/06/2023

Nguyễn Văn Quang

2.500.000

05/06/2023

Một Phật tử

1.000.000

10/06/2023

993806- Một Phật tử

1.500.000

11/06/2023

Huỳnh Thanh Tú

150.000

16/06/2023

Diễm ở Win Home, tầng 27, hỗ trợ 500 phong bì người mù

25.000.000

16/06/2023

Diễm ở Win Home, tầng 27 mua 5000 kg gạo ST.25 hỗ trợ người mù

87.500.000

17/06/2023

Diễm ở Win Home, tầng 27, mua mì chay 500 thùng

40.000.000

17/06/2023

Hoàng Kỳ Anh

200.000

17/06/2023

Phúc Anh Từ

600.000

17/06/2023

Nhóm gạo Phương Ngọc cúng dường Ung Bướu

6.000.000

18/06/2023

Đỗ Thị Ngọc Nhi

500.000

18/06/2023

Phương Trang

1.050.000

18/06/2023

Trần Thị Bình

400.000

18/06/2023

Hồ Sáng  cúng dường tiền xe người mù nhận quà ở chùa Hoằng Pháp

10.000.000

18/06/2023

Mai Ngọc Huyền

500.000

19/06/2023

Như Thị Minh Anh

3.000.000

19/06/2023

Đoàn Thiên Thanh, pháp danh Văn Hanh hỗ trợ tiền xe cho người mù nhận quà ở chùa Hoằng Pháp

20.000.000

19/06/2023

Đỗ Trọng Nghị hỗ trợ cho người mù nhận quà ở chùa Hoằng Pháp

50.000.000

20/06/2023

Chùa Hoàng Pháp hỗ trợ tiền gạo đi từ thiện ở Hậu Giang

63.600.000

20/06/2023

Ngô Tuyết Diễm

1.000.000

21/06/2023

Kha Tú Trân

2.000.000

22/06/2023

5 Phật tử ủng hộ tiền xe cho người mù nhận quà ở chùa Hoằng Pháp

3.500.000

22/06/2023

Nguyễn Phương Linh hộ tiền xe cho người mù nhận quà ở chùa Hoằng Pháp

2.000.000

22/06/2023

Thanh Trúc

1.000.000

22/06/2023

Liên Chinh, Tịnh Giang, Tịnh Bảo, Liên Hân

5.000.000

22/06/2023

Cô Hà và em Vân

2.000.000

23/06/2023

Một Phật tử

250.000

23/06/2023

Gạo Phương Ngọc hỗ trợ người mù

25.000.000

23/06/2023

Liên Hương

500.000

24/06/2023

439996-Một Phật tử

500.000

26/06/2023

002780 -Một Phật tử

500.000

26/06/2023

744110 -Một Phật tử

200.000

29/06/2023

Một Phật tử

4.000.000

 

TỔNG

386.450.000

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/06/2023

Cô Hận

1.050.000

10/06/2023

Cô Thúy

1.050.000

10/06/2023

Cô Thúy

1.050.000

10/06/2023

Cô Diệp

350.000

10/06/2023

Hoa Đạo

350.000

10/06/2023

Cô Mười 3 người

3.150.000

10/06/2023

Diệu Hoa, Mỹ Lệ

2.100.000

10/06/2023

Cô Trang công quả 2 người

1.300.000

10/06/2023

Cô Liêm 3 người

3.150.000

10/06/2023

Cô Thuận

1.050.000

10/06/2023

Cô Nhàn công quả

1.050.000

10/06/2023

Cô Ngọc công quả

650.000

10/06/2023

Ba cô giáo bạn Diệu Hoa

3.150.000

10/06/2023

Cô Sử 3 người

3.950.000

10/06/2023

Cô Vi

1.650.000

10/06/2023

Cô Hồng chuyển khoản

1.050.000

10/06/2023

Cô Hân 4 người

4.200.000

10/06/2023

Cô Bảo

1.050.000

10/06/2023

Cô Thao

4.050.000

10/06/2023

Cô Danh 4 người

3.500.000

15/06/2023

Cô Kiều

850.000

15/06/2023

Cô Lan

1.050.000

15/06/2023

Tuyết Huy

1.050.000

15/06/2023

Tuyết Mai

1.050.000

15/06/2023

Sao Linh

1.050.000

15/06/2023

Cô Duyên, Bích Diệp

2.100.000

15/06/2023

Cô Lê

1.050.000

15/06/2023

Cô Hoa

1.050.000

15/06/2023

Cô Nhiên

1.050.000

15/06/2023

Liên Nam

1.050.000

15/06/2023

Châu Sang 2 người

2.100.000

15/06/2023

Cô Hòa 2 người

2.100.000

15/06/2023

Liên Hoàn

1.050.000

15/06/2023

Liên Ngộ

1.050.000

15/06/2023

Thị Anh

1.050.000

15/06/2023

Phương Trang

1.050.000

15/06/2023

Liên Thanh

1.050.000

15/06/2023

Cô Hoa

1.050.000

15/06/2023

Cô Ánh

1.050.000

15/06/2023

Chú Phú

1.050.000

15/06/2023

Cô Thắm

1.050.000

15/06/2023

Cô Minh

1.050.000

15/06/2023

Cô Dung

1.050.000

15/06/2023

Anh Đào

1.050.000

15/06/2023

Xuân Thùy

1.050.000

15/06/2023

Xuân Như

1.050.000

15/06/2023

Cô Thủy

1.050.000

15/06/2023

Đức Vinh

1.050.000

15/06/2023

Cô Ga

1.050.000

15/06/2023

Cô Mai

1.050.000

15/06/2023

Viên Mãn

1.050.000

15/06/2023

Viên Kính

1.050.000

15/06/2023

Ngọc Anh

1.050.000

15/06/2023

Liên Thông

1.050.000

15/06/2023

Liên Hoa

1.050.000

15/06/2023

Thị Lan

1.050.000

15/06/2023

Liên Thanh

1.050.000

15/06/2023

Tịnh Nam

1.050.000

15/06/2023

Tuệ

1.050.000

15/06/2023

Hằng

1.050.000

20/06/2023

Cô Dung

350.000

20/06/2023

Cô Lung

350.000

20/06/2023

Cô Tuyết

1.050.000

20/06/2023

Cô Thanh

1.050.000

20/06/2023

Cô Nguyệt

1.050.000

20/06/2023

Cô Ngọc

1.050.000

20/06/2023

Liên Hà

1.050.000

20/06/2023

Cô Ánh

1.050.000

20/06/2023

Cô Thảo

1.050.000

20/06/2023

Cô Vân

1.050.000

20/06/2023

Cô Giang

1.050.000

20/06/2023

Cô Đức

1.050.000

20/06/2023

Cô Nhị

1.050.000

20/06/2023

Thầy Huệ 2 ghế

2.100.000

20/06/2023

Cô Hiền

1.050.000

20/06/2023

Cô Hai

1.050.000

20/06/2023

Cô Vân

1.050.000

20/06/2023

Ngọc Tồn

1.050.000

20/06/2023

Diệu Huệ

1.050.000

20/06/2023

Huệ Lộc

1.050.000

20/06/2023

Liên An

1.050.000

20/06/2023

Diệu Phượng

1.050.000

20/06/2023

Liên Mến

1.050.000

20/06/2023

Quảng Hiền

1.050.000

20/06/2023

Liên Cúc

1.050.000

20/06/2023

Tín Thái

1.050.000

20/06/2023

Nhật Hạnh

1.050.000

20/06/2023

Liên Hương

1.050.000

20/06/2023

Liên Thu

1.050.000

20/06/2023

Liên Lan

1.050.000

20/06/2023

Tịnh An

1.050.000

20/06/2023

Tịnh Quang

1.050.000

20/06/2023

Liên Chi

1.050.000

20/06/2023

Anh Chân

1.050.000

20/06/2023

Nguyên Hương

1.050.000

20/06/2023

Liên Trinh

1.050.000

20/06/2023

Tịnh Giang

1.050.000

20/06/2023

Chị Tuyết

1.050.000

20/06/2023

Liên Thảo 3 người

3.150.000

20/06/2023

Liên Oanh

1.050.000

25/06/2023

Tịnh Minh

350.000

25/06/2023

Cô Yến

1.050.000

25/06/2023

Cô Lan

1.050.000

25/06/2023

Cô Điệp

1.050.000

25/06/2023

Cô Hiền

1.050.000

25/06/2023

Cô Lý

1.050.000

25/06/2023

Cô Ngữ

1.050.000

25/06/2023

Như Mục

1.050.000

25/06/2023

Nguyên Cập

1.050.000

25/06/2023

Thầy Tâm Hóa

1.050.000

25/06/2023

Viên Lộc

1.050.000

25/06/2023

Nam Sơn

1.050.000

25/06/2023

Kim Loan

1.050.000

25/06/2023

Kim Ngân

1.050.000

25/06/2023

Ngọc Mai

1.050.000

25/06/2023

Nguyên Chương

1.050.000

25/06/2023

Đồng Ý

1.050.000

25/06/2023

Tịnh Kỷ

1.050.000

25/06/2023

Trúc Linh

1.050.000

25/06/2023

Phương Hà

1.050.000

25/06/2023

Tường Anh

1.050.000

25/06/2023

Liên Hương

1.050.000

25/06/2023

Văn Thi

1.050.000

25/06/2023

Bích Ngọc

1.050.000

25/06/2023

Võ Nhanh

1.050.000

25/06/2023

Trần Lan

1.050.000

25/06/2023

Mai Chi

1.050.000

25/06/2023

Nguyễn Sáu

1.050.000

25/06/2023

Liên Loan

1.050.000

25/06/2023

Liên Bửu

1.050.000

25/06/2023

Nhật Thơ

1.050.000

25/06/2023

Thiên Đức

1.050.000

25/06/2023

Diệu Tâm

1.050.000

25/06/2023

Quảng Thiện

1.050.000

25/06/2023

Chị Phu

1.050.000

25/06/2023

Viên Loan

1.050.000

25/06/2023

Thầy Tâm Hóa

1.050.000

25/06/2023

Diệu Nhơn

1.050.000

25/06/2023

Cô Minh  

350.000

25/06/2023

Cô Lan

1.050.000

25/06/2023

Cô Thùy Đinh

1.050.000

25/06/2023

Cô Thùy Loan

1.050.000

28/06/2023

Cô Loan

1.050.000

28/06/2023

Cô Huệ

1.050.000

28/06/2023

Diệu Tường

1.050.000

28/06/2023

Liên Trinh

1.050.000

28/06/2023

Cô Lan công quả

1.050.000

28/06/2023

Lê Thảo

1.050.000

28/06/2023

Ngọc Thu

1.050.000

28/06/2023

Chú Huy chuyển khoản

1.050.000

28/06/2023

Trung Kiên chuyển khoản

1.050.000

28/06/2023

Ngô Thị Bính Xuân chuyển khoản

1.050.000

28/06/2023

Trần Hà Dung 2 vé chuyển khoản

2.100.000

28/06/2023

Giáp Thị Kim Phương chuyển khoản

1.050.000

28/06/2023

Liên Mai, Liên Yến chuyển khoản

2.100.000

28/06/2023

Đam Thị Yến chuyển khoản

1.050.000

28/06/2023

Mai Thị Hương

1.050.000

28/06/2023

Cô Tuyền 3 vé

3.150.000

28/06/2023

Cô Út 3 vé

3.150.000

28/06/2023

Trần Hà Dung 2 ghế

2.100.000

28/06/2023

An Nhân

1.050.000

28/06/2023

Diệu An

1.050.000

28/06/2023

An Bích

1.050.000

28/06/2023

Liên Hoa

1.050.000

28/06/2023

Liên Dung

1.050.000

28/06/2023

Liên Hoàng

1.050.000

28/06/2023

Diệu Duyên

1.050.000

28/06/2023

Liên Châu

1.050.000

 

 

204.950.000

B – CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

LÝ DO CHI

SỐ TIỀN

01/06/2023

Hỗ trợ Nguyễn Văn Bé ở Hóc Môn bị ho

100.000

01/06/2023

Hỗ trợ Nguyễn Văn Tư ở Hóc Môn bị ho

100.000

01/06/2023

Hỗ trợ Ngô Thị Thu ở Q8, đau dạ dày

150.000

02/06/2023

Hỗ trợ Trịnh Ngọc Hạnh ở Hóc Môn bị ho

150.000

02/06/2023

Hỗ trợ Nguyễn Văn Hai ở Hóc Môn bị ho

100.000

02/06/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Ngọc Linh ở Hóc Môn đau bao tử

200.000

03/06/2023

Hỗ trợ Hoàng Thị Ngán ở Củ Chi bị hen suyễn

200.000

03/06/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Mỹ Lệ ở An Giang về quê

150.000

03/06/2023

Hỗ trợ Phạm Thị Tâm ở An Giang điều trị bệnh ung thư

200.000

04/06/2023

Hỗ trợ Võ Tây ở Quảng Nam bệnh viêm phổi

200.000

04/06/2023

Hỗ trợ Lương Thúy Phượng ở Bình Dương rối loạn tiền đình

150.000

04/06/2023

Hỗ trợ Đào Anh Tuấn về quê ở Bình Phước

200.000

05/06/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Điệp ở Hóc Môn mua bán vé số

800.000

05/06/2023

Hỗ trợ Phan Thị Bé Tám ở Hóc Môn chạy thận

700.000

05/06/2023

Hỗ trợ Lê Thị Ngọc Anh ở TP. HCM đau cột sống

200.000

06/06/2023

Hỗ trợ Võ Thị Hồng Anh ở Củ Chi đau bao tử

200.000

06/06/2023

Hỗ trợ Nguyễn Văn Bé  ở Hóc Môn bị đau bao tử

100.000

07/06/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Ngọc Linh ở Hóc Môn bi đau bao tử

200.000

07/06/2023

Hỗ trợ Nguyễn Văn Thanh xin tiền về quê ở Cờ Đỏ, Cần Thơ

200.000

07/06/2023

Hỗ trợ Nguyễn Công Sang xin tiền về quê ở Cờ Đỏ, Cần Thơ

200.000

08/06/2023

Hỗ trợ Trần Kim Thúy ở Đồng Tháp bị tai nạn giao thông

200.000

08/06/2023

Hỗ trợ Nguyễn Minh Hoàng ở Sóc Trăng bi xoang mũi

188.000

08/06/2023

Hỗ trợ Ke Thị Chánh ở Sơn La, con bị bệnh động kinh

150.000

09/06/2023

Hỗ trợ Nguyễn Văn Hùng ở Ninh Bình mua thuốc cho mẹ bị bệnh não

150.000

09/06/2023

Hỗ trợ Quách Quý Tài ở Quận 6 bị gan nhiễm mỡ

500.000

09/06/2023

Hỗ trợ Trần Kim Thúy ở Tiền Giang đau bao tử

100.000

10/06/2023

Hỗ trợ Đặng Văn  Minh ở Thái Bình bi tai nạn giao thông

150.000

10/06/2023

Hỗ trợ Lưu Văn Chiến ở Bình Định xin tiền về quê

200.000

10/06/2023

Hỗ trợ Võ Ngọc Nguyệt ở Bình Dương bị đau đầu

100.000

10/06/2023

Hỗ trợ Phạm Thị Kim Dung ở Nam Định bệnh tuổi già

100.000

11/06/2023

Hỗ trợ Lương Tấn Lộc ở Long An bị đau họng

100.000

11/06/2023

Hỗ trợ Đồng Đức Hùng ở Tân Bình  bị bệnh não

200.000

11/06/2023

Hỗ trợ Phan Thị Bé Tám ở Hóc Môn chạy thận

700.000

11/06/2023

Hỗ trợ Lý Thị Kim Cúc ở Củ Chi bệnh viêm phổi

200.000

11/06/2023

Hỗ trợ Lê Thị Kim Dung ở Đồng Tháp bị bệnh ung thư

300.000

12/06/2023

Hỗ trợ Nguyễn Văn Bé ở Trà Vinh bệnh tuổi già

500.000

12/06/2023

Hỗ trợ Đoàn Thanh Tuấn ở Bạc Liêu bị cao huyết áp

200.000

13/06/2023

Hỗ trợ đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

15.000.000

13/06/2023

Mua 33 tượng Bồ Tát Quán Thế Âm

6.300.000

13/06/2023

Mua khung bằng tuyên dương công đức

1.400.000

13/06/2023

In băng rôn, bảng hiệu, bác rao…

3.000.000

15/06/2023

Thêm 50 ổ bánh mỳ chay

600.000

15/06/2023

In bằng công đức

1.000.000

15/06/2023

Hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu về tu một ngày

6.000.000

15/06/2023

Hỗ trợ mua ti vi cúng dường đạo tràng Minh Chất, Cần thơ

14.000.000

18/06/2023

Mua phẩm vật cúng dường trường hạ

40.100.000

18/06/2023

Chi từ thiện ở Hậu Giang

63.600.000

18/06/2023

Mua nước  suối cho cả đoàn uống

2.000.000

20/06/2023

Chi phí thêm cho 5 tài xế xe 45 chỗ

1.000.000

20/06/2023

Hỗ trợ phòng phim, phòng mạng, phòng vi tính

2.300.000

23/06/2023

Cúng dường Thiên Tăng ở Học viện PGVN, Lê Minh Xuân, Bình Chánh

166.450.000

25/06/2023

Hỗ trợ 500 phần quà cho người khiếm thị ở Tiền Giang, Bình Dương, Tân Bình, TP.HCM

250.000.000

25/06/2023

Hỗ trợ tiền xe đi và về cho 500.000 người khiếm thị

44.100.000

30/06/2023

 Cúng dường Thiên Tăng ở Học viện PGVN, Lê Minh Xuân, Bình Chánh

104.000.000

30/06/2023

Cúng dường trường hạ ở Học viện PGVN, Lê Minh Xuân, Bình Chánh

101.800.000

30/06/2023

 Cúng dường trường hạ ở chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn, HCM

65.400.000

30/06/2023

Cúng dường trường hạ ở Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Cần Thơ

51.400.000

30/06/2023

Cúng dường trường hạ ở chùa Phước Long, Cần Thơ

56.400.000

 

Tổng

1.004.388.000

C - TỔNG KẾT

*. THU:  1.004.431.000Đ

- Tồn tháng 05/2023:  1.021.000Đ

 - Ban Từ thiện thu: 616.960.000Đ

- Tk thầy Huệ: 386.450.000Đ

*. CHI:  1.004.388.000Đ

*. TỒN tháng 06/2023: 43.000Đ

Tin tức liên quan