Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 06/2022

Cập nhật: 15/07/2022
 

Báo cáo từ thiện tháng 06/2022

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 06/2022

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

 

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

03/06/2022

Nguyễn Quang Hưng,
Công ty Triều Hảo

41.700.000

03/06/2022

Cô Kiều, Ái Nữ nhà sách

15.000.000

03/06/2022

Cô Kim Anh

10.000.000

03/06/2022

Gia đình Diệp Liên Huê

7.200.000

03/06/2022

Nguyễn Hồng Nhung

5.000.000

03/06/2022

Phạm Thị Phương Chi

3.000.000

03/06/2022

Mẹ con cô Bình công quả

1.500.000

03/06/2022

Huỳnh Ngọc Thủy

1.500.000

03/06/2022

Thầy Tâm Huệ

1.000.000

07/06/2022

Thầy Tâm Thí

1.000.000

07/06/2022

Cô Dung hộ niệm

1.000.000

07/06/2022

Cô Nhiệm ở nhóm nhiệm màu

800.000

07/06/2022

Diệu Lộc

500.000

07/06/2022

Cô Kim

500.000

07/06/2022

Châu Công Sơn, Trương Thị Gẫy

500.000

07/06/2022

Châu Văn Túng, Châu Diệu Trâm

500.000

07/06/2022

Chú Hồng

1.500.000

07/06/2022

Liên Lệ

1.000.000

07/06/2022

Đức Ngọc, Tâm Thông

1.000.000

07/06/2022

Gia đình Nhân, Ngọc, Viết, Hải

500.000

10/06/2022

Từ Đáp

500.000

10/06/2022

Quang Minh Thiện

500.000

10/06/2022

Gia đình Đức Phước

500.000

10/06/2022

Diệu Ngộ

500.000

10/06/2022

Diệu Mỹ

200.000

10/06/2022

Tịnh Hùng

200.000

10/06/2022

Hai cô công quả

550.000

10/06/2022

Liên Mỹ

1.100.000

10/06/2022

Cô Diệp

610.000

10/06/2022

Cô Lung

2.800.000

10/06/2022

Cô Kiều (ngã ba giồng)

1.000.000

10/06/2022

Cô Xinh

1.000.000

10/06/2022

Cô Kiều Bến Tre

100.000

10/06/2022

Bạn cô Kiều

100.000

10/06/2022

Võ Thị Thùy Dung

500.000

10/06/2022

Cô Liên

500.000

10/06/2022

Cô Sợi

300.000

10/06/2022

Cô Mười Lựa

4.440.000

12/06/2022

Nhóm Tạ Ngọc Châu, Tạ Thị Lan

5.000.000

12/06/2022

Lê Thanh Mừng

500.000

12/06/2022

Vũ Thị Tính

500.000

12/06/2022

Lê Thị Yến

200.000

12/06/2022

Mai Thị Tuyết

500.000

12/06/2022

Vũ Thị Rần

100.000

12/06/2022

Nguyễn Thị Cúc

100.000

12/06/2022

Nguyễn Thị Mai

200.000

12/06/2022

Ngô Thị Thanh

100.000

12/06/2022

Trần Thị Tốt

300.000

12/06/2022

Hà Thị Hằng

300.000

12/06/2022

Đỗ Thị Thanh

500.000

12/06/2022

Thái Thiên Hưng

200.000

12/06/2022

Nguyễn Thị Vẹn

500.000

12/06/2022

Nguyễn Thị Minh Thanh

100.000

12/06/2022

 Nguyễn Thị Thu Hà

200.000

12/06/2022

Nguyễn Thanh Mến

100.000

12/06/2022

Nguyễn Thị Anh

200.000

12/06/2022

Phan Thị Lệ

200.000

12/06/2022

Nguyễn Thị Hoa

200.000

12/06/2022

Lê Thị Thúy Diễm

500.000

12/06/2022

Chị Diễm

100.000

12/06/2022

Phạm Thị Thúy Lợi

100.000

12/06/2022

Nguyễn Thị Vượng

100.000

12/06/2022

Phạm Thị Tuyết

200.000

12/06/2022

Lê Dung

200.000

12/06/2022

Nguyễn Thị Thanh Vân

500.000

12/06/2022

Nguyễn Thị Sáng

500.000

12/06/2022

Vũ Thị Tính

350.000

12/06/2022

Nguyễn Thị Thanh Vân

350.000

15/06/2022

Lê Thanh Tùng

350.000

15/06/2022

Đỗ Thị Hoa

500.000

15/06/2022

Một Phật tử

300.000

15/06/2022

Nguyễn Thị Út

300.000

15/06/2022

Tuyết Vân

200.000

15/06/2022

Ngọc Mai

200.000

15/06/2022

Cô Thao

2.220.000

15/06/2022

Cô Út

2.220.000

 

Cô Danh

2.220.000

15/06/2022

Lương Thị Thoang Mây

1.110.000

15/06/2022

Nguyễn Thị Tuyến Huy

1.110.000

15/06/2022

Vũ Thị Vân

1.110.000

15/06/2022

Nguyễn Thị Lý

1.110.000

15/06/2022

Huỳnh Ngọc Được

1.110.000

15/06/2022

Võ Thị Kim Oanh

1.110.000

15/06/2022

Liên Như

1.110.000

15/06/2022

Liên Hà

1.110.000

15/06/2022

Nguyễn Thị Út

1.110.000

15/06/2022

Huỳnh Thị Luyện

1.110.000

15/06/2022

Đặng Thị Ngọc Lam

1.110.000

15/06/2022

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

1.110.000

15/06/2022

Trương Mộc Khanh

1.110.000

15/06/2022

Trương Mộc Nga

1.110.000

15/06/2022

Trần Đình Sinh

1.110.000

15/06/2022

Hoàng Văn Qúy

1.110.000

15/06/2022

Châu Thị Dung

1.110.000

15/06/2022

Vũ Thị Hoa

1.110.000

15/06/2022

Nguyễn Thị Thanh Loan

1.110.000

15/06/2022

Trần Thị Bích

1.110.000

15/06/2022

Ngô Thị Hương

1.110.000

15/06/2022

Nguyễn Thị Thu Hương

1.110.000

15/06/2022

Thượng Hồng Vân

1.110.000

15/06/2022

Nguyễn Thị Hoài

1.110.000

15/06/2022

Nguyễn Thị Lệ Hà

1.110.000

15/06/2022

Dương Thị Lai

1.110.000

15/06/2022

Nguyễn Thị Phú

1.110.000

15/06/2022

Văn Thị Hà

1.110.000

15/06/2022

Phạm Thị Thanh Mai

1.110.000

15/06/2022

Bùi Thị Thúy

1.110.000

20/06/2022

Nguyễn Ngọc Châu

1.110.000

20/06/2022

Trần Thị Phê

1.110.000

20/06/2022

Phạm Thị Luyến

1.110.000

20/06/2022

Diệu Tịnh

1.110.000

20/06/2022

Lưu Thị Nguyệt

1.110.000

20/06/2022

Bùi Thị Hoàng

1.110.000

20/06/2022

Liên Lợi

1.110.000

20/06/2022

Nguyễn Thị Thanh Hương

1.110.000

20/06/2022

Nguyễn Ngọc Mỹ

1.110.000

20/06/2022

Trương Văn An

1.110.000

20/06/2022

Lê Thị Kim Chi

1.110.000

20/06/2022

Trương Văn Quang

1.110.000

20/06/2022

Nguyễn Phi Giao

1.110.000

20/06/2022

Nguyễn Thị Thúy Trinh

1.100.000

20/06/2022

Nguyễn Tố Nga

1.110.000

20/06/2022

Võ Thị Tuyết Thu

1.110.000

20/06/2022

Nguyễn Ngọc Hạnh

1.110.000

20/06/2022

Huỳnh Thị Thúy Hằng

1.110.000

20/06/2022

Lê Thị Minh

1.110.000

20/06/2022

Phù Thị Bạch Tuyết

1.110.000

20/06/2022

Phạm Thị Tuyết Hồng

1.110.000

20/06/2022

Phạm Văn Minh

1.100.000

20/06/2022

Ngô Thị Ánh

1.110.000

20/06/2022

Ngô Thị Ánh Em

1.110.000

20/06/2022

Bành Thị Cổ Hồng

1.110.000

20/06/2022

 Bành Thị Hồng Trang

1.110.000

20/06/2022

Bành Thị Hồng Phước

1.110.000

20/06/2022

Nguyễn Thị Hậu

1.110.000

20/06/2022

Lê Kim Châu

1.110.000

20/06/2022

Lý Thị Tuyết

1.110.000

20/06/2022

Trần Thị Vân

1.110.000

20/06/2022

Liên Ngân

1.110.000

20/06/2022

Phạm Thị Hồng Diễm

1.110.000

20/06/2022

Lượng Thiên Kỹ

1.110.000

20/06/2022

Trương Hery Hiền

1.110.000

20/06/2022

Lương Huỳnh Thư

1.110.000

20/06/2022

Phùng Thị Lụa

1.110.000

20/06/2022

Trần Ngọc Châu

1.110.000

20/06/2022

Lê Thị Bích Loan

1.110.000

20/06/2022

Nguyễn Thị Thanh Loan

1.110.000

20/06/2022

Nguyễn Thị Duyên

1.110.000

20/06/2022

Tô Thị Bích Diệp

1.110.000

20/06/2022

Lê Thị Kim Thoa

1.110.000

20/06/2022

Vũ Thị Hồng Mai

1.110.000

20/06/2022

Lê Thị Đào

1.110.000

20/06/2022

Nguyễn Văn Phú

1.110.000

20/06/2022

Nguyễn Đức Vinh

1.110.000

20/06/2022

Đỗ Thị Hải

1.110.000

20/06/2022

Lê Mạnh Trường

1.110.000

20/06/2022

Lê Thị Loan

1.110.000

20/06/2022

Nguyễn Thị Xấu

1.110.000

20/06/2022

Trương Thị Kim Dung

1.110.000

20/06/2022

Nguyễn Thị Hậu Nam

1.110.000

20/06/2022

Phạm Thị Thủy

1.110.000

20/06/2022

Trịnh Nguyễn Ngọc Liên

1.110.000

20/06/2022

Thị Mỹ Lai

1.110.000

20/06/2022

Nguyễn Văn Ngay

1.110.000

20/06/2022

Nguyễn Thị Hiền

1.110.000

20/06/2022

Nguyễn Thị Nhiên

1.110.000

20/06/2022

Nguyễn Thị Lan

1.110.000

20/06/2022

Bùi Thị Hường

1.110.000

20/06/2022

Nguyễn Thị Thanh

1.110.000

20/06/2022

Lê Thị Hạnh

1.110.000

20/06/2022

Đỗ Thị Giang

1.110.000

20/06/2022

Huỳnh Ngọc Linh

1.110.000

20/06/2022

Phan Thị Kim Ngân

1.110.000

20/06/2022

Trần Thị Kim Hoàng

1.110.000

20/06/2022

Phạm Ngọc Bích

1.110.000

20/06/2022

Triệu Thị Thu Hương

1.110.000

20/06/2022

Lê Thị Thủy

1.110.000

20/06/2022

Vĩnh Thị Kim Thủy

1.110.000

20/06/2022

Mai Thị Xuân Hồng

1.110.000

20/06/2022

Hải Văn Hà

1.110.000

20/06/2022

Đinh THị Hòa

1.110.000

20/06/2022

Đỗ Thị Út

1.110.000

20/06/2022

Hoàng Thị Loan

1.110.000

20/06/2022

Cao Kim Thanh

1.110.000

20/06/2022

Nguyễn Thị Lan

1.110.000

20/06/2022

An Liên

1.110.000

20/06/2022

An Hà

1.110.000

20/06/2022

Phạm Thị Hiền Lan

1.110.000

20/06/2022

Nguyễn Thị Hoa

360.000

20/06/2022

Nguyễn Thanh Vân

360.000

20/06/2022

Vũ Thị Tính

360.000

20/06/2022

Lê Thanh Tùng

360.000

20/06/2022

Diệu Bảo

1.110.000

20/06/2022

Cô Thuận

1.110.000

20/06/2022

Cô Thương

1.110.000

20/06/2022

Lành Nguyễn

2.220.000

20/06/2022

Nguyễn Thị Xuân Hương

1.110.000

20/06/2022

Châu Thị Diệu Trâm

1.110.000

Tổng:

263.910.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

 

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/06/2022

Thủy Tiên Phạm

1.662.000

03/06/2022

Thanh Tú

200.000

06/06/2022

Gạo Phương Ngọc

3.000.000

06/06/2022

Lâm Thị Nhi

1.000.000

06/06/2022

MB (414590)

300.000

06/06/2022

Giác Hạ Huệ

1.100.000

06/06/2022

Phương Trang

860.000

07/06/2022

Giới Hoàng

200.000

10/06/2022

Tính Hao

500.000

10/06/2022

Mai Lan

200.000

11/06/2022

IBFT

300.000

13/06/2022

338787-Một Phật Tử

1.000.000

13/06/2022

Võ Như Nguyên

1.000.000

13/06/2022

Nguyễn Văn Quang

4.500.000

13/06/2022

Nguễn Thị Kim Tiên

200.000

14/06/2022

Nguyễn Tấn Ngọc

500.000

14/06/2022

162182- Một Phật Tử

1.000.000

15/06/2022

Nguyễn Thị Nga

2.000.000

15/06/2022

Xuân Thị Khuyên

100.000

15/06/2022

BAO CO MON

4.051.000

16/06/2022

Xuân Thị Khuyên

100.000

20/06/2022

Nhuận Nhiên

200.000

20/06/2022

Một Phật tử

1.110.000

21/06/2022

Y Ngân

25.000.000

CỘNG:

50.083.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/06/2022

Hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu
tu một ngày

3.000.000

10/06/2022

Mua máy tính hỗ trợ trường THCS Nam Dương, Nam Định

40.000.000

26/06/2022

Cúng dường trường hạ
chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn

42.500.000

26/06/2022

Cúng dường trường hạ
Học Viện Phật Giáo Việt Nam, Bình Chánh

86.000.000

26/06/2022

Cúng dường trường hạ
chùa Phước Long, Cần Thơ

46.000.000

26/06/2022

Cúng dường trường hạ
Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam

46.000.000

26/06/2022

Cúng dường trường hạ
chùa Vĩnh Hiệp, Hậu Giang

46.000.000

26/06/2022

Phẩm vật cúng dường 5 trường hạ

20.000.000

CỘNG:

329.500.000

C – TỔNG KẾT

I. THU: 313.993.000 Đ
- Tồn tháng 05/2022:  51.749.000 Đ
 - Ban Từ thiện thu:  263.910.000 Đ
- Tk thầy Huệ:
50.083.000 Đ
II. CHI: 329.500.000
III. TỒN tháng 06/2022:  36.242.000Đ

Tin tức liên quan