Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 06/2021

Cập nhật: 06/07/2021
 

Báo cáo từ thiện tháng 06/2021

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 06/2021

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/06/2021

Cô Ngân công ty Trạng Nguyên

15.000.000

10/06/2021

Một Phật tử

22.000.000

15/06/2021

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ mua vác xin

100.000.000

15/06/2021

Cô Tuyền

5.000.000

20/06/2021

Cô Ngân công ty Trạng  Nguyên

5.000.000

25/06/2021

Một Phật tử

17.700.000

26/06/2021

Một số Phật tử

20.000.000

27/06/2021

Cô Oanh -Tân Châu Bảo

5.000.000

CỘNG:

189.700.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/06/2021

Lâm Thị Nhi

1.000.000

03/06/2021

Gạo Phương Ngọc cúng mua vac xin

100.000.000

10/06/2021

Cúng xây hàng rào chùa thầy Tâm Thủ

20.000.000

22/06/2021

MB (513746)

25.000

24/06/2021

Nguyễn Trọng Nghị cúng  cho người bị phong tỏa ở Hóc Môn

20.000.000

24/06/2021

Nguyễn Thanh Hùng

20.000.000

29/06/2021

Diệu Thắng cúng mua vac xin

10.000.000

30/06/2021

MBVCB 1221526812

500.000

CỘNG:

171.525.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/06/2021

Cúng dường mua vac xin cho người nghèo ở Việt Nam

120.000.000

05/06/2021

Cúng dường tôn tượng Bồ tát Địa Tạng ở chùa Chơn Thường, Tiền Giang

36.000.000

05/06/2021

Cúng dường mua vac xin cho người nghèo ở Việt Nam

125.000.000

10/06/2021

Cúng dường thầy Thích Tâm Thủ mua cọc làm hàng rào đợt 1

25.000.000

15/06/2021

Cúng dường thầy Thích Tâm Duyệt làm một căn nhà tình thương và làm hàng rào chùa

65.000.000

20/06/2021

Cúng dường thầy Tâm Đắc ở Nha Trang làm hàng rào

5.000.000

25/06/2021

Cúng dường thầy Thích Tâm Thủ mua cọc làm hàng rào đợt 2

20.000.000

 

Cúng chùa Hoằng Pháp mua gạo

5.000.000

CỘNG:

401.000.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 361.225.000Đ
- Tồn tháng 05/2021: 34.712.000Đ
 - Ban Từ thiện thu: 189.700.000Đ
- Tk thầy Huệ:
171.525.000Đ
II. CHI: 401.000.000Đ
III. TỒN tháng 04/2021: -5.063.000Đ

 

Tin tức liên quan