Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 06/2020

Cập nhật: 26/07/2020
 

Báo cáo từ thiện tháng 06/2020

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 06/2020

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/06/2020

Cô Mỹ Thanh ở Hóc Môn

6.000.000

10/06//2020

Cô Xin

1.000.000

10/06/2020

Cô Huệ

1.000.000

10/06/2020

Cô Tư

10.000.000

10/06/2020

Cô Bích

100.000

12/06/2020

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi đám hàng ngày

1.500.000

15/06/2020

Gia đình Lê Hoàng Cúc

1.000.000

15/06/2020

Gia đình Phan Văn Giàu

10.000.000

15/06/2020

Cô Nga

1.000.000

15/06/2020

Gia đình cô Hòa

2.000.000

20/06/2020

Bạn cô Hòa

1.200.000

20/06/2020

Cô Mẫn công quả

200.000

20/06/2020

Cô giáo Mai, Củ Chi

10.000.000

20/06/2020

Cô Lung

500.000

20/06/2020

Cô Dung

200.000

25/06/2020

Cô Danh

300.000

25/06/2020

Cô Thao

3.000.000

25/06/2020

Cô Diệp

300.000

25/06/2020

Cô Hòa, Phúc Hỷ

600.000

30/06/2020

Cô Kiều Bến Tre

200.000

30/06/2020

Cô Minh

100.000

30/06/2020

Cô Trang 2 người

600.000

30/06/2020

Cô Xinh

300.000

30/06/2020

Cô Kim

300.000

30/06/2020

Tịnh Minh

300.000

30/06/2020

Cô Ngọc

2.000.000

CỘNG:

53.700.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/06/2020

Lê Thị Mỹ chuyển mua máy lọc nước

30.000.000

04/06/2020

IB DO TRỌNG NGHỊ chuyển xây giếng nước ở
Quảng Ngãi

60.000.000

04/06/2020

Lâm Thị Nhi

2.000.000

15/06/2020

Nguyễn Hữu Tuấn

1.000.000

22/06/2020

Nguyễn Văn Quang

5.000.000

Cộng:

98.000.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/06/2020

Hỗ trợ Nguyễn Thị Hiền bị tim, sơ gan

200.000

01/06/2020

Hỗ trợ Trần Minh Chọn ở Cà Mau

100.000

01/06/2020

Hỗ trợ Nguyễn Cường

250.000

01/06/2020

Hỗ trợ Nguyễn Thị Thanh

250.000

01/06/2020

Hỗ trợ Nguyễn Văn Được

400.000

01/06/2020

Hỗ trợ Trần Thị Phước

100.000

01/06/2020

Hỗ trợ Lâm Thị Phượng

160.000

15/06/2020

Hỗ trợ Nguyễn Thị Ngọc Yến ở Thủ Đức

100.000

20/06/2020

Cúng đặt đá chùa Đăng Pháp

12.000.000

25/06/2020

Cúng dường làm giếng chùa Bảo Pháp ở Lâm Đồng

30.000.000

30/06/2020

Cúng dường làm giếng ở thôn Bùi Ngui, Ba Trang, Ba Tơ, Quảng Ngãi

60.000.000

30/06/2020

Cúng xây nhà Tăng ở chùa Sắc Từ Tổ đình Thiên Phước

47.000.000

CỘNG:

150.560.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU:  151.700.000Đ

- Tồn tháng 05/2020: 51.000Đ     
 - Ban Từ thiện thu:
  55.700.000Đ
- Tk thầy Huệ:  98.000.000Đ

II. CHI:  150.560.000Đ
III. TỒN
tháng 06/2020: 1.191.000Đ

Tin tức liên quan