Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 05/2023

Cập nhật: 09/06/2023
 

Báo cáo từ thiện tháng 05/2023

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 05/2023

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

15/05/2023

Diệu Thiện hỗ trợ tiền xe chở tượng Phật ra chùa Đại Cồ Việt ở Yên Bái

22.000.000

18/05/2023

Diệu Hoa, Mỹ Lệ

2.500.000

18/05/2023

Thầy Tâm Huệ

5.410.000

20/05/2023

Công ty Giang Nam hỗ trợ bệnh nhân ở bệnh viện Duy Xuyên, Quảng Nam

10.000.000

20/05/2023

Gia đình chú Phước ở Phúc Chu, Tân Bình hỗ trợ bệnh nhân ở bệnh viện Duy Xuyên, Quảng Nam

3.000.000

25/05/2023

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ 200 phong bì

20.000.000

25/05/2023

Phật tử hỗ trợ 200 cái áo

10.000.000

26/05/2023

Phật tử hỗ trợ 250 dây chuyền Phật, xâu chuỗi

5.000.000

26/05/2023

Phật tử hỗ trợ 120 đôi dép

5.000.000

26/05/2023

Phật tử hỗ trợ 200 phần bánh và sữa

2.000.000

 

Tổng

84.910.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

06/05/2023

Cúng dường tượng đức Bồ tát Quán Thế Âm chùa Hưng Pháp, Đồng Nai

110.000.000

08/05/2023

Cô Oanh, Tân Châu Bảo-183603

15.000.000

10/05/2023

Mạnh Uyên

1.000.000

13/05/2023

960398 PTVC HANH THANH từ thiện bệnh nhân ở bệnh viện Duy Xuyên, Quảng Nam

2.000.000

17/05/2023

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ 2 tấn gạo đi từ thiện Cái Khế, Cần Thơ

20.600.000

17/05/2023

Cúng dường vườn Lâm Tỳ ni

1.600.000

19/05/2023

Đặng Thị Thúc Doan

500.000

22/05/2023

Nhóm gạo Phương Ngọc ủng hộ bệnh nhân Ung Bướu

5.000.000

23/05/2023

Phạm Hoàng Việt

100.000

27/05/2023

Hoàng Kỳ Anh

300.000

 

Tổng

156.100.000

 

B – CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/05/2023

Cúng dường thầy Tâm Mẫn hỗ trợ bệnh nhân ở bệnh viện Duy Xuyên, Quảng Nam

15.000.000

05/05/2023

Cúng dường tượng đức Bồ Tát Quán Thế Âm chùa Hưng Pháp, Đồng Nai

110.000.000

08/05/2023

Hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu về tu một ngày ở chùa Hoằng Pháp

7.650.000

08/05/2023

Cúng dường làm vườn Lâm Tỳ ni

1.600.000

08/05/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Mỹ Lài ở Hóc Môn mua sữa cho con nhỏ

100.000

10/05/2023

Chi tiền xe chở tượng Phật ra chùa Đại Cồ Việt ở Yên Bái

22.000.000

12/05/2023

Hỗ trợ đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

15.000.000

15/05/2023

Hỗ trợ Phạm Thị Tứ ở Bình Thạnh, mua bán vé số

400.000

16/05/2023

Hỗ trợ Phạm Thị Bé Tám, chạy thận và bán vé số

900.000

16/05/2023

Hỗ trợ Lương Thế Phượng ở Củ Chi bị đau khớp

180.000

16/05/2023

Hỗ trợ Võ Quang ở Quảng Trị về quê

400.000

17/05/2023

Hỗ trợ chú Hùng ở Trà Vinh về quê

150.000

17/05/2023

Hỗ trợ Nguyễn Văn Tèo ở Tiền Giang bị bướu cổ

180.000

17/05/2023

Hỗ trợ Lê Anh Tuấn ở Đồng Nai bị viêm mũi

200.000

18/05/2023

Hỗ trợ Trương Phú ở Tiền Giang về quê

150.000

18/05/2023

Hỗ trợ Nguyễn Văn Đức ở Tiền Giang bị câm

100.000

18/05/2023

Hỗ trợ Nguyễn Văn Bé ở Hóc Môn bị ho

100.000

28/05/2023

Hỗ trợ 200 phần quà tại Cái Khế, Cần Thơ

66.000.000

 

Tổng

240.110.000

 

C - TỔNG KẾT

*. THU:  241.131.000Đ

- Tồn tháng 04/2023:  121.000Đ

 - Ban Từ thiện thu:  84.910.000Đ

- Tk thầy Huệ: 156.100.000Đ

*. CHI:  240.110.000Đ

*. TỒN tháng 05/2023: 1.021.000Đ

Tin tức liên quan