Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 05/2022

Cập nhật: 15/07/2022
 

Báo cáo từ thiện tháng 05/2022

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 05/2022

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/05/2022

Gạo Phương Ngọc
cúng tạc tượng Phật
chùa Tâm Pháp

55.000.000

10/05/2022

Cô Ngân cúng tạc tượng
Phật chùa Tâm Pháp

10.000.000

21/05/2022

Cô Vi

5.000.000

21/05/2022

Thầy Tâm Huệ, Chị em
 cô Lung, cô Diệp, cô Mùi

5.000.000

25/05/2022

Gạo Phương Ngọc cúng
dường tạc tượng Phật
chùa Suối Pháp, Tây Ninh

100.000.000

CỘNG:

175.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/05/2022

Mạnh Uyên

200.000

04/05/2022

Mạnh Uyên

300.000

04/05/2022

Lâm Thị Nhi

1.000.000

04/05/2022

Nguyễn Văn Quang

5.000.000

05/05/2022

1000AT6140

500.000

06/05/2022

Đào Thị Minh Tâm

200.000

06/05/2022

EDUARDO JULIO CUBA

1.000.000

07/05/2022

Mạnh Uyên

500.000

11/05/2022

177915 Một Phật tử

1.000.000

13/05/2022

MBVCB

500.000

16/05/2022

554191

1.000.000

23/05/2022

Gia đình Đinh Kheo
và  Nguyễn Quy Văn

500.000

25/05/2022

Phan Thị Thủy Yến

300.000

25/05/2022

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ
5 tấn gạo trị giá

43.562.000

 

Kha Tú Trân

2.000.000

CỘNG:

57.562.000

 

 

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/05/2022

Cúng dường tạc
tượng Phật chùa Tâm Pháp,
Bình Phước

65.000.000

21/05/2022

Cúng dường Tam bảo
chùa Lâm Pháp, Lâm Đồng

10.000.000

25/05/2022

Cúng dường tạc tượng Phật
chùa Suối Pháp, Tây Ninh

100.000.000

26/05/2022

Sửa máy vi tính,
mua bin máy

7.000.000

CỘNG:

182.000.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 232.562.000 Đ
- Tồn tháng 04/2022: 1.187.000 Đ
 - Ban Từ thiện thu:  175.000.000Đ
- Tk thầy Huệ:
57.562.000Đ
II. CHI: 182.000.000
III. TỒN tháng 05/2022:  51.749.000Đ

Tin tức liên quan