Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 04/2024

Cập nhật: 25/05/2024
 

Báo cáo từ thiện tháng 04/2024

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 04/2024

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/04/2024

Thầy Tâm Huệ cúng ở thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Cần Thơ

1.000.000

05/04/2024

Liên Khánh, Nguyên Thượng cúng ở thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Cần Thơ

1.400.000

05/04/2024

Cô Dung, cô Lung, Cô Điệp

1.000.000

06/04/2024

Thầy Tâm Huệ và Phật tử

7.953.000

07/04/2024

Liên Oanh và 2 em ở Mỹ hỗ trợ bệnh nhân ung bướu và khiếm thị

10.000.000

07/04/2024

Liên Nghĩa ở Gò Vấp hỗ trợ bệnh nhân ung bướu và khiếm thị

4.240.000

07/04/2024

Cô Mai hỗ trợ bệnh nhân ung bướu và khiếm thị

2.000.000

07/04/2024

Chị em cô Kiều ở Hóc Môn hỗ trợ bệnh nhân ung bướu và khiếm thị

1.000.000

08/04/2024

Liên Khánh, Nguyên Thượng cúng thảm ở học viện Khmer

5.000.000

24/04/2024

Liên Khánh, Nguyên Thượng cúng đi từ thiện ở Nam Dương, Nam Trực, Nam Định

16.500.000

24/04/2024

Cô Ngân công ty TNHH Trạng Nguyên cúng đi từ thiện ở Nam Dương, Nam Trực, Nam Định

20.000.000

24/04/2024

Gia đình ông Lê Văn Lòng cúng đi từ thiện ở Nam Dương, Nam Trực, Nam Định

80.000.000

24/04/2024

Gia đình Hạnh Ngọc cúng đi từ thiện ở Nam Dương, Nam Trực, Nam Định

20.000.000

 

 

170.093.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ T04/2024

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/04/2024

Gia đình Tịnh Quang

2.000.000

02/04/2024

Tuệ Hân

20.000

02/04/2024

Lâm Thị Nhi

1.000.000

05/04/2024

Nguyễn Văn Quang

4.000.000

05/04/2024

Giáp Thị Kim Anh

10.000.000

08/04/2024

Tuệ Hân

20.000

13/04/2024

Gạo Phương Ngọc hỗ trợ bệnh nhân ung bướu và khiếm thị

4.000.000

16/04/2024

Tuệ Hân

20.000

17/04/2024

I Bung, Tân Châu Bảo

15.000.000

22/04/2024

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ từ thiện Cái Khế, Cần Thơ

17.000.000

24/04/2024

Mạnh Uyên

200.000

 

 

53.260.000

B – CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/04/2024

Cúng dường Tam bảo thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Cần Thơ

21.500.000

06/04/2024

Hỗ trợ bệnh nhân ung bướu và người khiếm thị

21.240.000

07/04/2024

Cúng dường thảm hoa ở Học Viện Nam Tông Khmer

5.000.000

08/04/2024

Hỗ trợ khóa tu 1 ngày ở đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

15.000.000

09/04/2024

Mua 100 phần quà: (mỳ chay, dầu ăn, nước tương, dây chuyền Phật, xâu chuỗi, máy niệm Phật) từ thiện ở Cái Khế, Cần Thơ

17.340.000

24/04/2024

Mua máy niệm Phật từ thiện ở Nam Dương, Nam Định

15.000.000

24/04/2024

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi từ thiện Nam Dương, Nam Định

45.000.000

25/04/2024

Hỗ trợ tiền làm cầu ở xóm trên thôn Phượng, Nam Dương, Nam Định

10.000.000

25/04/2024

Hỗ trợ tiền làm cổng làng ở xóm giữa thôn Phượng, Nam Dương, Nam Định

10.000.000

25/04/2024

Hỗ trợ áo sơ mi hiệu Việt Tiến cho cán bộ xã Nam Dương, Nam Định

6.500.000

26/04/2024

Hỗ trợ 60 hộ nghèo ở Nam Dương, Nam Trực, Nam Định

30.000.000

26/04/2024

Mua áo may ô tặng học sinh trường Nam Dương

18.800.000

27/03/2024

Hỗ trợ Lê Thị Ngọc Hiền, Q12

200.000

31/03/2024

Hỗ trợ Nguyễn Ngọc Bằng, Cà Mau

300.000

01/04/2024

Hỗ trợ Nguyễn  Văn Dũng, Bình Tân

100.000

01/04/2024

Hỗ trợ Phạm Trí Dũng, Hóc Môn

500.000

01/04/2024

Hỗ trợ Lê Anh Tuấn, Đồng Nai

100.000

01/04/2024

Hỗ trợ Trần Thị Hương, Hóc Môn, khớp

100.000

03/04/2024

Hỗ trợ Võ Ngọc Nguyệt, Bình Dương

100.000

04/04/2024

Hỗ trợ Nguyễn Văn Tuấn, Bình Thạnh

100.000

04/04/2024

Hỗ trợ Lê Minh Thanh, Long An

100.000

06/04/2024

Hỗ trợ Lê Thị Ngọc, Hóc Môn

100.000

06/04/2024

Hỗ trợ Phạm Thị Bé Tám, Hóc Môn

1.100.000

06/04/2024

Hỗ trợ Nguyễn Thị Bích, Hóc Môn

300.000

07/04/2024

Hỗ trợ Lê Minh Tuấn, Củ Chi

200.000

07/04/2024

Hỗ trợ Phạm Trí Dũng

100.000

08/04/2024

Hỗ trợ Phạm Trí Dũng

200.000

10/04/2024

Hỗ trợ Nguyễn Thị  Hạnh, Q12

100.000

10/04/2024

Hỗ trợ Nguyễn Thanh Hùng, Q12

100.000

11/04/2024

Hỗ trợ Lê Văn Hậu

200.000

11/04/2024

Hỗ trợ Phạm Thị Bé Tám, Hóc Môn

600.000

11/04/2024

Hỗ trợ Nguyễn Thị Trang, Hóc Môn

100.000

12/04/2024

Hỗ trợ Lương Thị Phượng, Bình Dương

200.000

12/04/2024

Hỗ trợ Lê Minh Tuấn, HCM

200.000

13/04/2024

Hỗ trợ Nguyễn Minh Đức, Gò Vấp

253.000

13/04/2024

Hỗ trợ Nguyễn Phúc Thiên, Kiên Giang

500.000

17/04/2024

Hỗ trợ Phạm Thị Bé Tám, chạy thận

800.000

18/04/2024

Hỗ trợ Trần Thị Tư, Bình Tân

100.000

19/04/2024

Hỗ trợ Trần Bạch Yến, Hóc Môn

100.000

19/04/2024

Hỗ trợ Phạm Thị Thi, Hóc Môn

100.000

19/04/2024

Hỗ trợ Nguyễn Minh, Thủy Hóc Môn

100.000

20/04/2024

Hỗ trợ Nguyễn Văn Hùng, Hóc Môn

100.000

21/04/2024

Hỗ trợ Lê Minh Thanh, Long An

200.000

22/04/2024

Hỗ trợ Nguyễn Thị Huệ, hóc Môn

100.000

23/04/2024

Hỗ trợ Phạm Thị Bé Tám, Hóc Môn, chạy thận

500.000

 

 

223.333.000

C - TỔNG KẾT

*. THU:  223.383.000Đ

- Tồn tháng 03/2023: 30.000Đ

- Ban Từ thiện thu:  170.093.000Đ

- Tk thầy Huệ:  53.260.000Đ

*. CHI:  223.333.000Đ

*. TỒN tháng 04/2024: 50.000Đ

Tin tức liên quan