Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 04/2023

Cập nhật: 18/05/2023
 

Báo cáo từ thiện tháng 04/2023

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 04/2023

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/04/2023

Cô Ngân công ty Trạng Nguyên cúng xây nhà tình thương ở Hậu Giang

20.000.000

10/04/2023

Gia đình chú Phước ở Nguyễn Phúc Chu, Tân Bình, cúng xây nhà tình thương ở Hậu Giang

30.000.000

20/04/2023

Cô Kiều, cô Nữ nhà sách ở Tân Bình

15.000.000

20/04/2023

Cô Vĩnh và bạn

3.500.000

20/04/2023

Cô  Kiều hộ niệm và bạn

1.000.000

20/04/2023

Mười Lựa và bạn

1.000.000

20/04/202

Cô Út, chú Út và con

200.000

25/04/202

Cô Thuận và con

2.500.000

25/04/202

Cô Thao

3.000.000

2504/202

Cô Danh

200.000

25/04/202

Chú Vinh

1.000.000

25/04/202

Cô Diệp

500.000

25/04/202

Cô Lung

500.000

25/04/202

Cô Dung

500.000

26/04/202

Cô Nhung ở Hóc Môn

2.000.000

26/04/202

Bạn cô Nhung ở Hóc Môn

2.000.000

26/04/202

Gia đình nhà chú Tâm ở Củ Chi

2.000.000

28/04/202

Diệu Thiện cúng dường tạc tượng Phật chùa Đại Cồ Việt

150.000.000

28/04/202

Một Phật tử

10.000.000

28/04/202

Diệu Hoa, Mỹ Lệ

2.000.000

28/04/202

Một số Phật tử 

4.650.000

 

Tổng

251.550.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

03/04/2023

Cô Oanh Tân Châu Bảo

15.000.000

04/04/2023

Lâm Thị Nhi

1.200.000

04/04/2023

Phạm Hoàng Tung

100.000

06/04/2023

Ngọc Liêm

1.000.000

13/04/2023

Nguyễn Quang Gíap

500.000

18/04/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

20/04/2023

Nguyễn Thị Chinh cúng dường thầy Tâm Huệ

2.000.000

21/04/2023

Y Ngân cúng dường học viện Khmer

6.000.000

22/04/2023

Nhóm bạn gạo cúng dường học viện Khmer

5.000.000

24/04/2023

Cô Luyến cúng dường học viện Khmer

5.000.000

25/04/2023

Ngọc Liêm cúng dường học viện Khmer

700.000

26/04/2023

Liên Oanh cúng dường đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

1.000.000

 

Tổng

38.000.000

B – CHI

BAN TỪ THIỆN CHI HỈ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/04/2023

Hỗ trợ làm nhà ở Hậu Giang

50.000.000

04/04/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Lài về quê ở Cà Mau

200.000

06/04/2023

Hỗ trợ Nguyễn Tân Hiệp

100.000

08/04/2023

Hỗ trợ Trần Thành về quê Sóc Trăng

100.000

08/04/2023

Nguyễn Thị Phụng ở Hóc Môn, bị tâm thần

200.000

10/04/2023

Nguyễn Văn Bình ở TP. HCM, mua thuốc

100.000

10/04/2023

Âu Hoàng Hậu ở An Giang mua thuốc

200.000

10/04/2023

Huỳnh Thị Hoa ở TP. HCM Chữa ho

100.000

10/04/2023

Nguyễn Văn Đây ở TP. HCM bệnh ho

100.000

10/04/2023

Lương Thúy Phương ở Bình Dương

150.000

10/04/2023

Hỗ trợ Võ Tây ở Quảng Nam viêm phế quản

200.000

12/04/2023

Hỗ trợ Bùi Thị Kim Thùy ở TP HCM bị ho

100.000

12/04/2023

Nguyễn Thị Mỹ Lan ở Hóc Môn trả viện phí

200.000

12/04/2023

Lê Thị Ngọc Ở Hóc Môn sắp đẻ

200.000

12/04/2023

Bùi Kim Thúy ở An Giang tiền xe về quê

200.000

12/04/2023

Lê Thị Đào tiền xe về quê

50.000

15/04/2023

Nguyễn Thị Huê bị ho

100.000

15/04/2023

Lê Công Luận bị lao

200.000

15/04/2023

Hà Thị Kim Chi bị đau bao tử

100.000

15/04/2023

Nguyễn Thị Bình bị đau đầu

150.000

15/04/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Ngọc ở Phú Yên về quê

230.000

17/04/2023

Hỗ trợ Nguyễn  Văn Đức ở Hóc Môn, đau bao tử

100.000

17/04/2023

Hỗ trợ Nguyễn  Ngọc Thủy ở Đồng Tháp bị bướu cổ

200.000

17/04/2023

Hỗ trợ Đoàn Thanh Tuấn về quê ở Cà Mau

300.000

17/04/2023

Hỗ trợ Lê Thị Ngọc Anh ở Hóc Môn chích chó dại

220.000

19/04/2023

Hỗ trợ Lê Thị Ngọc ở Hóc Môn sanh em bé

200.000

19/04/2023

Hỗ trợ Quách Chí Tài ở TP Hồ Chí Minh, bị ho

100.000

19/04/2023

Hỗ trợ Lê Văn Hùng ở Hóc Môn bị áp xe tay

150.000

21/04/2023

Hỗ trợ Nguyễn Ngọc Mỹ Thúy ở Thới Tam Thôn bị tâm thần

200.000

21/04/2023

Hỗ trợ Phạm Thị Tâm ở An Giang bị sốt

150.000

21/04/2023

Hỗ trợ Trần Văn Hải về quê ở Long An

100.000

23/04/2023

Hỗ trợ Trần Thị Thu Ba bán vé số ở Cà Mau

400.000

23/04/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Lê ở Trung Chánh mua gạo

100.000

23/04/2023

Hỗ trợ Dương Hữu Hanh về quê ở Bến Tre

150.000

25/04/2023

Hỗ trợ Trần Kim Chi về quê ở Long An

100.000

25/04/2023

Cúng dường tạc tượng Phật chùa Đại Cồ Việt

150.000.000

26/04/2023

Cúng dường Học viện Phật giáo Khmer, Ô Môn, Cần Thơ

70.000.000

28/04/2023

Cô Oanh Tân Châu Bảo cúng sửa xe và đổ xăng về Cần Thơ

7.800.000

28/04/2023

Cô Oanh Tân Châu Bảo cúng dường đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

2.200.000

28/04/2023

Diệu Hoa, Liên Mỹ cúng dường đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

2.000.000

28/04/2023

Nguyễn Thị Chinh cúng dường thầy Tâm Huệ

2.000.000

 

Tổng

289.450.000

 

C - TỔNG KẾT

*. THU:  289.571.000Đ

- Tồn tháng 03/2022: 21.000Đ

- Ban Từ thiện thu:  251.550.000Đ

- Tk thầy Huệ: 38.000.000Đ

*. CHI:  289.450.000Đ

*. TỒN tháng 04/2023: 121.000Đ

Tin tức liên quan