Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 04/2022

Cập nhật: 11/05/2022
 

Báo cáo từ thiện tháng 04/2022

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 04/2022

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/04/2022

Gia đình cô Ngọc

10.000.000

10/04/2022

Chú Thiện Thành

5.000.000

15/04/2022

Trần Xuân Mai, Điện Biên Phủ

1.000.000

15/04/2022

Ngô Thị Bắc (Đức Phước)

1.000.000

16/04/2022

Phan Thị Sợt

500.000

16/04/2022

Cô Bình

300.000

16/04/2022

Cô Liên

500.000

16/04/2022

Diệu Bảo

500.000

18/04/2022

Cô Dung

200.000

18/04/2022

Cô Cát

500.000

18/04/2022

Cô Phúc

500.000

18/04/2022

Nguyễn Thị Liên

450.000

19/04/2022

Lê Thị Cúc

200.000

19/04/2022

Thanh Moli

500.000

19/04/2022

Trần Thị Vàng

1.000.000

20/04/2022

Liên Ngôn

1.000.000

20/04/202

Dì cô Oanh

10.000.000

20/04/2022

Cô Thuận ở Tân Phú

2.000.000

20/04/202

Diệp Liên Huê

1.000.000

20/04/2022

Cấn Thị Minh Thu

500.000

20/04/2022

Liên Lý

500.000

20/04/2022

Cô Thao

2.000.000

20/04/2022

Cô Ngân

15.000.000

20/04/2022

Thùy Liên

60.000.000

22/04/2022

Lê Văn Lòng

100.000.000

22/04/2022

Cô Kiều

500.000

22/04/2022

Cô Oanh Biển

40.000.000

22/04/2022

Tịnh Trang ở Cần Thơ

23.000.000

26/04/2022

Cô Kim Cương

1.120.000

26/04/2022

Bạch Thị Ánh

1.120.000

26/04/2022

Lê Thị Dung

1.120.000

26/04/2022

Nguyễn Thị Ba

1.120.000

26/04/2022

Lê Thu Thủy

1.120.000

26/04/2022

Kim Ngọc Điệp

1.120.000

26/04/2022

Nguyễn Thu Hương

1.120.000

26/04/2022

Nguyễn Thị Kiêm

1.120.000

26/04/2022

Nguyễn Giăng Châu

1.120.000

26/04/2022

Cô Liên

1.120.000

26/04/2022

Cô Hân

1.120.000

26/04/2022

Phạm Thị Nhung

1.120.000

26/04/2022

Phạm Thị Sâm

1.120.000

26/04/2022

Trần Lan Phương

1.120.000

26/04/2022

Trần Thị Xinh

1.120.000

26/04/2022

Trần Kiều Mỹ

1.120.000

26/04/2022

Mười Lựa 3 người

3.360.000

26/04/2022

Cô Thuận Q12

1.120.000

26/04/2022

Phạm Văn Lộc

1.120.000

26/04/2022

Diệu Hỷ

1.120.000

26/04/2022

Chú Kim Cương

1.120.000

26/04/2022

Ngọc Hiền

1.120.000

26/04/2022

Nguyễn Thị Lanh

1.120.000

26/04/2022

Nguyễn Thai Lai

1.120.000

26/04/2022

Liên Mỹ, Diệp Liên Huê

2.240.000

26/04/2022

Cô Quy

1.120.000

26/04/2022

Cô Mai

1.120.000

26/04/2022

Cô Lung

1.120.000

26/04/2022

Nhóm cô Hạt (6 người)

6.720.000

26/04/2022

Cô Danh

1.120.000

26/04/2022

Thượng Hồng Vân

1.120.000

BAN TỪ THIỆN NHẬN CÚNG ĐẠI GIỚI ĐÀN

10/04/202

Thùy Liên

10.000.000

10/04/2022

Liên Ngọc

5.000.000

15/04/2022

Anh chú Tuệ

3.000.000

15/04/2022

Gia đình Diệp Liên Huê

8.000.000

16/04/2022

Nhóm 6 người đi đại giới đàn

5.000.000

16/04/2022

Thầy Tâm Khai

1.000.000

16/04/2022

Gia đình Mười Lựa

3.500.000

16/04/2022

Thầy Tâm Chức

1.500.000

16/04/2022

Thầy Tâm Trí

3.000.000

16/04/2022

Nhóm Đuốc Huệ

13.300.000

16/04/2022

Thầy Tâm Điệp

2.200.000

16/04/2022

Tịnh Minh

400.000

16/04/2022

Cô Kiều

300.000

16/04/2022

Cô Diệp

300.000

16/04/2022

Cô Sợi

500.000

16/04/2022

 Cô Nhẫn

500.000

16/04/202

Nhóm Thanh Tiên

900.000

16/04/2022

Hoa Đạo

100.000

BAN TỪ THIỆN NHẬN CÚNG ĐÚC CHUÔNG

10/04/2022

Bé, Lòng, Liêm, Soa, Dục,
Trứ, Hòa Tâm, Lý, Lũy, Siêu, Thâu, Loan

6.000.000

10/04/2022

Cô Liên

500.000

15/04/2022

Cô Bảo

500.000

15/04/2022

Cát Bình Phước

500.000

16/04/2022

Cô Phúc

500.000

16/04/2022

Từ Đáp, Đức Bông

500.000

16/04/2022

Ngô Thị Bắc

500.000

16/04/2022

Diệu Lệ

1.000.000

16/04/2022

Phạm Thu Anh

500.000

16/04/2022

Ngô Văn Chung

500.000

16/04/202

Nguyễn Thị Thảo

500.000

16/04/2022

Ngô Thị Hương

500.000

20/04/2022

Cô Kiều hộ niệm ở Hóc Môn

500.000

21/04/2022

Cô Diệu Nghiêm

1.100.000

23/04/2022

Cô Chiêu Thông

600.000

23/04/2022

Nhóm Liên Hân

10.000.000

23/04/2022

Hai mẹ con Mười Lựa

2.000.000

23/04/2022

Hai mẹ con Nguyễn Thị Yến

200.000

23/04/2022

Con cô Hiền

250.000

23/04/2022

Cô Ý

100.000

23/04/2022

Cô Chín

400.000

23/04/2022

Cô Nguyệt

500.000

23/04/2022

Ngọc Khai

200.000

23/04/2022

Cô Phượng

200.000

23/04/2022

Thu Hiền

500.000

23/04/2022

Mạnh

500.000

23/04/2022

Tiến

500.000

23/04/2022

Thanh

500.000

23/04/2022

Bình

500.000

23/04/2022

Thảo

500.000

23/04/2022

Nguyễn Minh

200.000

23/04/2022

Nguyễn Minh Mẫn

300.000

23/04/2022

Nguyễn Văn Chung

50.000

23/04/2022

Nguyễn Thanh Thảo

500.000

23/04/2022

Diệu Hỷ

500.000

CỘNG:

412.430.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/04/2022

Một Phật tử 552828

1.000.000

01/04/2022

An An

200.000

01/04/2022

Một Phật tử

435.000

04/04/2022

Nguyễn Tấn Ngọc

500.000

04/04/2022

Gạo Phương Ngọc

5.000.000

05/04/2022

Nguyễn Hồng Nhung

500.000

05/04/2022

Một Phật tử 529408

200.000

05/04/2022

Lâm Thị Nhi

1.000.000

06/04/2022

Trần Thị Mỹ Hạnh

1.200.000

07/04/2022

Vũ Thị Mùi

1.901.000

12/04/2022

Phương Trang

1.120.000

12/04/2022

MBVCB

500.000

12/04/2022

Nguyễn Thị Hiếu

1.000.000

13/04/2022

Cô Luyến Q12

5.000.000

14/04/2022

Cô Oanh Biển

15.000.000

14/04/2022

Phương Thảo

150.000

14/04/2022

Phan Ngọc Bi

2.500.000

16/04/2022

1000 AT6140-414202

5.000.000

16/04/2022

Nhuận Nhiên

100.000

18/04/2022

Nguyễn Quốc Toàn

200.000

19/04/2022

IBFT

100.000

21/04/2022

Nguyễn Quang Hưng công ty Triều Hảo

30.000.000

21/04/2022

Bùi Thị Xuân Thắm

250.000

21/04/2022

Phật tử Diệu Nghiêm gửi cúng 9 chùa

900.000

22/04/2022

Đỗ Trọng Nghị hỗ trợ làm căn nhà tình thương

60.000.000

23/04/2022

Chiêu Thông

700.000

25/04/2022

Hương Nguyễn

1.000.000

27/04/2022

Một Phật tử 299199

500.000

28/04/2022

Trịnh Hùng Long, Nguyễn Thị Gan

700.000

28/04/2022

Cao Thúy Bình

5.000.000

28/04/2022

Một Phật tử

500.000

29/04/2022

Gạo Phương Ngọc cúng dường
tượng Phật Tây Ninh chùa Suối Pháp
thầy Tâm Hướng

100.000.000

29/04/2022

IBFT

1.000.000

CỘNG:

243.156.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

28/04/2022

Hỗ trợ 200 phần quà tới 200 người dân nghèo ở xã Đức Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi

60.000.000

30/04/2022

Hỗ trợ 300 phần quà tới 300 người dân nghèo ở xã Nam Dương, Nam Trực, Nam Định

90.000.000

30/04/2022

Hỗ trợ làm căn nhà tình thương cho cô Trần Thị Là ở xã Nam Dương, Nam Trực, Nam Định

60.000.000

30/04/2022

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi tổng cộng 900 cái

18.000.000

30/04/2022

Mua máy niệm Phật 200 cái

14.000.000

30/04/2022

Mua đèn ly cúng 10 chi nhánh và nhang cúng dường Phật

1.100.000

30/04/2022

Mua 20 hũ rong biển cúng 10 chi nhánh

2.600.000

30/04/2022

Mua 100 chai dầu ăn cúng 10 chi nhánh

4.500.000

30/04/2022

Mua 10 thùng nước tương cúng 10 chi nhánh

1.600.000

30/04/2022

Tiền phong bì cúng dường 10 chi nhánh

300.000.000

30/04/2022

Tiền hỗ trợ Nguyễn Thị Phượng bệnh gan

200.000

30/04/2022

Tiền hỗ trợ Phạm Thị Bốn bệnh thận

200.000

30/04/2022

Tiền hỗ trợ bệnh nhân ung bướu về tu một ngày ở chùa Hoằng Pháp

4.000.000

30/04/2022

Tiền hỗ trợ Nguyễn Thị Có bệnh dạ dày

200.000

30/04/2022

Tiền hỗ trợ Đỗ Văn Hiệp bệnh tim

150.000

30/04/2022

Tiền hỗ trợ Đặng Hoàng Tâm bệnh HIV

280.000

30/04/2022

Tiền hỗ trợ cô Ba bán vé số

300.000

30/04/2022

Tiền hỗ trợ ông Hai bệnh dạ dày

300.000

30/04/2022

Hỗ trợ cô Phan Thị Liệu chữa bệnh

300.000

16/04/2022

Cúng dường Đại Giới Đàn Thiện Hoa ở Đồng Nai

58.500.000

28/04/2022

Cúng dường tạc tượng Phật chùa Suối Pháp, Tây Ninh

100.000.000

28/04/2022

Cúng dường đúc chuông chùa An Sơn, Quảng Ngãi

32.600.000

30/04/2022

Hỗ trợ 10 máy tính trường THCS Nam Dương,
Nam Định

92.000.000

CỘNG:

840.830.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 655.586.000Đ
- Tồn tháng 03/2022: 186.431.000Đ
 - Ban Từ thiện thu:  412.430.000Đ
- Tk thầy Huệ:
243.156.000Đ
II. CHI: 840.830.000Đ
III. TỒN tháng 04/2022:  1.187.000Đ

Tin tức liên quan