Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 03/2023

Cập nhật: 27/04/2023
 

Báo cáo từ thiện tháng 03/2023

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 03/2023

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/03/2023

Một Phật tử cúng dường động thổ xây dựng Tam bảo chùa Hưng Khánh ở Hà Nội

5.000.000

12/03/2023

Diệu Hoa, Mỹ Lệ hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu

1.000.000

29/03/2023

Cô Ngân công ty Trạng Nguyên hỗ trợ xây cầu Kênh Giữa ở Kiên Giang

20.000.000

 

Tổng

26.000.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/03/2023

Lâm Thị Nhi

1.200.000

06/03/2023

717034- cô Oanh Tân Châu Bảo

15.000.000

10/03/2023

Nguyễn Hùng Cường

250.000

13/03/2023

Trần Thị Mẫn

200.000

14/03/2023

157455-một Phật tử

100.000

16/03/2023

392360- Phương Anh

100.000

16/03/2023

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ 6 tấn gạo

60.000.000

20/03/2023

Phm Hoàng Việt

200.000

25/03/2023

Nhóm gạo Phương Ngọc

4.300.000

30/03/2023

Trần Mỹ Ngọc cúng dường tủ thờ và tượng Phật

5.000.000

30/03/2023

Trần Mỹ Ngọc cúng dường đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

2.000.000

 

Tổng

88.350.000

B – CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

07/03/2023

Nguyễn Kim Thủy ở Hóc Môn bán vé số

500.000

07/03/2023

Nguyễn Thị Bé Tám ở Hóc Môn chạy thận

700.000

08/03/2023

Nguyễn Thị Tâm ở TP.HCM bị bệnh khớp

200.000

09/03/2023

Lê Ngọc Anh ở Hóc Môn bị ho

200.000

09/03/2023

Phạm Thị Tứ ở TP. HCM, bán vé số

300.000

09/03/2023

Lê Thành Trúc ở Hóc Môn, sanh con

150.000

12/03/2023

Hỗ trợ xây cầu Kênh Giữa ở Kiên Giang

55.000.000

12/03/2023

Trần Mỹ Ngọc hỗ trợ tủ gỗ và tượng Phật ở Hậu Giang

5.000.000

12/03/2023

Trần Mỹ Ngọc hỗ trợ đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

2.000.000

12/03/2023

Cô Oanh, Tân Châu Bảo hỗ trợ UBMTTQ và tổ dân phố Phường Cái Khế, Cần Thơ

13.000.000

12/03/2023

Cô Oanh, Tân Châu Bảo hỗ trợ đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

2.000.000

12/03/2023

Hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu về tu một ngày ở chùa Hoằng Pháp

5.300.000

12/03/2023

Cúng dường mua máy vi tính hỗ trợ trường THCS Nam Dương

30.000.000

 

Tổng

114.350.000

C - TỔNG KẾT

*. THU: 114.371.000Đ

- Tồn tháng 02/2022: 21.000Đ

 - Ban Từ thiện thu: 26.000.000Đ

- Tk thầy Huệ: 88.350.000Đ

*. CHI: 114.350.000Đ

*. TỒN tháng 03/2023: 21.000Đ

Tin tức liên quan