Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 03/2022

Cập nhật: 15/04/2022
 

Báo cáo từ thiện tháng 03/2022

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 03/2022

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/03/2022

Gia đình cô Thùy Liên

40.000.000

10/03/2022

Gia đình cô Kim Anh

5.000.000

10/03/2022

Cô Hằng ở Cần Thơ

400.000

10/03/2022

Nghĩa trang Vân Giáp, chú Đoàn TrầnThiện Lê Thanh

7.000.000

10/03/2022

Ban Hộ tự chùa Hoằng Pháp

3.000.000

20/03/2022

Gạo Phương Ngọc cúng dường tạc tượng Phật

150.000.000

29/03/2022

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ gạo giá trị

64.510.000

CỘNG:

269.910.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

07/03/2022

Gạo Phương Ngọc

3.000.000

08/03/2022

731492-IBFT

35.000

14/03/2022

Nguyễn Văn Quang

5.000.000

14/03/2022

Gạo Phương Ngọc cúng dường tạc tượng Phật

100.000.000

18/03/2022

Mạnh Uyên

300.000

19/03/2022

Gạo Phương Ngọc

1.000.000

21/03/2022

MBVCB

500.000

21/03/2022

IBFT

30.000

25/03/2022

705630

100.000

30/03/2022

Lê Văn Lợi

50.000.000

31/03/2022

Chúc Tuân

500.000

31/03/2022

Triệu Mai Lan

250.000

CỘNG:

160.715.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/03/2022

Cúng dường chùa Vĩnh Hiệp, Ngã Bảy, Hậu Giang.

11.300.000

01/03/2022

Cúng dường trường Trung cấp Phật học - chùa Phước Long, Cái Răng, Cần Thơ.

11.300.000

02/03/2022

Cúng dường trường Cao đẳng Phật học - chùa Long Quang, Long Hòa, Cần Thơ.

11.400.000

02/03/2022

Cúng dường tổ đình chùa Phước Hậu, Ngãi Tứ, Tam Bình, Vĩnh Long.

11.400.000

15/03/2022

Hỗ trợ má thầy Tâm Trịnh chữa bệnh

10.000.000

20/03/2022

Hỗ trợ bệnh nhân ung bướu về tu một ngày

3.000.000

25/03/2022

Hỗ trợ thầy Tâm Hướng tạc tượng Phật

250.000.000

CỘNG:

308.400.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 430.625.000Đ
- Tồn tháng 02/2022:  64.206.000Đ
 - Ban Từ thiện thu:  269.910.000Đ
- Tk thầy Huệ: 160.715.000Đ
II. CHI: 308.400.000Đ
III. TỒN tháng 03/2022:  186.431.000Đ

Tin tức liên quan