Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 03/2021

Cập nhật: 28/04/2021
 

Báo cáo từ thiện tháng 03/2021

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 03/2021

 A - THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/03/2021

Nguyễn Trọng Nghị, Lê Thị Lệ Chi

30.000.000

01/03/2021

Cô Xinh

300.000

01/03/2021

Liên Lan ở Hóc Môn

100.000.000

05/03/2021

Ban  Hộ tự chùa Hoằng Pháp

1.000.000

05/03/2021

Diệu Thường

1.000.000

08/03/2021

Mỹ Anh

500.000

08/03/2021

Thầy Thích Tâm Huệ

3.550.000

10/03/2021

Cô Thao

2.000.000

10/03/2021

Nguyễn Văn Được

150.000

12/03/2021

Diệu Nhơn, Hải, Trung, Hiếu, Hạnh, Hằng, Thúy

250.000

12/03/2021

Minh Duyên

1.200.000

14/03/2021

Gia đình Huỳnh Thị Phương

1.000.000

14/03/2021

Trần Thanh Nhật

1.000.000

16/03/2021

Liên Hoài

400.000

16/03/2021

Cả đoàn, 40 người cúng dường thêm

14.000.000

18/03/2021

Chú Hùng

40.000.000

20/03/2021

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ

90.000.000

20/03/2021

Cô Diệp

1.200.000

20/03/2021

Cô Lung

1.200.000

20/03/2021

Cô Dung

1.200.000

20/03/2021

Cô Hoa

3.200.000

20/03/2021

Cô Hân (2 người)

2.400.000

20/03/2021

Lưu Thị Nguyệt

1.200.000

20/03/2021

Lê Thanh Phương

1.200.000

25/03/2021

Phan Ngọc Mai

1.200.000

25/03/2021

Nguyễn Thị Lụa

1.200.000

25/03/2021

Nguyễn Tuyết Huy

1.200.000

25/03/2021

Nguyễn Tuyết Mai

1.200.000

25/03/2021

Đỗ Kim Phương

1.200.000

25/03/2021

Nguyễn Thị Tiên

1.200.000

25/03/2021

Lê Hồng Vân

1.200.000

25/03/2021

Võ Mỹ Hằng

1.200.000

25/03/2021

Lê Thị Độ

1.200.000

25/03/2021

Trần Kiều Mỹ

1.200.000

25/03/2021

Nguyễn Hoàng Mai

1.200.000

25/03/2021

Hoàng Mạnh Hoài

1.200.000

25/03/2021

Võ Thị Thủy

1.200.000

25/03/2021

Phan Thị Sương

1.200.000

25/03/2021

Thái Sanh Mai

1.200.000

25/03/2021

Đỗ Thị Cườm

1.200.000

25/03/2021

Nguyễn Thị Mộng

1.200.000

25/03/2021

Liên Nhiên

1.200.000

25/03/2021

Lê Thu Hà

1.200.000

25/03/2021

Võ Thị Nga

1.200.000

26/03/2021

Lê Thanh Thủy

1.200.000

26/03/2021

Cô Hòa, Hỷ

1.200.000

26/03/2021

Phạm Thị Thảo

1.200.000

26/03/2021

Võ Thị Thủy

1.200.000

26/03/2021

Phan Thị Hợi

1.200.000

26/03/2021

Nguyễn Phúc Nguyên

1.200.000

26/03/2021

Vũ Thị Thi

1.200.000

26/03/2021

Liên Mỹ

3.500.000

26/03/2021

Nguyễn Thị Lí

1.200.000

26/03/2021

Trần Nguyệt Sương

1.200.000

26/03/2021

Nguyễn Thị Thu (Diệu Thủy)

200.000

27/03/2021

Trần Thị Dân

1.000.000

27/03/2021

Trần Thị Thu Trúc

500.000

27/03/2021

Phạm Thị Đức

100.000

27/03/2021

Nguyễn Thị Thu (Ngọc Ý)

200.000

27/03/2021

Nguyễn Thanh Hà

500.000

27/03/2021

Liên Hoàn

500.000

27/03/2021

Hoàng Thị Linh

400.000

27/03/2021

Đỗ Thị Lành

700.000

27/03/2021

Ban hộ tự chùa Hoằng Pháp

5.500.000

27/03/2021

Trần Quốc Thái, Nguyễn Quang Huy

31.000.000

27/03/2021

Cô Xuân

10.000.000

27/03/2021

Cô Ngân công ty Trạng Nguyên

5.000.000

27/03/2021

Tịnh Đức, Liên Danh

5.000.000

27/03/2021

Tịnh Hùng (ban hộ tự chùa Hoằng Pháp)

2.000.000

27/03/2021

Một Phật tử

1.100.000

27/03/2021

Cô Lung

500.000

27/03/2021

Liên Kiều

300.000

27/03/2021

Nguyễn Thị Loan

1.000.000

27/03/2021

Diệu Nghiêm

200.000

27/03/2021

Nguyễn Thị Thu Hà

200.000

CỘNG:

402.150.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/03/2021

Một Phật tử

250.000

02/03/2021

Liên Hằng

500.000

05/03/2021

Lâm Thị Nhi

1.000.000

10/03/2021

Trần Thị Mỹ Hạnh

500.000

10/03/2021

Trần Mỹ Quyên

500.000

12/03/2021

Nguyễn Thanh Hùng

10.000.000

12/03/2021

Nguyễn Tấn Ngọc

500.000

15/03/2021

515542-Agribank

50.000

15/03/2021

BAO CO MON

2.246.000

15/03/2021

Nguyễn Văn Quang

5.000.000

23/03/2021

Diệu Cúc, Đức Tâm, Đức Thu

1.500.000

24/03/2021

995221032456515

2.000.000

CỘNG:

24.046.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

27/03/2021

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi đám hằng ngày

2.000.000

29/03/2021

Hỗ trợ mua vacxin covit 19

102.000.000

29/03/2021

Cúng dường Tam bảo chùa Hồng Pháp, Bình Thuận

27.500.000

29/03/2021

Cúng dường Tam bảo chùa  Vĩnh Pháp, Nha Trang

27.500.000

30/03/2021

Cúng dường Tam bảo chùa  An Sơn, Quảng Ngãi

27.500.000

30/03/2021

Cúng dường Tam bảo chùa  Linh Mụ, Huế

4.100.000

31/03/2021

Tặng 100 bao thơ tại Hương Vân, Hương Trà, Huế

30.000.000

31/03/2021

Hỗ trợ xây cổng làng tại Hương Vân, Hương Trà, Huế

30.000.000

31/03/2021

Tặng 200 bao thơ tại  Lam Thủy, Hải Hưng, Hải Lăng, Quảng Trị

60.000.000

31/03/2021

Mua 200 bộ quần áo từ thiện tại Quảng Trị

10.000.000

31/03/2021

Mua 100 bộ quần áo từ thiện tại Hương Vân, Hương Trà Huế

5.000.000

31/03/2021

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi Hương Vân, Hương Trà, Huế

4.000.000

31/03/2021

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi  từ thiện Quảng Trị

6.000.000

31/03/2021

Thêm 6 phần quà tại Hương Vân, Hương Trà, Huế

1.800.000

31/03/2021

Tiền hỗ trợ thêm ở Quảng Trị nhà cháu bị bại não

9.800.000

31/03/2021

Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Phan Thiết

77.500.000

31/03/2021

Hỗ trợ  Trịnh Trọng Nguyên mua thuốc chữa bệnh

300.000

31/03/2021

Hỗ trợ  Phan Thị Bé mua thuốc chữa bệnh

500.000

31/03/2021

Hỗ trợ  Trần Thị Sim mua thuốc chữa bệnh

100.000

31/03/2021

Hỗ trợ Nguyễn Thị Hai  mua thuốc chữa bệnh

300.000

CỘNG:

425.900.000


C – TỔNG KẾT

I. THU: 436.196.000Đ
- Tồn tháng 02/2021: 87.000Đ
 - Ban Từ thiện thu: 402.150.000Đ
- Tk thầy Huệ:
24.046.000Đ 
II. CHI: 425.900.000Đ
III. TỒN tháng 03/2021: 383.000Đ

Tin tức liên quan