Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo Từ thiện tháng 02/2024

Cập nhật: 29/03/2024
 

Báo cáo Từ thiện tháng 02/2024

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 02/2024

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/02/2024

Cô Ngân công ty Trạng Nguyên cúng 10 chùa

30.000.000

01/02/2024

Cô Đồng Liên cúng 10 chùa

1.000.000

01/02/2024

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ 1 tấn gạo cúng 10 chùa

13.500.000

01/02/2024

Châu Sang 3 người

3.600.000

01/02/2024

Cô Minh

1.200.000

01/02/2024

Vũ Thị Bích

3.100.000

01/02/2024

Diệu Hoa

1.200.000

01/02/2024

Mỹ Lệ

1.200.000

01/02/2024

Cô Ngọc

450.000

01/02/2024

Cô Thảo

450.000

01/02/2024

Phạm Thùy Linh

1.200.000

01/02/2024

Thầy Tâm Trí

2.000.000

01/02/2024

Cô Mai

3.400.000

01/02/2024

Ngô Mỹ Hoa, Liên Trang

2.000.000

01/02/2024

Thầy Tâm Huệ

5.170.000

02/02/2024

Cô Kiều Bến Tre cúng 10 chùa

500.000

02/02/2024

Bạn cô Kiều Bến Tre cúng 10 chùa

500.000

02/02/2024

Cô Rộng

500.000

02/02/2024

Cô Thuận công quả nhà rau

1.000.000

02/02/2024

Liên Lan công quả nhà rau

1.000.000

02/02/2024

Quỳnh Lệ Khanh

200.000

02/02/2024

Lê Thị Đỏ

1.200.000

02/02/2024

Phạm Thị Út

1.200.000

02/02/2024

Nguyễn Thị Kiều Mai

1.200.000

02/02/2024

Nguyễn Thị Hoàng Uyên

1.200.000

03/02/2024

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

1.200.000

03/02/2024

Trần Thị Thi

1.200.000

03/02/2024

Nguyễn Hồng Khanh

1.200.000

03/02/2024

Phạm Thị Yến Thu

1.200.000

03/02/2024

Lê Thị Ngọc Điệp

1.200.000

03/02/2024

Đoàn Thị Thanh Tâm

1.200.000

03/02/2024

Lương Phát Tài

1.200.000

03/02/2024

Nguyễn Thị Bạch Yến

1.200.000

03/02/2024

Lê Thị Lan

1.200.000

04/02/2024

Phạm Lê Uyên Thi

1.200.000

04/02/2024

Nguyễn Thị Kim Cương

1.200.000

04/02/2024

Nguyễn Thị Tuyết Mai

1.200.000

04/02/2024

Nguyễn Thị Tuyết Huy

1.200.000

04/02/2024

Hoàng Mạnh Hoài

1.200.000

05/02/2024

Nguyễn Tấn Lang

1.200.000

05/02/2024

Lê Thị Mai Liễu

1.200.000

05/02/2024

Nguyễn Thị Lập

1.200.000

05/02/2024

Đinh Thị Nhuận

1.200.000

05/02/2024

Lê Thị Lang

1.200.000

05/02/2024

Nguyễn Thị Lan

1.200.000

05/02/2024

Trương Thị Hạnh

1.200.000

05/02/2024

Phạm Thị Sương

1.200.000

05/02/2024

Nguyễn Thị Lý

1.200.000

05/02/2024

Trần Thị Hoa

1.200.000

05/02/2024

Phan Thị Lý

1.200.000

06/02/2024

Nguyễn Thị Yến

1.200.000

06/02/2024

Vũ Thị Chín (8 người)

9.600.000

06/02/2024

Triệu Nguyệt Tú

1.200.000

06/02/2024

Nguyễn Thị Tuyết Giang

1.200.000

06/02/2024

Liên Vy

1.200.000

06/02/2024

Nguyễn Thị Huyền

1.200.000

06/02/2024

Vũ Thị Ga

1.200.000

06/02/2024

Phạm Thị Yến

1.200.000

06/02/2024

Nguyễn Cao Thị Duyên

1.200.000

06/02/2024

Nguyễn Thị Xuân Mai

1.200.000

06/02/2024

Nguyễn Ngọc Thủy

1.200.000

07/02/2024

Đặng Thị Hồng Nghĩa

1.200.000

07/02/2024

Đinh Thị Hòa

1.200.000

07/02/2024

Trương Thị Quýt

1.200.000

07/02/2024

Liên Huệ (4 người)

4.800.000

07/02/2024

Tiểu Linh Đăng

1.200.000

07/02/2024

Bạn cô Minh (2 người)

2.400.000

07/02/2024

Nhóm Tịnh Qúy (16 người)

19.200.000

07/02/2024

Đinh Thị Hương

1.200.000

07/02/2024

Vũ Thị Bích Liên

1.200.000

07/02/2024

Lê Thị Hồng Thu

1.200.000

07/02/2024

Thạch Quyên

1.200.000

07/02/2024

Hồ Thị Ngọc Ánh

1.200.000

07/02/2024

Nguyễn Thị Kim Oanh

1.200.000

07/02/2024

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

1.200.000

07/02/2024

Trần Tiểu Phụng

1.200.000

07/02/2024

Cô Nga (2 người)

2.400.000

07/02/2024

Nguyễn Thị Sáu

1.200.000

07/02/2024

Huỳnh Hồng Hoa

1.200.000

07/02/2024

Nguyễn Thị Vui

1.200.000

0802/2024

Trịnh Thị Thắm

1.200.000

08/02/2024

Cô Duyên (3 người)

3.600.000

08/02/2024

Nguyễn Huy Thu

1.200.000

08/02/2024

Bùi Thị Hà

1.200.000

08/02/2024

Nguyễn Thị Nguyệt

1.200.000

08/02/2024

Ngọc Hạnh

1.200.000

08/02/2024

Cô Phan Thị Lê Nguyên

1.200.000

08/02/2024

Cô Trinh 3 người

3.600.000

08/02/2024

Cô Phan Thị Kiều, Cam, Thao (3 người)

3.600.000

08/02/2024

Cô Bình

1.200.000

08/02/2024

Cô Lợi

1.200.000

08/02/2024

Liên Hoàng

1.200.000

08/02/2024

Diệu Ý (2 người)

2.400.000

08/02/2024

Cô Kiều

700.000

09/02/2024

Cô Diệp

900.000

09/02/2024

Cô Dung

900.000

09/02/2024

Cô Lung

900.000

09/02/2024

Cô Danh

900.000

09/02/2024

Cô Mai

900.000

09/02/2024

Tịnh Minh

900.000

09/02/2024

Cô Liên Lan

3.400.000

09/02/2024

Cô Minh

900.000

09/02/2024

Cô Hồng

1.200.000

09/02/2024

Cô Thắm

1.200.000

09/02/2024

Phạm Thị Kiều Hạnh

1.200.000

09/02/2024

Con cô Dung cao người miền Bắc

3.000.000

09/02/2024

Phan Thị Thùy Linh

1.200.000

09/02/2024

Gia đình cô Hòa

1.000.000

09/02/2024

Tịnh Trang

10.000.000

09/02/2024

Bác sỹ Thư

5.000.000

09/02/2024

Chú Toàn tài xế

2.000.000

09/02/2024

Cô 8 An Anh

1.000.000

09/02/2024

Chị Lý

1.000.000

09/02/2024

Chị Quyền 586

1.000.000

09/02/2024

Bác sỹ Bưởi

1.000.000

09/02/2024

Cô Khuê bạn bác Thư

500.000

09/02/2024

Diệu Tường 

500.000

09/02/2024

Minh An

500.000

09/02/2024

Dì Phụng

500.000

09/02/2024

Anh Út An

500.000

09/02/2024

Chú Tám Lý

400.000

09/02/2024

Cô Lan và mẹ thầy Hòa

200.000

09/02/2024

Tịnh Bình

400.000

09/02/2024

Bé Sáu

200.000

09/02/2024

Anh Thảo

150.000

09/02/2024

Chị Đào

150.000

09/02/2024

Tịnh Bình

150.000

09/02/2024

Chị Thủy

100.000

09/02/2024

Chị Trang

100.000

09/02/2024

Cô Vân

100.000

09/02/2024

Hoàng Hiền

50.000

09/02/2024

Anh Dũng

50.000

20/02/2024

Cô Ngân công ty Trạng Nguyên cúng  chùa ở Lâm Đồng

20.000.000

20/02/2024

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ cho Ban Từ Thiện đi cúng chùa ở Lâm Đồng

16.000.000

22/02/2024

Chú Trung cúng  chùa ở Lâm Đồng

2.000.000

22/02/2024

Cô Liêm cúng  chùa ở Lâm Đồng

1.000.000

22/02/2024

Gia đình cô Luyến cúng  chùa ở Lâm Đồng

5.000.000

24/02/2024

Tịnh Qúy cúng  chùa ở Lâm Đồng

1.000.000

24/02/2024

Gạo Phương Ngọc cúng 105 kg gạo ST25

2.650.000

24/02/2024

Cô Kiều cúng  chùa ở Lâm Đồng

400.000

24/02/2024

Cô Danh cúng  chùa ở Lâm Đồng

400.000

26/02/2024

Cô Lung cúng  chùa ở Lâm Đồng

400.000

26/02/2024

Cô Dung cúng  chùa ở Lâm Đồng

400.000

26/02/2024

Cô Diệp cúng  chùa ở Lâm Đồng

400.000

26/02/2024

Cô Minh cúng  chùa ở Lâm Đồng

400.000

 

 

295.170.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ T02/2024

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/02/2024

Cô Luyến

3.000.000

01/02/2024

Bạn cô Luyến

2.000.000

01/02/2024

Lương Thị Xuân Đào

1.200.000

01/02/2024

Một Phật tử

50.000

02/02/2024

Giáp Thị Kim Anh

10.000.000

03/02/2024

Nguyễn Thủy Y Ngân

50.000.000

03/02/2024

Một Phật tử

100.000

04/02/2024

Lê Phương Trang

1.000.000

05/02/2024

Trịnh Thị Thùy Dương

1.000.000

05/02/2024

Lâm Thị Nhi

1.000.000

05/02/2024

Nguyễn Văn Quang

3.400.000

06/02/2024

Võ Thị Hạnh cúng dường 10 chùa

5.000.000

07/02/2024

Một Phật tử

500.000

07/02/2024

Kiều ngoi

1.000.000

07/02/2024

Chú Hưng công ty Triều Hảo

20.000.000

07/02/2024

 Một Phật tử

1.000.000

09/02/2024

Một Phật tử

200.000

10/02/2024

Mạnh Uyên

200.000

11/02/2024

Nguyễn Quang Giáp

500.000

14/02/2024

Tuệ Hân

20.000

16/02/2024

Cúng dường tượng Phật chùa Đăng Pháp

200.000.000

23/02/2024

Tuệ Hân

20.000

25/02/2024

Ngô Đức Nam

1.000.000

26/02/2024

I BUNG cúng dường khóa tu 1 ngày ở Cần Thơ

15.000.000

 

 

317.190.000

B – CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

08/02/2024

In đề can chương trình đi cúng dường 10 chùa năm Giáp Thìn

800.000

10/02/2024

Cúng dường Tam Bảo 10 chùa

295.550.000

10/02/2024

Tiền mua phẩm vật cúng dường và giỏ bánh cúng dường 10 chùa

44.850.000

16/02/2024

Cúng dường tượng Phật chùa Đăng Pháp

200.000.000

25/02/2024

Cúng dường khóa tu 1 ngày ở đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

15.000.000

29/02/2024

Cúng dường Tam bảo chùa Bảo Pháp, Ma đa guôi, Lâm Đồng

12.000.000

29/02/2024

Cúng dường Tam bảo chùa Lâm Pháp, Lâm Hà, Lâm Đồng

12.000.000

29/02/2024

Cúng dường Tam bảo chùa Linh Quy Pháp Ấn, Lâm Đồng

12.000.000

30/02/2024

Cúng dường Tam bảo Tịnh thất ở Lạc Dương, Đà Lạt, Lâm Đồng

12.000.000

30/02/2024

Cúng dường Tam bảo Thiền Viện Trúc Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng

3.000.000

02/02/2024

Hỗ trợ Phạm Thị Nhỏ, mua gạo

100.000

02/02/2024

Hỗ trợ Nguyễn Thị Nhãi, bị suyễn

200.000

06/02/2024

Hỗ trợ Huỳnh Thị Kim Phượng, bị đau đầu

200.000

62/02/2024

Hỗ trợ Nguyễn Văn Giàu, bị thần kinh tọa

100.000

11/02/2024

Hỗ trợ Nguyễn Văn Công, bị ho

150.000

11/02/2024

Hỗ trợ Bùi Thị Nuôi, chữa bệnh ho

50.000

13/02/2024

Hỗ trợ Nguyễn Thị Kim Ánh, về quê Đắc Lắc

50.000

13/02/2024

Hỗ trợ Nguyễn Tuấn Anh về quê Tiền Giang

200.000

02/02/2024

Hỗ trợ Võ Thanh Tùng, An Giang, về quê

150.000

02/02/2024

Hỗ trợ Trần Anh Cường, Hóc Môn, đau đầu

100.000

02/02/2024

Hỗ trợ Hà Văn Tâm, Hóc Môn, bao tử

100.000

02/02/2024

Hỗ trợ Ngô Văn Hùng, Vĩnh Long, chữa tay

200.000

20/02/2024

Hỗ trợ Võ Lê Như Ngọc, Q12, xin tiền về quê

150.000

20/02/2024

Hỗ trợ Nguyễn Tấn Phước, Vĩnh Long, về quê

150.000

21/02/2024

Hỗ trợ Lương Chí Phương, Bình Dương, bệnh bao tử

200.000

21/02/2024

Hỗ trợ Trần Bạch Yến, Hóc Môn, huyết áp

100.000

21/02/2024

Hỗ trợ Phạm Thị Lương, Hóc Môn, đau đầu

100.000

22/02/2024

Hỗ trợ Nguyễn Thị Kim Phượng, Hóc Môn, thần kinh

200.000

22/02/2024

Hỗ trợ Nguyễn Văn Tâm, TP.HCM, bị đau khớp

150.000

22/02/2024

Hỗ trợ Nguyễn Thị Ánh ở Củ Chi, nhổ Hỗ trợ răng

100.000

23/02/2024

Hỗ trợ Trương Văn  Cẩn, Trương Thị Hồng Nga, ở Phú Yên, chữa bệnh ung bướu cho con gái

500.000

24/02/2024

Hỗ trợ Châu Văn Hạnh ở An Sương, xin tiền về quê

100.000

25/02/2024

Hỗ trợ Nguyễn Văn Anh ở Quảng Ngãi, về quê

100.000

26/02/2024

Hỗ trợ Trần Văn Nâng ở Bình Định, về quê

100.000

27/02/2024

Hỗ trợ Đoàn Công Tiệp ở Huế, về quê

100.000

28/02/2024

Hỗ trợ Từ Ngọc Minh ở Hóc Môn

70.000

28/02/2024

Hỗ trợ Nguyễn Văn Luận, Hóc Môn

70.000

28/02/2024

Hỗ trợ Trần Hữu Nghĩa, Hóc Môn

70.000

28/02/2024

Hỗ trợ Lơ O Nha, Củ Chi

70.000

29/02/2024

Hỗ trợ Lê Thị Hồng, Củ Chi

70.000

29/02/2024

Hỗ trợ Bùi Văn Lâm, Củ Chi

70.000

29/02/2024

Hỗ trợ Nguyễn Văn Bé, Hóc Môn, xin tiền mua gạo

100.000

29/02/2024

Hỗ trợ Phạm Thị Bé Tám, Hóc Môn, chạy thận

1.000.000

 

 

612.370.000

C - TỔNG KẾT

*. THU:  612.381.000Đ

- Tồn tháng 01/2023: 21.000Đ

- Ban Từ thiện thu:  295.170.000Đ

- Tk thầy Huệ:  317.190.000Đ

*. CHI:  612.370.000Đ

*. TỒN tháng 02/2024: 11.000Đ

Tin tức liên quan