Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 02/2023

Cập nhật: 10/03/2023
 

Báo cáo từ thiện tháng 02/2023

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 02/2023

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/02/2022

Gia đình cô Ngân

2.000.000

10/02/2022

Nhóm cô Minh

1.500.000

15/02/2022

Cô Lung

500.000

15/02/2022

Cô Danh

100.000

20/02/2022

Cô Diệp

200.000

21/02/2022

Cô Thuận công quả

300.000

25/02/2022

Cô Thuận thành phố

100.000

25/02/2022

Ông Út, bà Út

200.000

27/02/2022

Cô Mười và bạn

400.000

27/02/2022

Cô Ngọc

200.000

 

Tổng

5.500.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/02/2023

Lâm Thị Nhi

1.200.000

06/02/2023

Mạnh Uyên

200.000

06/02/2023

Nguyễn Văn Quang

3.500.000

07/02/2023

Huỳnh Thị Hoàng Yến

200.000

07/02/2023

Huỳnh Thị Hoàng Yến

200.000

09/02/2023

123412- cô Oanh Biển

15.000.000

09/02/2023

Mạnh Uyên

200.000

20/02/2023

Lê Thị Trang

250.000

27/02/2023

KT BC UB Gạo Phương Ngọc

3.700.000

28/02/2023

Y Ngân

37.500.000

 

Tổng

61.950.000

B - CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/02/2023

Hỗ trợ Nguyễn Văn Vinh 49 tuổi về quê ở  Vĩnh Long

100.000

01/02/2023

Hỗ trợ Trần Thu Ba 73 tuổi về Cà Mau

200.000

01/02/2023

Hỗ trợTrần Ngọc Hanh, bị bệnh bao tử ở Hóc Môn

100.000

01/02/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Nghĩa hen suyễn Tiền Giang

100.000

02/02/2023

Hỗ trợ Nguyễn Văn Hiệp, huyết áp Hóc Môn

100.000

02/02/2023

Hỗ trợ Nguyễn Ngọc Phi, huyết áp ở HCM

100.000

02/02/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Phụng, khớp ở Hóc Môn

100.000

02/02/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Hà, nhức đầu Hóc Môn

60.000

03/02/2023

Hỗ trợ Hồ Thị Ngại nghèo Hồ Chí Minh

100.000

03/02/2023

Hỗ trợ Thạch Thị Đan về quê Sóc Trăng

100.000

04/02/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Bé Tám ở Hóc môn chạy thận

700.000

04/02/2023

Hỗ trợ Lê Thị Dung ở HCM bị hen suyễn

100.000

05/02/2023

Hỗ trợ Phan Thị Út ở Hóc Môn bị huyết áp

100.000

05/02/2023

Hỗ trợ Trương Văn Nghĩa ở HCM tiền xe

50.000

05/02/2023

Hỗ trợ Đặng Bá Tùng ở Long An bị đụng xe

50.000

06/02/2023

Hỗ trợ Nguyễn Văn Linh ở Trà Vinh bị bao tử

100.000

06/02/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Ngọc Linh mua bảo hiểm ở HCM

500.000

06/02/2023

Hỗ trợ Lê Thị Ngọc Anh ở HCM mua thuốc

200.000

16/02/2023

Cô Oanh cúng dường trai tăng ở chùa Hoằng Pháp

15.000.000

16/02/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Bé Tám ở Hóc Môn chạy thận

2.000.000

16/02/2023

Hỗ trợVũ Thị Tâm ở TP.HCM bị gãy tay

200.000

16/02/2023

Hỗ trợ Phạm Thị Tầm ở TP.HCM bị huyết áp

100.000

18/02/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Bé ở TP.HCM mới sanh

100.000

18/02/2023

Hỗ trợHuỳnh Thị Bé ở TP.HCM bị đau đầu

100.000

18/02/2023

Hỗ trợ Quách Chí Tài ở Hóc Môn bị gan

100.000

18/02/2023

Hỗ trợ Hồ Văn Khải về quê ở Long An

150.000

19/02/2023

Hỗ trợ Nguyễn Tân Hiệp ở Hóc Môn mua gạo

100.000

19/02/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Phượng về quê ở Bến Tre

100.000

19/02/2023

Hỗ trợ NguyễnThị Nhẫn ở TP. HCM đau bao tử

100.000

20/02/2023

Hỗ trợ NguyễnThị Dung ở Hóc Môn bị tiểu đường

200.000

20/02/2023

Hỗ trợ Trần Anh Thư thoái hóa cột sống

200.000

20/02/2023

Hỗ trợ NguyễnThị Bé Tám chạy thận

750.000

20/02/2023

Hỗ trợ NguyễnThị Đẹp lãnh vé số bán

500.000

21/02/2023

Hỗ trợ Trần Thị Mùi viêm phế quản

100.000

21/02/2023

 Hỗ trợ Trần Thị Thuận về quê ở Bến Tre

150.000

21/02/2023

Hỗ trợ Nguyễn Văn An về quê ở Đồng Nai

100.000

21/02/2023

Hỗ trợ Quách Chí Tài mua thuốc

50.000

28/02/2023

Cúng dường bộ chuông mõ ở chùa Kim Sơn, Ô Môn, Cần Thơ

37.500.000

28/02/2023

 Cúng dường Tam bảo ở chùa Kim Sơn, Ô Môn, Cần Thơ

7.100.000

 

Tổng

67.560.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU:  67.581.000Đ

- Tồn tháng 01/2022: 131.000Đ

 - Ban Từ thiện thu:  5.500.000Đ

- Tk thầy Huệ:  61.950.000Đ

II. CHI:  67.560.000Đ

III. TỒN tháng 02/2022:  21.000Đ

Tin tức liên quan