Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 02/2022

Cập nhật: 18/03/2022
 

Báo cáo từ thiện tháng 02/2022

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 02/2022

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/02/2022

Gia đình cô Thùy Liên

60.000.000

CỘNG:

60.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

07/02/2022

Gạo Phương Ngọc

2.000.000

07/02/2022

Nguyên Ngọc

300.000

07/02/2022

348791, một Phật tử

500.000

07/02/2022

Mạnh Uyên

300.000

07/02/2022

Kim ở Hóc Môn

100.000

15/02/2022

Mạnh Uyên

300.000

15/02/2022

Nguyễn Văn Quang

5.000.000

CỘNG:

8.500.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

08/02/2022

Cúng dường Học viện Phật giáo, Lê Minh Xuân, Bình Chánh

10.000.000

08/02/2022

Cúng dường trường Sơ cấp Phật học chùa Giác Lâm Tp Hồ Chí minh

10.000.000

10/02/2022

Cúng dường trường Trung cấp Phật học chùa Thanh Lương, Đồng Tháp

10.000.000

10/02/2022

Cúng dường trường Trung cấp Phật học chùa Sơn Thắng, Vĩnh Long

10.000.000

10/02/2022

Cúng dường trường Trung cấp Phật học chùa Hương Thiền, Cao Lãnh, Đồng Tháp

10.000.000

15/02/2022

Cúng dường thầy Thích Đạo Quang

10.000.000

CỘNG:

60.000.0000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 68.500.000Đ
- Tồn tháng 12/2021:  55.706.000Đ
 - Ban Từ thiện thu:  60.000.000Đ
- Tk thầy Huệ: 8.500.000Đ
II. CHI: 60.000.0000
III. TỒN tháng 02/2022: 64.206.000Đ

Tin tức liên quan