Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 01/2023

Cập nhật: 18/02/2023
 

Báo cáo từ thiện tháng 01/2023

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 01/2023

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/01/2023

Trần Ngọc Thanh

500.000

01/01/2023

Trần Thị Hảo

500.000

01/01/2023

Trần Thị Liên

500.000

01/01/2023

Nguyễn Thị Bình

500.000

01/01/2023

Vân Ái Vi

1.000.000

01/01/2023

Cô Ngọc ở Bà Điểm

1.000.000

01/01/2023

Cô Thuận ở Tân Phú

1.500.000

01/01/2023

Cô Thao

1.000.000

01/01/2023

Má cô Hòa

1.000.000

01/01/2023

Cô Kiều

420.000

05/01/2023

Cô Phương

300.000

05/01/2023

Liên Mỹ, Quảng Phước, Nguyên Trí, Liên Hạnh, Châu Lạng

1.000.000

05/01/2023

Lâm Thị Hồng ở Củ Chi

500.000

05/01/2023

Cô Phúc

500.000

05/01/2023

Cô Liên

500.000

05/01/2023

Diệu Bảo

500.000

05/01/2023

Nguyễn Thị Tuyết Mai

1.000.000

05/01/2023

Cô Diệp

420.000

05/01/2023

Cô Dung

920.000

07/01/2023

Cô Lung

920.000

07/01/2023

Cô Danh

920.000

07/01/2023

Tịnh Minh

920.000

07/01/2023

Liên Vui

200.000

07/01/2023

Liên Vân

100.000

07/01/2023

Diệu Đào

200.000

07/01/2023

Liên Cúc

100.000

07/01/2023

Diệu Tâm

200.000

07/01/2023

Liên Phụng

300.000

07/01/2023

Châu Loan

300.000

07/01/2023

Liên Tuyết

200.000

07/01/2023

Liên Hằng

200.000

07/01/2023

Phan Thị Lệ

100.000

07/01/2023

Tâm Tín

100.000

07/01/2023

Đoàn Kim Mai

100.000

07/01/2023

Bùi Thị Loan

100.000

07/01/2023

Lê Phương Hoa

200.000

07/01/2023

Trần Duy Hiển

100.000

10/01/2023

Hà Thị Hằng

200.000

10/01/2023

Phạm Gia Hưng

100.000

10/01/2023

Tịnh Lâm

500.000

10/01/2023

Hạnh Từ

500.000

10/01/2023

Hoa Tâm

300.000

10/01/2023

Nguyễn Thanh Mến

100.000

10/01/2023

Nguyễn Văn Trường

100.000

10/01/2023

Thái Thiện Hưng

100.000

10/01/2023

Liên Khuyên

200.000

10/01/2023

Liên Hoàn

200.000

10/01/2023

Nguyễn Thị Hương

100.000

10/01/2023

Hưng Như

500.000

10/01/2023

Trần Thị Tốt

200.000

10/01/2023

 Lê Dung

100.000

10/01/2023

Liên Thắm

700.000

10/01/2023

Võ Tươi

100.000

10/01/2023

Liên Tuyết

300.000

10/01/2023

Trần Thị Nguyệt

200.000

10/01/2023

Nguyễn Thị Điệp

100.000

10/01/2023

Phương Bình

100.000

10/01/2023

Liên Nguyên

120.000

12/01/2023

Thầy Tâm Siêu

1.500.000

12/01/2023

Gạo Phương Ngọc

17.500.000

12/01/2023

Gia đình cô Ngân

6.000.000

12/01/2023

Gia đình cô Liêm

4.000.000

12/01/2023

Diệu Hoa, Mỹ Lệ

5.000.000

12/01/2023

Cô Mười Lựa

5.600.000

12/01/2023

Con cô Danh

3.500.000

12/01/2023

Gia đình cô Ngân 6 người

7.320.000

12/01/2023

Diệu Hoa, Mỹ Lệ

2.440.000

12/01/2023

Cô Thúy 2 người

2.440.000

12/01/2023

Cô Huệ

1.220.000

12/01/2023

Bạn cô Diệp

1.220.000

12/01/2023

Cô Liêm 2 người

2.440.000

15/01/2023

Nguyễn Loan

1.220.000

15/01/2023

Phạm Yến Thu

1.220.000

15/01/2023

Nguyễn Hồng Khanh

1.220.000

15/01/2023

Võ Thị Thủy

1.220.000

15/01/2023

Lê Ngọc Điệp

1.220.000

15/01/2023

Đinh Thị Lành

1.220.000

15/01/2023

Nguyễn Thị Năng

1.220.000

15/01/2023

Phạm Thị Huệ

1.220.000

17/01/2023

Nguyễn Bạch Yến

1.220.000

17/01/2023

Lê Thị Lan

1.220.000

17/01/2023

Nguyễn Thị Một

1.220.000

17/01/2023

Nguyễn Thị Tăng

1.220.000

17/01/2023

Hoàng Thị Lộc

1.220.000

17/01/2023

Lê Thị Độ

1.220.000

17/01/2023

Nguyễn Thành Tín

1.220.000

17/01/2023

Nguyễn Thanh Thảo

1.220.000

17/01/2023

Đoàn Hồng Nghĩa

1.220.000

17/01/2023

Tôn Nữ Ái Huyền

1.220.000

17/01/2023

Nguyễn Bích Phượng

1.220.000

17/01/2023

Nguyễn Đức Vinh

1.220.000

17/01/2023

Vũ Thị Ga

1.220.000

17/01/2023

Nguyễn Thị Lành

1.220.000

17/01/2023

Nguyễn Thị Sáng

1.220.000

17/01/2023

Nguyễn Thị Thu

1.220.000

17/01/2023

Nguyễn Thị Siếu

1.220.000

17/01/2023

Nguyễn Thị Thủy

1.220.000

17/01/2023

Nguyễn Hồng Liễu

1.220.000

17/01/2023

Trần Thị Châu

1.220.000

17/01/2023

Nguyễn Thị Vân

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Thị Đoán

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Thị Sửu

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Thị Lương

1.220.000

18/01/2023

Dương Thị Thúy

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Thị Hương

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Thái Lai

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Thị Luyên

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Ngọc Châu

1.220.000

18/01/2023

Trịnh Nam Phương 2 người

2.440.000

18/01/2023

Nguyễn Thị Thông

1.220.000

18/01/2023

Trương Thanh Việt

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Thị Duyên

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Hoài Tú

1.220.000

18/01/2023

Bạn cô Kiều

1.220.000

18/01/2023

Cô Tư

1.220.000

18/01/2023

Châu Sang 2 người

2.440.000

18/01/2023

Cô Minh 5 người

6.100.000

18/01/2023

Dương Thu Nguyệt

1.220.000

18/01/2023

Cô Trang

1.220.000

18/01/2023

Cô Hợi

1.220.000

18/01/2023

Ngô Thị Mười Hai

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Thị Kim Anh

1.220.000

18/01/2023

Cô Khánh

1.220.000

18/01/2023

Cô Hòa

1.220.000

18/01/2023

Phan Thị Huế Linh

1.220.000

18/01/2023

Huỳnh Thị Thúy Hằng

1.220.000

18/01/2023

Phạm Lê Uyên Thi

1.220.000

18/01/2023

Bùi Vân Anh

1.220.000

18/01/2023

Trần Thị Hiền

1.220.000

18/01/2023

Trần Thị Nhung

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Thị Tuyết Giang 4 người

4.880.000

18/01/2023

Nguyễn Thị Hường

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Thị Nhạ

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Thị Phong

1.220.000

18/01/2023

Đoàn Tố Thị Bích Diệp

1.220.000

18/01/2023

Đoàn 7 người

8.540.000

18/01/2023

Trần Kim Dung

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Tấn Phúc

1.220.000

18/01/2023

Trịnh Thị Thắm

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Văn Phú

1.220.000

18/01/2023

Cô làm ở trai đường

1.220.000

18/01/2023

Liên Lan

1.220.000

18/01/2023

Thái Thị Út

1.220.000

18/01/2023

Đoàn Văn Quang

1.220.000

18/01/2023

Trần Thị Phượng

1.220.000

18/01/2023

Võ Đức Phi

1.220.000

18/01/2023

Đinh Thị Hòa

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Văn Trường

1.220.000

18/01/2023

Cô Trang 2 người

1.440.000

18/01/2023

Văn phòng thu 8 người

9.760.000

18/01/2023

Trương Thị Quýt

1.220.000

18/01/2023

Phạm Thị Yến

1.220.000

18/01/2023

Bích Loan

1.220.000

18/01/2023

Cô Doan 3 người

3.660.000

18/01/2023

Hoàng Thị Xiêm

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Thị Xuân Mai

1.220.000

18/01/2023

Lê Minh Phụng

1.220.000

18/01/2023

Cô Vân

1.220.000

18/01/2023

Quỳnh Hương

1.220.000

18/01/2023

Trần Thị Thu Thủy

1.220.000

18/01/2023

Đinh Thị Hương

1.220.000

18/01/2023

Bạn cô Trang (3 mẹ con)

1.660.000

18/01/2023

Cô Hường (3 mẹ con)

3.660.000

18/01/2023

Cô Xinh

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Thị Lam

1.220.000

18/01/2023

Văn Phòng thu 2 người

2.440.000

18/01/2023

Nguyễn Minh Tuyết

1.220.000

18/01/2023

Phạm Thùy Dương

1.220.000

18/01/2023

Cô Dự 3 người

2.460.000

18/01/2023

Dương Kim Anh

1.220.000

18/01/2023

Vũ Thị Vĩnh

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Thị Hòa

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Phi Ta

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Huy Thu

1.220.000

18/01/2023

Bùi Thị Hà

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Huy Đông

1.220.000

18/01/2023

Diệu Minh

1.220.000

18/01/2023

Lê Phương Lan

1.220.000

18/01/2023

Nguyễn Thị Thu Hồng

1.220.000

18/01/2023

Dương Thị Mai

1.220.000

 

ĐẠO TRÀNG CẦN THƠ

 

01/01/2023

Gia Đình Tịnh Hùng

1.000.000

01/01/2023

Gi đình Minh An

690.000

01/01/2023

A Bình Nóc

510.000

01/01/2023

Cô Tám xăng dầu cúng 1 kg đường 1 chùa

500.000

01/01/2023

Bác sĩ Thư, 20 kg gạo 1 chùa

1.080.000

05/01/2023

Diệu Hòa

300.000

05/01/2023

Cô giáo Mai (Cồn Khương)

500.000

05/01/2023

Chị Thuyên

1.000.000

10/01/2023

Cô Lan mẹ thầy Hòa

200.000

10/01/2023

Cô Vân bạn cô Lan

70.000

10/01/2023

Chị Lý

1.000.000

10/01/2023

Chị Đào (đạo tràng)

300.000

10/01/2023

Mẹ và con cô Định hẻm 70

500.000

10/01/2023

Thím Đức (Đạo tràng)

300.000

10/01/2023

Cô Tám tiệm phở

200.000

10/01/2023

Bác sĩ Bưởi

1.000.000

15/01/2023

Chú Tịnh Trang

10.000.000

15/01/2023

Chú Toàn tài xế

2.000.000

15/01/2023

Thím Hai Vũ

100.000

15/01/2023

Thím Hai Vũ

100.000

15/01/2023

Chị Hai

1.000.000

15/01/2023

Thím Tám Lý

100.000

 

Tổng

274.090.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ T 01/2023

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

30/12/2022

Đỗ Trọng Nghị cúng dường Tết nguyên đán

30.000.000

05/01/2023

Ngô Thinh Chi

280.000

06/01/2023

Nguyễn Thị Chinh

4.000.000

06/01/2023

021014 nhà thông gia của cô Liên Phương

1.500.000

06/01/2023

957916 cúng từ thiện

100.000

09/01/2023

Trần Thị Xoa Ly

50.000

09/01/2023

1000AT6140-400617

200.000

09/01/2023

Diệu An

500.000

12/01/2023

Gửi Thầy Huệ làm Phật sự

15.000.000

12/01/2023

Một Phật tử

500.000

13/01/2023

Vũ Thị Mùi đổi tiền rách cho chùa

16.613.000

13/01/2023

Chu Thanh Huyền

100.000

14/01/2023

Phương Trang

1.000.000

14/01/2023

Liên Thảo

1.500.000

14/01/2023

Cô Luyến Q12

5.000.000

16/01/2023

695680- Cúng dường đạo tràng Minh Chất

10.000.000

18/01/2023

IBET

300.000

18/01/2023

PT

3.300.000

19/01/2023

MBVCB. 3004168107

500.000

27/01/2023

Ba Phương bộ đội

1.500.000

27/01/2023

Lê Thùy Dung

1.500.000

27/01/2023

IBFT Hiền

100.000

27/01/2023

Tịnh Luận, Liên Thúy

2.800.000

27/01/2023

Hoàng Oanh

500.000

30/01/2023

Mạnh Uyên

300.000

31/01/2023

Một Phật tử

100.000

 

Tổng

97.243.000

 

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

5/01/2023

Cúng dường đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

10.000.000

10/01/2023

Tiền thầy Huệ làm Phật sự

5.000.000

10/01/2023

Tiền thầy Huệ làm Phật sự

10.000.000

15/01/2023

Đổi tiền rách cho chùa

16.613.000

15/01/2023

Mua phẩm vật cúng dường 10 chùa

42.000.000

15/01/2023

Cúng dường thầy Tâm Huệ

2.500.000

16/01/2023

Tiền cúng dường chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn

33.680.000

16/01/2023

Tiền cúng dường chùa Huê Nghiêm 2, Q2

33.500.000

16/01/2023

Tiền cúng dường pháp viện Minh Đăng Quang, Q2

33.500.000

16/01/2023

Tiền cúng dường chùa Từ Quang, Thủ Đức

33.500.000

16/01/2023

Tiền cúng dường chùa Vạn Đức, Thủ Đức

33.500.000

16/01/2023

Tiền cúng dường chùa Châu Hưng, Thủ Đức

23.500.000

16/01/2023

Tiền cúng dường ni viện Vạn Hạnh, Thủ Đức

23.500.000

16/01/2023

Tiền cúng dường chùa Bảo Thắng, Thủ Đức

23.500.000

16/01/2023

Tiền cúng dường chùa Huê Nghiêm 1, Thủ Đức

23.500.000

16/01/2023

Tiền cúng dường chùa Một Cột, Thủ Đức

23.500.000

 

Tổng

371.293.000

 

C – TỔNG KẾT

 

I. THU:  371.424.000Đ

- Tồn tháng 12/2022: 91.000Đ
 - Ban Từ thiện thu:  274.090.000Đ
- Tk thầy Huệ:  97.243.0
00Đ


II. CHI:  371.293.000Đ
III. TỒN tháng 01/2023: 131.000
Đ

Tin tức liên quan