Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 01/2022

Cập nhật: 18/02/2022
 

Báo cáo từ thiện tháng 01/2022

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 01/2022

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/01/2022

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ 2 tấn gạo đi từ thiện
 Cần Thơ

24.000.000

10/01/2022

Cô Kim Anh

5.000.000

10/01/2022

Chú Bền

2.000.000

15/01/2022

Cô Ngân công ty Trạng Nguyên

20.000.000

15/01/2022

Thầy Tâm Hoàn

7.500.000

20/01/2022

Một Phật tử hỗ trợ 500 kg gạo

6.000.000

15/01/2022

Bình công quả

500.000

16/01/2022

Trang công quả

300.000

16/01/2022

Cô Thu

500.000

18/01/2022

Cô Thao

2.500.000

18/01/2022

Cô Phương

100.000

18/01/2022

Gia đình Diệp Liên Huê

5.000.000

20/01/2022

Cô Cát ở Bình Phước

500.000

20/01/2022

Thùy Dung

300.000

20/01/2022

Diệu Bảo

500.000

20/01/2022

Cô Liên

500.000

20/01/2022

Cô Cúc

200.000

20/01/2022

Đỗ Thị Thanh

500.000

20/01/2022

Nguyễn Thị Sáng

500.000

20/01/2022

Vũ Thị Tính

500.000

20/01/2022

Hà Thị Hằng

500.000

21/01/2022

Nguyễn Tuyết Minh

200.000

21/01/2022

Lê Thúy Diễm

500.000

21/01/2022

Tịnh Đức

200.000

21/01/2022

Lê Thị Thắm

100.000

21/01/2022

Đỗ Thị Mai

100.000

21/01/2022

Ngô Thị Thanh

100.000

21/01/2022

Vũ Thị Rần

200.000

21/01/2022

Phạm Thúy Lợi

100.000

21/01/2022

Bùi Thị Hà

200.000

22/01/2022

Từ Ngọc

500.000

22/01/2022

Phạm Thị Hồng

510.000

22/01/2022

Triệu Thu Hương

500.000

22/01/2022

Phan Huy Hoàng

500.000

22/01/2022

Nguyễn Ngọc Thảo

500.000

22/01/2022

Nguyễn Kim Phước

500.000

22/01/2022

Nguyễn Thị Hoa

530.000

22/01/2022

Phạm Đăng Khoa

530.000

22/01/2022

Nguyễn Kim Cúc

530.000

22/01/2022

Bùi Chí Hùng

430.000

23/01/2022

Nguyễn Châu Loan

530.000

23/01/2022

Phạm Thị Tuyết

530.000

23/01/2022

Lê Thị Hoàn

530.000

23/01/2022

Nguyễn Thị Phương

430.000

24/01/2022

Nguyễn Thị Huyền

330.000

24/01/2022

Ninh Thị Huệ

330.000

24/01/2022

Mai Thị Tuyết

530.000

24/01/2022

Phạm Mai Linh

430.000

24/01/2022

Mai Thị Duyên

530.000

24/01/2022

Nguyễn Thị Tình

330.000

25/01/2022

Bùi Thị Năm

330.000

25/01/2022

Nguyễn Thị Vu

330.000

25/01/2022

Nguyễn Duy Tính

330.000

25/01/2022

Trần Thị Phượng

560.000

25/01/2022

Võ Thị Liến

500.000

25/01/2022

Lương Thị Thuận

730.000

25/01/2022

Nguyễn Diệu Quế

500.000

25/01/2022

Trịnh Thị Thắm

500.000

25/01/2022

Nguyễn Tuyết Giang

500.000

25/01/2022

Phạm Thanh Tuấn

500.000

25/01/2022

Đoàn Văn Quang

500.000

25/01/2022

Thái Thị Vú

500.000

25/01/2022

Võ Anh Đào

500.000

26/01/2022

Nguyễn Thị Hận

500.000

26/01/2022

Cô Duyên

500.000

26/01/2022

Cô Duyên

500.000

27/01/2022

Huỳnh Ngọc Linh

500.000

27/01/2022

Phạm Văn Chiều

500.000

27/01/2022

Trần Thị Phượng

500.000

27/01/2022

Phạm Quốc Triệu

500.000

27/01/2022

Phạm Thị Lý

530.000

27/01/2022

Cô Thắm

530.000

27/01/2022

Cô Thuận

530.000

27/01/2022

Cô Thương

530.000

27/01/2022

Cô Hòa

1.530.000

27/01/2022

Cô Hòa

530.000

27/01/2022

Cô Hòa

530.000

27/01/2022

Cô Hòa

530.000

27/01/2022

Cô Hòa

530.000

27/01/2022

Cô Dung

430.000

28/01/2022

Cô Lung

430.000

28/01/2022

Cô Diệp

430.000

28/01/2022

Cô Lan

5.530.000

28/01/2022

Cô Mai

430.000

28/01/2022

Tịnh minh

430.000

28/01/2022

Cô Danh

730.000

28/01/2022

Cô Kiều

430.000

28/01/2022

Cô Nghĩa

530.000

28/01/2022

Cô Thương

530.000

28/01/2022

Gia đình cô Hương ở Bình Thạnh

2.000.000

28/01/2022

Gia đình cô Dung người Bắc

2.500.000

28/01/2022

Bác sỹ Thư  (5 thùng dầu thắp)

3.500.000

28/01/2022

Nguyễn Xuân Bang

1.000.000

28/01/2022

Lê Thị Lan (ban hộ tự)

3.000.000

28/01/2022

Khúc Thị Ngà

500.000

28/01/2022

Diệu Sang

300.000

28/01/2022

Cô Kiều Bến Tre

300.000

28/01/2022

Thầy Tâm Siêu

1.000.000

28/01/2022

Tiền của đoàn Cần Thơ

26.900.000

28/01/2022

Ban Hộ tự chùa Hoằng Pháp

3.200.000

28/01/2022

Phạm Thị Sướng  ở Củ Chi

500.000

28/01/2022

Cô Thúy bán bánh mỳ

500.000

28/01/2022

Nguyễn Mỹ Anh

500.000

28/01/2022

Trần Văn Tiền

500.000

CỘNG:

160.280.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/01/2022

Mạnh Uyên

300.000

04/01/2022

Cao Duy Anh

5.000.000

04/01/2022

MBVCB. 1626728039

500.000

06/01/2022

Mạnh Hùng

1.000.000

10/01/2022

Dinh Kheo Nguyên Quy HN

300.000

11/01/2022

Liên Hằng, Liên Yến

500.000

12/01/2022

Trần Thị Mỹ Hạnh

1.000.000

14/01/2022

IBFT

500.000

14/01/2022

Trần Ngọc Phú cúng 5 chùa

5.000.000

15/01/2022

Võ Thế Hạ

200.000

17/01/2022

Triệu Thị Thu Hương

1.790.000

17/01/2022

Nguyễn Tấn Ngọc

300.000

18/01/2022

Gạo Phương Ngọc

20.000.000

18/01/2022

I BUNG Tân Châu Bảo

10.000.000

18/01/2022

Phương Trang

500.000

20/01/2022

Nguyễn Thanh Hùng

5.000.000

20/01/2022

605789-Hương Mo

300.000

22/01/2022

Cúng dường 5 chùa

1.000.000

24/01/2022

Bùi Thị Xuân Thắm

200.000

24/01/2022

IB Đỗ Trọng Nghị

30.000.000

25/01/2022

ESBNPACH

100.000

25/01/2022

Diệu Hoa

1.500.000

26/01/2022

682992 Chú Hưng  công ty Triều Hảo

30.000.000

26/01/2022

795758

750.000

CỘNG:

115.740.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/01/2022

Mua 250 thùng mỳ chay đi từ thiện Cái Khế, Cần Thơ

17.400.000

10/01/2022

Mua 200 chai dầu ăn đi từ thiện Cái Khế, Cần Thơ

7.200.000

10/01/2022

Mua 200 chai nước tương đi từ thiện Cái Khế, Cần Thơ

1.100.000

20/01/2022

Mua 250 cái quần, áo đi từ thiện Cái Khế, Cần Thơ

12.500.000

20/01/2022

Mua 300 dây chuyền, 300 xâu chuỗi đi từ thiện Cái Khế, Cần Thơ

6.000.000

20/01/2022

Mua 2.500 kg gạo đi từ thiện Cái Khế, Cần Thơ

30.000.000

25/01/2022

Tiền hỗ trợ người lang thang cơ nhỡ, vỉa hè, bán vé số...

12.000.000

26/01/2022

Hỗ trợ thầy Tâm Bá cho 1 em bé bị ung thư máu

5.000.000

26/01/2022

Hỗ trợ Nguyễn Văn Hùng ở Vĩnh Long bị gãy tay

400.000

27/01/2022

Cúng dường tượng Phật Thích Ca Mâu Ni chùa An Lạc, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

15.000.000

30/01/2022

Tiền cúng dường chùa Hoằng Pháp

33.100.000

30/01/2022

Tiền cúng dường chùa Huệ Viễn

32.200.000

30/01/2022

Tiền cúng dường chùa Nhất Pháp

32.200.000

30/01/2022

Tiền cúng dường chùa An Lạc

32.200.000

30/01/2022

Tiền cúng dường chùa Bảo Quang

32.200.000

30/01/2022

Tiền mua 5 thùng dầu Cát Tường

3.500.000

30/01/2022

Tiền mua thêm 50 thùng mỳ chay

3.600.000

30/01/2022

Tiền mua thêm 50 chai dầu ăn

1.800.000

30/01/2022

Tiền mua thêm 6 thùng nước tương

800.000

30/01/2022

Tiền mua thêm 5 cặp đèn cầy

250.000

30/01/2022

Tiền mua  250 kg gạo

3.000.000

30/01/2022

Tiền mua thêm 2,5 kg đường trắng

50.000

30/01/2022

Tiền mua thêm 15 kg gạo cẩm

450.000

30/01/2022

Tiền mua 5 thùng dầu Lưu Ly

3.500.000

CỘNG:

285.450.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 341.156.000Đ
- Tồn tháng 12/2021:  65.136.000Đ
 - Ban Từ thiện thu:  160.280.000Đ
- Tk thầy Huệ: 115.740.000Đ
II. CHI: 285.450.000Đ
III. TỒN tháng 01/2022: 55.706.000Đ

Tin tức liên quan