Tin Tức

Báo cáo Từ Thiện & Phóng Sanh T02/2017

Cập nhật: 07/03/2017
.
 

Báo cáo Từ Thiện & Phóng Sanh T02/2017

 

\r\n\r\n

TỪ THIỆN

BÁO CÁO THU CHI THÁNG\r\n02/2017 (THÁNG 01 ĐINH DẬU)

\r\n\r\n

I. Tồn tháng 1: 79.852.000đ + 800 usd + 200 Euro + 50.000\r\nwon

\r\n\r\n

II. Thu trong tháng\r\n02:

\r\n\r\n

1/ Ban từ thiện thu: 110.480.000đ\r\n+ 200 usd

\r\n\r\n

2/ Văn phòng thu: 26.000.000đ +\r\n300 CAD

\r\n\r\n

3/ Chuyển vào tài khoản thầy Huệ:\r\n97.000.000đ

\r\n\r\n

4/ Chuyển khoản thầy Huệ xây Tổ đường:\r\n18.000.000đ

\r\n\r\n

5/ Ngoại tệ tháng 01 đổi được:\r\n21.000.000đ

\r\n\r\n

Cá»™ng: 352.332.000Ä‘

\r\n\r\n

III. Chi trong tháng\r\n02:

\r\n\r\n

- Mua 3 suất mai táng hỗ trợ người\r\nnghèo: 24.000.000đ

\r\n\r\n

- Cho 2 người bệnh = 4.000.000đ

\r\n\r\n

- Cho bà Nhỏi ở Tây Ninh xây nhà +\r\nvật dụng = 52.500.000đ

\r\n\r\n

- Mua quà đi từ thiện Cà Mau 500\r\nsuất = 102.430.000đ

\r\n\r\n

- Văn phòng cho tiền xe người\r\nnghèo tháng 1+2 = 2.104.000đ

\r\n\r\n

Cá»™ng chi: 185.034.000Ä‘

\r\n\r\n

IV: Tồn quỹ cuối\r\ntháng 02: 167.298.000đ

\r\n\r\n

Gồm có các khoản:

\r\n\r\n

- Ban từ thiện: 36.702.000đ + 200 usd

\r\n\r\n

- Văn phòng: 23.896.000đ + 300 cad

\r\n\r\n

- Tiền từ thiện trong tài khoản thầy\r\nHuệ: 88.700.000đ

\r\n\r\n

- Tiền cúng xây Tổ đường còn trong\r\ntài khoản thầy Huệ = 18.000.000đ

\r\n\r\n

BẢNG CHI TIẾT

\r\n\r\n

*. Tháng 1: Làm từ\r\nthiện = 177.950.000đ

\r\n\r\n

1/ Cho bà Nhỏi tiền xây nhà + mua vật dụng trong nhà:\r\n52.500.000đ

\r\n\r\n

2/ Cho bà Nguyễn Thị Giàu ở ấp 4, xã Suối Ngô, Tân Châu -\r\nTây Ninh 1 suất mai táng + xe đưa thân nhân = 10.000.000đ

\r\n\r\n

3/ Tặng quà ở xã Rạch Chèo, huyện\r\nPhú Tân, Cà Mau = 250 phần = 53.750.000đ

\r\n\r\n

- Tặng quà ở xã\r\nTrí Phải + Trí Lực, huyện Thới Bình – Cà Mau = 250 phần = 53.750.000đ. Tặng chùa\r\nHưng Phước xã Lý Văn Lâm, Tp. Cà Mau 275 kg gạo + 6.750.000đ (hiện chùa đang\r\nnuôi gần 30 trẻ mồ côi)

\r\n\r\n

- Cho 5 người\r\nnghèo ở xã Trí Phải = 1.200.000đ

\r\n\r\n

- Tặng 1 xe lăn cho chú bại liệt ở\r\nxã Trí Phải.

\r\n\r\n

*. Chú Ánh Cty thực phẩm Việt Nam tặng 500 kg kẹo bắp =\r\n20.000.000đ


\r\n\r\n

\r\n\r\n

\r\n\r\n

PHÓNG SANH

\r\n\r\n

BÁO CÁO THU CHI THÁNG 02 NĂM 2017 (THÁNG 01\r\nĐINH DẬU)

\r\n\r\n

I. Tồn tháng 01/2017:\r\n113.389.000đ + 200usd + 50.000won

\r\n\r\n

II. Thu tháng 02:

\r\n\r\n

1/ Ban từ thiện: 74.530.000đ

\r\n\r\n

2/ Văn phòng thu: 32.300.000đ +\r\n330 usd

\r\n\r\n

3/ Chuyển tài khoản thầy Huệ:\r\n500.000đ

\r\n\r\n

4/ Chuyển tài khoản sư phụ: 2.854.000đ

\r\n\r\n

5/ Thầy Huyền đưa tiền Phật tử\r\nđóng góp phóng sanh: 39.000.000đ

\r\n\r\n

6/ Tiền usd + won (tồn tháng 01) đổi\r\nđược: 5.400.000đ

\r\n\r\n

Tổng cộng: 267.973.000đ + 330usd

\r\n\r\n

III. Chi

\r\n\r\n

- Ngày 11/02/2017 (16/01 al) phóng\r\nsanh tại Đồng Nai + Bình Mỹ = 161.800.000đ

\r\n\r\n

- Ngày 17/02/2017 thầy Tâm Tĩnh phóng\r\nsanh = 1.380.000đ

\r\n\r\n

- Ngày 24/02/2017 phóng sanh Bình\r\nMỹ = 11.000.000đ

\r\n\r\n

- Ngày 28/02/2017 phóng sanh ở Lâm\r\nHà = 10.000.000đ

\r\n\r\n

Cá»™ng 184.180.000Ä‘

\r\n\r\n

IV. Tồn quỹ cuối\r\ntháng: 83.793.000đ

\r\n\r\n

Gồm có:

\r\n\r\n

- Ban từ thiện 48.639.000đ

\r\n\r\n

- Văn phòng: 32.300.000đ + 330 usd

\r\n\r\n

- Tk sư phụ: 2.854.000đ

Tin tức liên quan