Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo Từ thiện năm 2020

Cập nhật: 30/01/2021
 

Báo cáo Từ thiện năm 2020

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN NĂM 2020 

(Từ 01/2020 đến 06/2020)

NGÀY

LÝ DO

SỐ TIỀN

Tháng 01/2020: Có 6 chuyến từ thiện, tổng số tiền 211.900.000 đồng

04/01/2020

Tặng quà tại Đắk Lắk, thầy Tâm Luyện

48.800.000

12/01/2020

Tặng quà tại Tây Ninh, thầy Tâm Tường

48.800.000

14/01/2020

Tặng quà tại Nhơn Bình, Vĩnh Long, thầy Tâm Bằng

26.400.000

19/01/2020

Tặng quà tại Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ

46.800.000

21/01/2020

Tặng quà tại Hóc Môn

24.400.000

23/01/2020

Tặng quà tại bệnh viện Nhi Đồng, Bệnh viện tim, TPHCM

17.500.000

 

Cộng:

211.900.000

 

Tháng 02/2020:  tổng số tiền 9.000.000 đồng

 

Mua dây chuyền  Phật, xâu chuỗi đi Phật sự

9.000.000

 

Cộng:

9.000.000

 

Tháng 03/2020: có 4 chuyến từ thiện,  tổng số tiền 486.800.000 đồng

20/03/2020

Hỗ trợ tịnh thất Kim Quang Minh, Hóc Môn

4.800.000

25/03/2020

Mua màn hình LED

130.000.000

26/03/2020

Mua 2 máy lọc nước mặn và 2 bồn đựng nước, cúng dường chùa Quốc Thới, Bến Tre

192.000.000

26/03/2020

Mua 1 máy biến thế điện, cúng dường chùa Quốc Thới, Bến Tre

160.000.000

 

Cộng:

486.800.000

 

Tháng 04/2020 Có 5 chuyến từ thiện, tổng số tiền 420.100.000 đồng

05/04/2020

Từ thiện sư đoàn BB377 Ở Lê Lợi, Hóc Môn

25.000.000

08/04/2020

Từ thiện người bán vé số ở Hóc Môn

38.000.000

16/04/2020

Cúng dường tượng Phật bằng gỗ Gõ Đỏ ở chùa Vĩnh Hiệp, Ngã Bảy, Hậu Giang

20.000.000

18/04/2020

Cúng dường tượng Phật bằng gỗ Gõ Đỏ ở chùa Bảo Pháp, thầy Tâm Trưởng

210.000.000

26/04/2020

Cúng dường chùa Quốc Thới, Bến Tre, gồm máy ATM gạo, máy khử trùng toàn thân, quần áo, dây chuyền Phật, xâu chuỗi, sữa tươi, can đựng nước sạch

127.100.000

 

Cộng:

420.100.000

 

Tháng 05/2020: Có 6 chuyến từ thiện, tổng số tiền   317.360.000 đồng

04/05/2020

Từ thiện tại trường tiểu học Long Thới B, Bến Tre

104.560.000

04/05/2020

Từ thiện chùa Phước Lạc, Lâm Đồng

71.200.000

20/05/2020

Từ thiện tại chùa Hưng Pháp, Đồng Nai

21.600.000

04/05/2020

Cúng  dường xây dựng trường Trung Cấp Phật học Pleiku, Gia Lai

100.000.000

04/05/2020

Hỗ trợ má thầy Tâm Mãn chữa bệnh

10.000.000

04/05/2020

Hỗ trợ má thầy Tâm Thọ

10.000.000

 

Cộng:

317.360.000

 

Tháng 06/2020: Có 4 chuyến từ thiện, tổng số tiền      149.000.000.000 đồng

20/06/2020

Cúng dường lễ đặt đá chùa Đăng Pháp

12.000.000

20/06/2020

Cúng dường làm giếng chùa Bảo Pháp, Lâm Đồng

30.000.000

20/06/2020

Cúng dường xây nhà Tăng chùa Sắc Tứ Tổ Đình, Quảng Ngãi

47.000.000

20/06/2020

Cúng dường làm giếng ở Bùi Hui, Ba Tơ, Quảng Ngãi

60.000.0000

 

Cộng:

689.000.000

 

Tháng 07/2020: Có  chuyến từ thiện, tổng số tiền 476.000.000 đồng

10/07/2020

Cúng dường mua gỗ tạc tượng Phật  ở chùa  Đăng Pháp, Bình Phước

360.000.000

25/07/2020

Cúng dường xây nhà Tăng chùa Sắc Tứ Tổ Đình, Quảng Ngãi

53.000.000

26/07/2020

Từ thiện chùa Đăng Pháp, Bình phước

9.000.000

27/07/2020

Từ thiện chùa Sắc Tứ Tổ Đình Thiên Phước, Quảng Ngãi

32.000.000

29/07/2020

Từ thiện chùa Lăng Nghiêm, Phú Yên, 50 phần quà

5.000.000

30/07/2020

phẩm vật cúng dường 5 trường hạ

17.000.000

 

Cộng:

476.000.000

 

Tháng 08/2020: Có 3 chuyến từ thiện, tổng số tiền 221.930.000 đồng

01/08/2020

Cúng dường 5 trường hạ

165.300.000

28/08/2020

Cúng dường  thầy Tâm Ân ở Bình Phước, 250 phần quà

25.000.000

29/08/2020

Từ thiện Quảng Ngãi 200 phần quà

31.630.000

 

Cộng:

221.930.000

 

Tháng 09/2019: Có 8 chuyến từ thiện, tổng số tiền 172.440.000 đồng

05/09/2020

Từ thiện người mù Bến Cát, Bình Dương

 

10/09/2020

Từ thiện người mù Gò Vấp

10.880.000

22/09/2020

Từ thiện Quảng Ngãi

5.000.000

24/09/2020

Mua bánh Trung thu cúng dường 5 chùa (Số lượng: 3.000 bánh)

30.000.000

26/09/2020

Cúng dường 3 chùa

21.000.000

28/09/2020

Cúng dường nhà vệ sinh Vĩnh Pháp, Nha Trang

20.000.000

29/09/2020

Cúng dường nhà Tăng chùa Thiên Phước, Quảng Ngãi

16.000.000

30/09/2020

Tặng 50 suất học bổng cho học sinh giỏi, nhà nghèo ở Hóc Môn

50.000.000

 

Cộng:

172.440.000

 

Tháng 10/2020: Có 1 chuyến từ thiện, tổng số tiền 203.300.000 đồng

30/10/2020

Cứu trợ  290 người mù  Triệu Phong, Quảng Trị

203.300.000

 

Cộng:

203.300.000

 

Tháng 11/2020: Có 9 chuyến từ thiện, tổng số tiền 1.408.320.000 đồng

03/11/2020

Từ thiện trường Hàm Ninh, Quảng Bình

59.980.000

04/11/2020

Từ thiện trường Xuân Ninh, Quảng Bình

39.980.000

03/11/2020

Tặng 350 phần quà xã Hàm Ninh, Quảng Bình, 10 nhà người mù đặc biệt khó khăn ở Triệu Phong, Quảng Trị

292.500.000

03/11/2020

Tặng 350 phần quà tại xã Duy Ninh, Quảng Bình

276.300

13/11/2020

Tặng 100 phần quà chùa Kim Long, Đức Phổ, Quảng Ngãi, 16 căn nhà sập, 100 phần quà chùa Thiên Phước, 5 chùa tốc mái

411.960.000

14/11/2020

Tặng 100 phần quà xã Bình Minh, Bình Sơn, Quảng Ngãi, 100 phần quà xã  Phổ Thuận, Quảng Ngãi, hỗ trợ xây nhà vệ sinh chùa An Sơn, Quảng Ngãi

307.500.000

15/11/2020

Hỗ trợ cô Nguyễn Thị Gái bị ung thư tử cung

13.100.000

16/11/2020

Hỗ trợ thầy Tâm Khuyến 70 áo phao

7.000.000

30/11/2020

Từ thiện Nam Dương, Nam Định

102.500.000

 

Cộng:

1.234.796.300

 

Tháng 12/2019: Có 7 chuyến từ thiện, tổng số tiền 429.500.000 đồng

16/12/2020

Từ thiện Nam Định, 300 phần quà, 10 máy vi tính, 2 xe lăn, cúng dường trường Trung cấp Phật học Nam Định, xây nhà văn hóa thôn Phượng và làm đường

131.500.000

17/12/2020

Từ thiện Ninh Bình cúng dường 3 chùa, 50 pho tượng A Di Đà

40.000.000

19/12/2020

Cúng dường chùa Phước Long cổ tự, sơn phết lại tượng Phật

53.000.000

28/12/2020

Cúng dường tạc tượng Bồ Tát Quán Thế Âm chùa An Sơn, Quảng Ngãi

80.000.000

30/12/2020

Từ thiện Iali, Chư Păp, Gia Lai

100.000.000

30/12/2020

Hỗ trợ xây nhà cô Gấm ở Hóc Môn

10.000.000

30/12/2020

Hỗ trợ xây nhà cô Mừng ở Cần Thơ

15.000.000

 

Cộng:

429.500.000

Tổng kết:

Trong năm 2020:

+ Tổng số tiền từ thiện cả năm 2019 là: 1.594.160.000 + 1.920.250.000 = 3.514.410.000 đồng,

+ có 61 chuyến từ thiện

+ 4.800 phần quà

+ cúng dường 54 tôn tượng Phật, Bồ Tát

+ 1 máy biến thế điện

+ 2 máy lọc nước mặn

+ cúng dường 5 trường hạ, 7 chùa

+ 2 máy ATM gạo

+ 1 màn hình LED

+ 2 máy khử khuẩn toàn thân

+ xây nhà Tăng, xây trường trung cấp Phật học Gia Lai, chùa Thiên Phước

+ tặng 3.000 bánh trung thu

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Chùa Hoằng Pháp,  ngày 03 tháng 12 năm 2019

TM.  Ban Từ thiện

 

ĐĐ. Thích Tâm Huệ

 

Tin tức liên quan