Tin Tức

Báo cáo thu chi từ thiện T8/2017

Cập nhật: 08/09/2017
.
 

Báo cáo thu chi từ thiện T8/2017

 


BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 08/2017

A - THU

VĂN PHÒNG

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

VNĐ

04/08/2017

Nguyễn Thị Thuận Lợi

Bình Phước

400.000

04/08/2017

Long Thế Yến

Q.3

500.000

05/08/2017

Phật Tử

Bình Tân

100.000

06/08/2017

Nguyễn Thị Tuyết Vân

Tân Phú

1.000.000

06/08/2017

Phật tử

Cần Giờ

200.000

06/08/2017

Phật tử

 

200.000

06/08/2017

PT Diệu Huyền

Hóc Môn

900.000

09/08/2017

Nguyễn Thị Xuân

Nam Định

100.000

12/08/2017

Nguyễn Văn Thanh

Củ Chi

900.000

19/08/2017

Hoàng Thị Oanh

Bình Tân

200.000

20/08/2017

Mẹ Tâm Khoa

 

500.000

21/08/2017

Chú Khôn

Bình Tân

500.000

21/08/2017

Phật tử

 

100.000

21/08/2017

Liên Cúc

Hóc Môn

200.000

21/08/2017

Liên Hương

Q.12

280.000

22/08/2017

Nguyễn Thị Vân Nhị

Q.12

500.000

23/08/2017

Sandy Tran

Anh quốc

1.000.000

24/08/2017

Trần Văn Sơn

Đắk Lắk

100.000

26/08/2017

Ngọc Liên

Hóc Môn

1.000.000

27/08/2017

Kim Phượng

 

500.000

27/08/2017

Huỳnh Văn Hoa. Mai Thị Ngọc Huyền

Đồng Nai

500.000

 Cộng:

 9.680.000đ

BAN TỪ THIỆN

NGÀY

TÊN

SỐ TIỀN

VNĐ

01/08/2017

Chú Tuấn - Hóc Môn

5.000.000

01/08/2017

Cô Nga

3.000.000

01/08/2017

Liên Phụng

2.300.000

01/08/2017

Cô Dung (Gạo)

1.300.000

01/08/2017

Cô Xinh

1.000.000

01/08/2017

Cô Diệp

500.000

01/08/2017

Cô Danh

400.000

01/08/2017

Cô Kiều

500.000

01/08/2017

Cô Tư

500.000

01/08/2017

Cô Bạn

800.000

01/08/2017

Cô Oanh

800.000

01/08/2017

Cô Lương

300.000

01/08/2017

Cô Bé

300.000

01/08/2017

Cô Trúc

300.000

01/08/2017

Cô Ngọc

5.300.000

01/08/2017

Cô Đào

300.000

04/08/2017

Cô Thúy

300.000

04/08/2017

Đỗ Thị Kim Em

300.000

04/08/2017

Kim Lệ

300.000

04/08/2017

Thái Hoàng Long

300.000

04/08/2017

Cô Tánh

300.000

04/08/2017

Cô Út

300.000

04/08/2017

Cô Hoa

300.000

04/08/2017

CÔ Chín

300.000

06/08/2017

Cô Thâu

300.000

06/08/2017

Cô Diệu Nguyệt

300.000

06/08/2017

Cô Mai

300.000

06/08/2017

Chú Cang

300.000

06/08/2017

Liên Hà

300.000

06/08/2017

Liên Châu

300.000

06/08/2017

Cô Múi

300.000

11/08/2017

Cô Hằng

300.000

11/08/2017

Chồng cô Mai

300.000

11/08/2017

4 Cô Kiều

1.200.000

11/08/2017

Bạn cô Hằng

300.000

11/08/2017

Cô Vẹn

300.000

12/08/2017

Tiền ăn dư nhập quỹ

10.100.000

12/08/2017

Tiền khách sạn dư nhập quỹ

800.000

14/08/2017

Chú Trang

8.000.000

14/08/2017

Cô Nguyên Cập

2.000.000

14/08/2017

Con cô Hằng (Cần Thơ)

300.000

14/08/2017

Chú Dũng Xe

500.000

14/08/2017

Chú Chơn Xe

500.000

14/08/2017

Gđ Phan Thị Huỳnh Như

2.000.000

14/08/2017

Cô Liên Hương

8.000.000

16/08/2017

Cô Tám công quả

1.700.000

16/08/2017

Cô Mai. cô Hà. cô Thu

3.000.000

16/08/2017

Bác Sĩ Chín

20.000.000

16/08/2017

Nguyễn Ngọc Phương Uyên

500.000

16/08/2017

Dương Thị Phượng

(Việt Kiều Mỹ)

2.000.000

18/08/2017

Vũ Thị Lan Anh. Mai Thị Hiên

500.000

18/08/2017

Đức Dưỡng

2.000.000

18/08/2017

Đoàn Thị Kim Lan

7.000.000

18/08/2017

Trần Thị Thêm

300.000

18/08/2017

Phạm Thị Kim Dung

5.000.000

18/08/2017

Vương Thị Cẩm Hà

50.000

18/08/2017

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

100.000

18/08/2017

Nguyễn Thị Tiếp

50.000

18/08/2017

Lê T Tuyết Minh

100.000

18/08/2017

Lê T Kim Lang

50.000

18/08/2017

Lê Thì Thanh Thảo

200.000

18/08/2017

Nguyễn Thị Hà

50.000

18/08/2017

Lê Thì Thanh Trúc

100.000

18/08/2017

Nguyễn Thị Ngọc Dung

100.000

18/08/2017

Cô Thao

300.000

18/08/2017

Đoàn Thị Kim Lan

10.000.000

18/08/2017

Cô Diệp

100.000

18/08/2017

Cô Bình

5.000.000

20/08/2017

Cô Thu

100.000

20/08/2017

Đạt Duyên

100.000

20/08/2017

Liên Hồng

100.000

20/08/2017

Mẹ Liên Hồng

100.000

20/08/2017

Bạn Liên Hồng

100.000

20/08/2017

Cô Xuân

100.000

20/08/2017

Cô Chiếu Xuân

5.000.000

20/08/2017

Hoàng Thị Thúy Kiều

1.000.000

20/08/2017

Cô Tánh

1.000.000

20/08/2017

Cô Đào, cô Kiều (Bến Tre)

2.000.000

25/08/2017

Cô Ngân (Cty Trạng Nguyên)

10.000.000

25/08/2017

Trần T Hồng Vân Q10

500.000

25/08/2017

Gđ Quan Gia Khánh

1.000.000

25/08/2017

Cô Oanh

2.500.000

25/08/2017

Cô Kiều Nhà Sách

7.000.000

25/08/2017

Cô Sử

2.500.000

25/08/2017

Bạn Cô Sử

2.500.000

25/08/2017

Cô Kiều Hộ Niệm

400.000

25/08/2017

Phật Tử Long An

6.400.000

25/08/2017

Cô Mến

400.000

25/08/2017

Liên Vân

400.000

25/08/2017

Diệu Bảo

400.000

25/08/2017

Chú Tài

400.000

25/08/2017

Cô Bình

400.000

25/08/2017

Hà Thị Thảo

400.000

25/08/2017

Chú Toàn

70.000

25/08/2017

Diệu Thu

400.000

25/08/2017

Cô Thuận 3 Người

1.200.000

25/08/2017

Liên Ngọc

400.000

25/08/2017

Lê Thị Hồng

400.000

25/08/2017

Liên Châm. Liên Hạnh

800.000

25/08/2017

Nguyễn Thị Phương

400.000

25/08/2017

Cô Dung

400.000

25/08/2017

Cô Tám (Bù Đăng)

400.000

25/08/2017

Chú Trí

70.000

25/08/2017

Nguyên Cập

400.000

25/08/2017

Cô Bình

400.000

25/08/2017

Cô Mến

400.000

25/08/2017

Liên Thi

300.000

25/08/2017

Lê Thị Hồng

400.000

25/08/2017

Cô Tánh

400.000

25/08/2017

Cô Chiếu

600.000

25/08/2017

Liên Tuyết

600.000

25/08/2017

Chú Tuấn

600.000

25/08/2017

Chú Thắng

600.000

25/08/2017

Liên Trúc

600.000

25/08/2017

Liên Ngọc

600.000

25/08/2017

Cô Út 4 Người

2.400.000

25/08/2017

Cô Dung Hộ Niệm

1.100.000

25/08/2017

Cô Thương 2 Người

1.200.000

25/08/2017

Nguyên Cập 2 Người

2.600.000

25/08/2017

Hà Thị My

2.800.000

 

Cộng:

185.240.000đ

TK THẦY HUỆ

NGÀY

HỌ TÊN

SỐ TIỀN

VNĐ

02/08/2017

Lâm Thị Nhi

700.000

07/08/2017

Phật Tử

10.000.000

16/08/2017

Gđpt Liên Bình

1.000.000

16/08/2017

Phật Tử Chánh Tín

250.000

21/08/2017

Nguyễn Hồng Mai

5.000.000

21/08/2017

Tc:Vncn81237

500.000

23/08/2017

Tran Van Tam

150.000

24/08/2017

Phật Tử

500.000

25/08/2017

Tc:Vncn13179

500.000

28/08/2017

Phật Tử Dieu Nguyen

1.000.000

28/08/2017

Phật Tử

250.000

31/08/2017

Tc:Vncn53278

1.700.000

CỘNG:

21.550.000đ

TK SƯ PHỤ

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

VNĐ

4/8/2017

Mbvcb8603731.Gdpt Lien Hong. Q4-Hun Phuoc Tu Thien Thang 8/2017-.Ct Tu 0071000969129 Le Xuan Ly Hong Toi 0071000651615 Nguyen Sy Cuong.

1.000.000

4/8/2017

Ibvcb.0408170233442003.Phat Tam Tu Thien 500.000đ

500.000

23/08/2017

Mbvcb10432766.Tran Thi Thao Ct Tu Thien.Ct Tu 0281000007842 Tran Thi Thao Toi 0071000651615 Nguyen Sy Cuong.

500.000

25/08/2017

Sender:79502001.Dd:250817.Shgd:10000042.Bo:Le Huy Phuong.Chuyen Tien Tu Thien

1.000.000

10/8/2017

Sender:79303008.Dd:100817.Shgd:10002437.Bo:Phan Thi Thuy Hien.Phan Thi Thuy Hien Cung Tu Thien 1t

1.000.000

 

CỘNG:

4.000.000đ

B - CHI

NGÀY

LÝ DO CHI

SỐ TIỀN

12/8/2017

Chi tiền mua gạo

63.000.000

12/8/2017

Chi tiền cúng 5 chùa

11.800.000

12/8/2017

Chú trọng Việt kiều chi trường hạ

3.522.000

12/8/2017

Tiền xe đi Quảng Điền 7 nhà

600.000

12/8/2017

Tiền xe đi Phong Điền 7 nhà

800.000

12/8/2017

Tiền cho thêm 4 người

800.000

14/08/2017

Mua 6 ghế xếp

900.000

14/08/2017

Cho cô hai nghèo ở Hóc Môn

300.000

14/08/2017

Phụ tiền xe chú Trang Cần Thơ

25.000.000

14/08/2017

Cho 1 hộ nghèo ở đường Bạch Vân - Q5

200.000

16/08/2017

Mua tượng Phật, xâu chuỗi đi Đà Lạt

6.000.000

16/08/2017

Mua bao đựng gạo (500 cái)

1.000.000

16/08/2017

Mua dầu ăn (600 chai)

12.500.000

16/08/2017

Mua nước tương (600 chai)

3.462.000

16/08/2017

Mua mền 450 cái

20.250.000

16/08/2017

Mua gạo (6 tấn)

36.000.000

16/08/2017

Tiền xe chở mền

600.000

18/08/2017

Mua kinh sách từ thiện

1.700.000

20/08/2017

Mua chuỗi, dây chuyền Phật đi Cần Thơ

2.000.000

20/08/2017

Tiền mì chay 600 thùng

31.200.000

20/08/2017

Tiền may áo 600 cái

4.800.000

22/08/2017

Nộp phạt CA Cần Thơ

5.000.000

25/08/2017

Tiền chở gạo, dầu...

5.000.000

25/08/2017

Mua băng rôn

150.000

25/08/2017

Mua bịch đựng quà

150.000

30/08/2017

Cho Trần Hữu Hảo bị ung thư dạ dày (Cần Thơ)

2.000.000

30/08/2017

Cho Đoàn Thị Nhung bệnh ung thư (Cần Thơ)

2.000.000

30/08/2017

Cho Nguyễn Văn Sơn bị ung thư phổi (Cần Thơ)

2.000.000

Cộng:

242.734.000đ

 

C – TỔNG KẾT (TT)

I. THU: 326.953.000đ  + 300 USD, gồm:

Tồn tháng 07

106.483.000đ

+ 300 USD

Văn phòng thu

9.680.000đ

Ban từ thiện thu

185.240.000đ

Tk thầy Huệ

21.550.000đ

Tk sư phụ

4.000.000đ

Tổng thu:

326.953.000đ

 + 300 USD

 

II. CHI:242.734.000 đ  (đã báo cáo chi tiết)

III. TỒN THÁNG 08/2017: 84.219.000đ

Tin tức liên quan