Tin Tức

Báo cáo thu chi từ thiện T09/2017

Cập nhật: 12/10/2017
.
 

Báo cáo thu chi từ thiện T09/2017

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN (T9/2017)

A- THU

BAN TỪ THIỆN

NGÀY

TÊN

SỐ TIỀN

01/09/2017

Phan Văn Ta, Trần Thị Sàng

150.000

01/09/2017

Cô Liên Tài

200.000

01/09/2017

Chú Minh, Nguyễn Ngọc Phương Uyên

500.000

01/09/2017

Cô Liên Tài in ấn kinh sách

400.000

01/09/2017

Chú Minh, Nguyễn Ngọc Phương Uyên

500.000

10/09/2017

Cô Liên Lan

3.000.000

10/09/2017

Cô Châu (hộ niệm)

1.100.000

10/09/2017

Tiền xe đạp chú Tịnh Phát (tháng 8)

15.000.000

10/09/2017

Tiền xe đạp chú Tịnh Phát (tháng 9)

30.000.000

10/09/2017

Châu Quang Khánh

500.000

10/09/2017

Cô Diệu Thoát

500.000

10/09/2017

Tịnh Dương cho ông Bé

200.000

10/09/2017

Cô Liễu cho ông Bé

100.000

10/09/2017

Đoàn Thị Rô

1.500.000

17/09/2017

Gđ Trần Đình Bin (Linh Tẩy TĐ)

3.500.000

17/09/2017

Cô Nhung (Hóc Môn)

2.000.000

17/09/2017

Gđ Đàm Văn Tài

2.000.000

17/09/2017

Cô Ngân (Cty Trạng Nguyên)

10.000.000

20/09/2017

Cô Hiền (hộ niệm)

500.000

20/09/2017

Cô Liên Vân (Tân Phú), tiền xe

20.000.000

20/09/2017

Chú Hùng (cô Xoàn)

20.000.000

20/09/2017

Chú Hùng con cô Bình

100.000

20/09/2017

Nguyễn Thị Hồng Nga (Liên Nga)

100.000

20/09/2017

Đồng Thị Hiển (Liên Cẩm)

100.000

20/09/2017

Trần Thị Tám (Nguyên Tường)

100.000

20/09/2017

Nguyễn Thị Phượng (Diệu Hoàng)

500.000

20/09/2017

Nguyễn Thị Bình (Liên Bình)

500.000

20/09/2017

Trần Văn Mừng (Tâm Chơn)

200.000

20/09/2017

Liên Ngọc

200.000

20/09/2017

Tịnh Bình

100.000

20/09/2017

Liên Nhị

100.000

20/09/2017

Nhuận Liên

100.000

20/09/2017

Tâm Ngân

20.000

20/09/2017

Cô Dung

500.000

20/09/2017

Quý Bồ Tát Giới trích ra cứu trợ

5.000.000

22/09/2017

Chú Nghị

110.000.000

22/09/2017

Cô Hương (Nguyên Đức)

1.000.000

22/09/2017

Gđ Đặng Thị Quyên

1.000.000

22/09/2017

Phạm Thị Mến

100.000

22/09/2017

Gđ Nguyễn Văn Trung (Hóc Môn)

500.000

22/09/2017

Lê Thanh Thảo

200.000

22/09/2017

Lê Thị Kim Lang

50.000

22/09/2017

Lê Thị Tuyết Trinh

100.000

22/09/2017

Võ Ngọc Diễm

100.000

22/09/2017

Nguyễn Thị Tiếp

50.000

22/09/2017

Nguyễn Thị Ngọc Dung

100.000

22/09/2017

Nguyễn Thị Hà

50.000

22/09/2017

Thanh Trúc

50.000

22/09/2017

Lê Thị Tuyết Trinh

100.000

24/09/2017

Nguyễn Thị Ngọc Hà

50.000

24/09/2017

Cô Liên Vân (Q12)

500.000

24/09/2017

Cô Hiền (Q12)

50.000.000

24/09/2017

Đạt Duyên, Liên Hồng, cô Diệp, cô Xuân,

chú Thu, bạn + mẹ Liên Hồng

700.000

24/09/2017

Liên Tâm

500.000

24/09/2017

Võ Thị Anh (Vĩnh Lộc A)

500.000

24/09/2017

Gđ Nguyễn Thị Phấn

500.000

24/09/2017

Nguyễn Thị Liên (Q12)

400.000

24/09/2017

Cô Thuận

700.000

25/09/2017

Nguyễn Thị Thu Hà

500.000

25/09/2017

Con chú Từ Hạnh

100.000

25/09/2017

Ban hộ tự chùa Hoằng Pháp

2.000.000

25/09/2017

Cô Lung (Hóc Môn) + (500kg Gạo)

500.000

25/09/2017

Cô Thanh (Gò Vấp)

2.000.000

25/09/2017

Cô Kiều + cô Nữ (Nhà Sách)

10.000.000

25/09/2017

Cô Liên Mỹ, cô Vân (Bà Điểm)

2.700.000

25/09/2017

Cô Dung

1.000.000

25/09/2017

Khóa tu 1 ngày PT chùa Hoằng Pháp cứu trợ miền Trung

86.260.000

26/09/2017

Cô Đào (hộ niệm)

300.000

26/09/2017

Cô Kiều (Bến Tre)

300.000

26/09/2017

Cô Thao

2.000.000

26/09/2017

Cô Oanh Nhỏ

16.000.000

26/09/2017

1 Phật Tử

600.000

26/09/2017

Cô Liên Phụng

500.000

28/09/2017

Cô Chiếu

1.000.000

28/09/2017

Cô Điệp

100.000

28/09/2017

Út Dũng

1.000.000

28/09/2017

Chú Nhân

1.000.000

28/09/2017

Cô Liễu

1.000.000

28/09/2017

Cô Hòa

1.500.000

28/09/2017

Cô Mai

200.000

28/09/2017

Cô Trân

200.000

28/09/2017

Cô Hạnh

200.000

28/09/2017

1 Phật Tử

1.000.000

28/09/2017

1 Phật Tử

500.000

28/09/2017

Cô Liễu

200.000

28/09/2017

Nguyễn Thị Mỹ Châu (Q12)

600.000

28/09/2017

Nguyễn Thị Tám

600.000

28/09/2017

Lê Thị Thu Thủy

600.000

28/09/2017

Cô Tánh (An Sương)

3.800.000

28/09/2017

Cô Vân

1.500.000

30/09/2017

Cô Tư Duyên

1.400.000

30/09/2017

Chi Tuyến

900.000

30/09/2017

Cô Tám Ngân

1.200.000

30/09/2017

Cô Mai (Củ Chi)

500.000

30/09/2017

Nguyễn Thị Minh Thủy

600.000

30/09/2017

Nguyễn Thị Tuyết (Bình Dương)

600.000

30/09/2017

Hà Thị Liên (Phước Ngọc)

600.000

30/09/2017

Nguyễn Thị Tràng

600.000

30/09/2017

Cô Tám (Bù Đăng)

600.000

30/09/2017

Cô Tám (Bù Đăng)

600.000

30/09/2017

Phạm Thị Hồng Soa

600.000

30/09/2017

Cô Liên Ngọc

600.000

30/09/2017

Cô Quảng Tuyết (Tân Bình)

600.000

30/09/2017

Cô Quảng Tuyết

600.000

30/09/2017

Nguyễn Thị Thu Trang

600.000

30/09/2017

Đỗ Bạch Phấn

600.000

30/09/2017

Cô Châm

600.000

30/09/2017

Cô Kiều (chợ An Sương)

2.000.000

30/09/2017

Liên Trúc

900.000

30/09/2017

Cô Dễ

2.000.000

30/09/2017

1 Phật Tử

1.000.000

30/09/2017

Cô Hiền (Hà Tĩnh)

200.000

30/09/2017

Nguyễn Thu Hà

700.000

30/09/2017

Bảy Dụ

100.000

30/09/2017

Khóa tu 1 ngày PT chùa Hoằng Pháp cứu trợ miền Trung

22.100.000

30/09/2017

1 Phật tử

4.000.000

30/09/2017

Tịnh Trang DNVT An Toàn (Cần Thơ)

23.000.000

30/09/2017

Cô Nguyên Dung

500.000

 

Cộng:

494.580.000đ

VĂN PHÒNG

NGÀY

TÊN

ĐỊA CHỈ

TỪ THIỆN

3/9/2017

Trần Thảnh Đỏ

 

200.000

3/9/2017

Nguyễn Thị Đậm

 

100.000

12/9/2017

Vũ Nguyên Tú

Tân Bình

10.000.000

18/09/2017

Trần Thị Phượng Tuyền

Bạc Liêu

2.500.000

19/09/2017

Liên Thanh, Tịnh Đức

Hóc Môn

1.000.000

19/09/2017

Diệu Hiền

Hóc Môn

1.000.000

19/09/2017

Hoàng Minh Lý

Tân Bình

500.000

24/09/2017

Phật Tử

 

500.000

24/09/2017

Lê Thị Khâm

Tân Bình

1.000.000

24/09/2017

Nguyễn Thị Đậm

 

100.000

24/09/2017

Liên Cúc

Hóc Môn

200.000

5/9/2017

Diệu Nhẫn

 

500.000

5/9/2017

Diệu Đức

Q4

2.000.000

5/9/2017

Hoàng Thị Oanh

 

300.000

6/9/2017

Nguyễn Hồ Diễm

Tây Ninh

500.000

9/9/2017

Xuân Hoàng, Thiên Trang

Gò Vấp

5.000.000

9/9/2017

Huệ Phúc

Bình Dương

1.000.000

10/9/2017

Khôi Nguyễn

Mỹ

1.000.000

10/9/2017

Lê Quang Liêm

Q8

1.000.000

10/9/2017

Tâm Thanh

Gò Vấp

200.000

10/9/2017

Liên Ánh

 

200.000

10/9/2017

Nguyễn Thị Duy An

Vĩnh Lộc

300.000

10/9/2017

Liên Anh

Tân Phú

200.000

10/9/2017

Đỗ Văn Nhị

Gò Vấp

200.000

10/9/2017

Võ Thị Thủy

Tây Ninh

200.000

10/9/2017

Võ Thị Tri

Tây Ninh

200.000

10/9/2017

Võ Thị Thùy Trang

Hcm

100.000

10/9/2017

Nguyễn Thị Thúy Hà

Hcm

100.000

10/9/2017

Liên Phụng

Q12

200.000

Cộng:

30.300.000đ

TK THẦY HUỆ

NGÀY

TÊN

SỐ TIỀN

01/09/2017

Phật tử

500.000

01/09/2017

Ibung

500.000

05/09/2017

Nguyễn Quốc Đại Trường An

100.000

06/09/2017

Phật tử

500.000

07/09/2017

Phật tử

400.000

07/09/2017

Gđ Phạm Tuyết Trinh

250.000

12/09/2017

Lâm Thị Nhi

800.000

18/09/2017

Phật Tử

2.000.000

22/09/2017

NB (108243) ủng hộ xây nhà nhân ái

200.000

25/09/2017

Phật Tử

500.000

27/09/2017

Tc: VNCN73334

500.000

27/09/2017

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

3.000.000

27/09/2017

Vũ Thị Phú

2.000.000

27/09/2017

Duong Van Han

5.000.000

27/09/2017

Nguyễn Thị Thu Hằng

5.000.000

27/09/2017

Tc: Vncn81106

200.000

27/09/2017

Đào Thị Niềm

20.000.000

Cộng:

39.400.000

TK SƯ PHỤ

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

5/9/2017

Ibvcb.0409170353908003.Ndt Ung Ho Tu Thien

10.000.000

 

Cộng:

10.000.000đ

B - CHI

NGÀY

LÝ DO

SỐ TIỀN

10/09/2017

Cho Nguyễn Thị Kim Phụng ở Hóc Môn bị tâm thần

500.000

17/09/2017

Lê Thị Phương (Tây Ninh)

100.000

17/09/2017

Nguyễn Thị Ngọc Linh (Tp.Hcm)

100.000

17/09/2017

Chi mua gạo (6 Tấn)

36.000.000

17/09/2017

Chi mua xe đạp

45.000.000

12/09/2017

Cho Nguyễn Phú Hải bị ung thư

1.100.000

18/09/2017

Cho Nguyễn Phú Hải bị ung thư

1.000.000

20/09/2017

Cho Cô Nguyễn Thị Tám bị ung thư

1.000.000

22/09/2017

Chi mua máy vi tính (20 Máy)

110.000.000

22/09/2017

Chi mua bịch, chỉ bin

700.000

24/09/2017

Tiền xe tải (đi miền Trung)

23.000.000

25/09/2017

Tiền xe đi Bình Thuận, tiền ăn

3.400.000

25/09/2017

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi

14.000.000

25/09/2017

Cho cô Nguyễn Thị Kim Phụng bị tâm thần

200.000

25/09/2017

Mua bánh trung thu, lồng đèn

10.250.000

25/09/2017

Mua bao (đựng gạo)

2.400.000

26/09/2017

Chi may áo

9.600.000

26/09/2017

Chi mua băng gôn

100.000

26/09/2017

Cho 4 người nghèo

200.000

26/09/2017

Chi mua xe đạp (7 chiếc)

10.500.000

26/09/2017

Tiền bỏ phong bì đi Phan Rang

10.000.000

26/09/2017

Bỏ phong bì đi Hà Tĩnh

170.000.000

26/09/2017

Bỏ phong bì đi Quảng Bình

70.000.000

30/09/2017

Chi Ngô Thị Liêu (Quảng Bình)

1.000.000

30/09/2017

Phạm Thị Nhung (Quảng Bình)

200.000

30/09/2017

Phan Thanh Lợi (Quảng Bình)

1.000.000

30/09/2017

Ngô Văn Thượt (Kỳ Anh - Hà Tĩnh), nhà sập hoàn toàn

1.700.000

30/09/2017

Trần Thị Diễn (Kỳ Anh - Hà Tĩnh)

500.000

30/09/2017

Hoàng Thị Huệ (Hà Tĩnh)

500.000

30/09/2017

Nguyễn Thị Lan (Hà Tĩnh)

500.000

30/09/2017

Cô Hà (Quảng Bình)

200.000

30/09/2017

Cô Nguyễn Thị Tám bị ung thư

3.000.000

30/09/2017

Tiền xe chở khoai

4.000.000

30/09/2017

Mua gạo (7 tấn)

42.000.000

 

Cộng:

573.750.000đ

C- TỔNG KẾT (TT)

Tồn tháng 08

84.319.000đ

Văn phòng thu

30.300.000đ

Ban từ thiện thu

494.580.000đ

Tk thầy Huệ

39.400.000đ

Tk sư phụ

10.000.000đ

Tổng thu:

658.599.000đ

II. CHI: 573.750.000đ

III. TỒN THÁNG 09/2017: 84.849.000đ

Tin tức liên quan