Tin Tức

Báo cáo thu chi từ thiện & phóng sanh tháng 5/2017

Cập nhật: 09/06/2017
.
 

Báo cáo thu chi từ thiện & phóng sanh tháng 5/2017

 

BÁO CÁO THU CHI TỪ THIỆN & PHÓNG SANH

THÁNG 5/2017 (THÁNG 04 ĐINH DẬU)

I – TỪ THIỆN

1/ Tồn tháng 04 = 95.822.000đ

2/ Thu trong tháng 05 = 308.020.000đ + 225 USD, gồm:

- Ban từ thiện = 239.550.000đ

- Văn phòng thu = 39.720.000đ + 225 USD + 100.000 won

- Tài khoản thầy Huệ: 27.750.000đ

- Tài khoản sư phụ:1.000.000đ

*. TỔNG THU: 403.842.000Đ

3/ Chi trong tháng 05: 287.546.000đ gồm:

- Quà + tiền cho bệnh nhi k bệnh viện ung bướu TP. HCM + bệnh viện viện vệ tinh = 74.140.000đ

- 2 Phật tử hộ thầy Đắc làm đường = 4.000.000đ

- Hộ tiền xe sinh viên về tu ngày tu sinh viên: 3.000.000đ

- Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi cho Phật tử làm vườn Lâm Tỳ Ni = 4.160.000đ

- Mua gạo thêm (còn tồn 2 tấn) = 20.000.000đ

- Túi xốp đựng quà = 350.000đ

- Cho 7 người bệnh, nghèo = 5.610.000đ

- Quà + tiền mặt cho bệnh viện tâm thần Biên Hòa – Đồng Nai & Trung tâm nhân đạo Quê Hương - Bình Dương = 48.416.000đ + 60 kg kẹo trái cây + 1.000 kg gạo.

- Quà + tiền cho người mù Chợ Gạo + Cái Bè Tiền Giang = 73.910.000đ + 2.900 kg gạo

- Hỗ trợ xây chùa Vĩnh Hiệp ở Hậu Giang = 53.100.000đ

- Văn phòng hộ tiền xe + thuốc cho người nghèo = 860.000đ

4/ Tồn quỹ cuối tháng 5 = 116.296.000đ gồm

- Ban từ thiện = 64.751.000đ

- Văn phòng = 38.860.000đ + 225 USD + 100.000 won

- Tài khoản thầy Huệ = 11.685.000đ

- Tài khoản Sư Phụ = 1.000.000đ

 

II- PHÓNG SANH

1/ Tồn Quỹ Tháng 04: 141.311.000đ

Đổi ngoại tệ tháng 03 + tháng 04 = 9.675.000đ

2/ Thu trong tháng 05 = 60.880.000đ

- Ban từ thiện = 40.132.000đ

- Tài khoản thầy huệ = 1.150.000đ

- Văn phòng thu = 17.198.000đ + 25 USD

- Tài khoản sư phụ = 2.400.000đ

*. TỔNG THU: 211.866.000đ + 25 USD

3/ Chi phóng sanh trong tháng 5 = 168.118.000đ

- Ngày 05/05/2017 (10/04 Đinh Dậu) phóng sanh 3.836 kg cá, 15 kg rùa = 116.016.000đ

- Ngày 24/05/2017 (29/04 Đinh Dậu) phóng sanh 2 tấn cá chép = 47.100.000đ

- Phóng sanh chim, cá  = 5.002.000đ

4/ Tồn quỹ cuối tháng 05: 43.748.000đ gồm có:

- Ban từ thiện: 23.000.000đ

- Văn phòng = 17.198.000đ + 25 usd

- Tài khoản thầy Huệ = 1.150.000đ

- Tài khoản sư phụ: 2.400.000đ

                                                                              TM Ban từ thiện

                                                                                  Trưởng ban

 

                                                                           ĐĐ Thích Tâm Huệ

Tin tức liên quan