Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 12/2023

Cập nhật: 02/01/2024
 

Báo cáo phóng sanh tháng 12/2023

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 12/2023

A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

05/12/2023

Gia đình thầy Thích Tâm Hồng

14.000.000

06/12/2023

Hứa 12, Diệp Ái Anh

100.000

07/12/2023

Gia đình Phạm Mỹ Diệu

1.000.000

08/12/2023

Chú Hiếu tài xế

1.000.000

09/12/2023

Đặng Thị Lan Thanh

2.500.000

10/12/2023

Như Trân

1.000.000

15/12/2023

Mỹ Ngọc

200.000

17/12/2023

Gia đình Diệu Sang

2.000.000

 

Tổng

21.800.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ T12

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

01/12/2023

Lâm Thị Nhi

500.000

01/12/2023

Gia đình Diệu Hoa

1.000.000

01/12/2023

Liên Thúy ở Gò Vấp

200.000

03/12/2023

Nguyễn Quang Giáp

1.000.000

03/12/2023

Diệu Hương

1.000.000

04/12/2023

Tuệ Hân

10.000

05/12/2023

Diệu Hồng, Nguyễn Toàn, Anh Đào

1.000.000

05/12/2023

Hồng Trinh, Kim Thương, Nguyệt Rang, Nguyễn Thị Anh Đào

500.000

05/12/20230

Nguyễn Thị Hồng Loan

150.000

07/12/2023

FT23341113494809

500.000

10/12/2023

Nguyễn Quang Giáp

1.000.000

13/12/2023

Vũ Đức Vương

500.000

14/12/2023

1000A46140

100.000

15/12/2023

Một Phật tử

500.000

15/12/2023

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

16/12/2023

Phương Trang

100.000

18/12/2023

Vương Đình Quỳnh Hiếu

20.000.000

 

Tổng

28.110.000

B - CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

07/12/2023

Phóng sanh 550 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

13.900.000

18/12/2023

Phóng sanh 1.400 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

36.000.000

 

Tổng

49.900.000

C- TỔNG KẾT

*. THU:  49.977.000 Đ

- Tồn tháng 11/2023: 67.000 Đ

- Ban Từ thiện thu: 21.800.000Đ

- Tk thầy Huệ: 28.110.000Đ

*. CHI:   49.900.000Đ

*. TỒN tháng 12/2023:  77.000đ

Tin tức liên quan