Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 12/2021

Cập nhật: 16/01/2022
 

Báo cáo phóng sanh tháng 12/2021

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 12/2021

A-THU

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

06/12/2021

Một Phật Tử

300.000

10/12/2021

MBVCB 1561319764

500.000

CỘNG:

800.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 800.000Đ
Tồn tháng 11/2021: 1.899.000Đ
- Tk thầy Huệ: 800.000Đ
III. TỒN tháng 12/2021: 2.699.000Đ

Tin tức liên quan