Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 11/2023

Cập nhật: 02/01/2024
 

Báo cáo phóng sanh tháng 11/2023

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 11/2023

A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

01/11/2023

Lê Minh Hậu

500.000

10/11/2023

Cô Nhâm nhà rau

500.000

12/11/2023

Võ Thị Thanh Tuyền

300.000

14/11/2023

Phật tử nhà may

200.000

16/11/2023

Gia đình cô Thúy ở Hóc Môn

1.500.000

17/11/2023

Gia đình Trần Ngọc Tiệp ở Q12

1.000.000

17/11/2023

Nguyễn Thị Thưởng

700.000

18/11/2023

Gia đình Vũ Thị Miên

1.000.000

19/11/2023

Gia đình Nguyễn Thị  Bạch Tuyết ở Thủ Thừa, Long An

1.200.000

20/11/2023

Phan Thị Thu Thủy

200.000

25/11/2023

Giác Hương Huế, Diệu Hương, Liên Thúy, Giác Phượng An

1.500.000

25/11/2023

Con cô Dung (hộ niệm)

330.000

 

Tổng

8.930.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ  T11

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

01/11/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

01/11/2023

Một Phật tử

500.000

03/11/2023

Tuệ Hân

10.000

05/11/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

300.000

05/11/2023

Diệu Hương

1.000.000

06/11/2023

Một Phật tử

100.000

06/11/2023

Diệu Hoa

1.000.000

10/11/2023

FT23314912667639-Một Phật tử

200.000

11/11/2023

Một Phật tử

200.000

13/11/2023

Vũ Đức Vương

250.000

13/11/2023

Tuệ Hân

10.000

13/11/2023

Vương Đình Quỳnh Hiếu

20.000.000

15/11/2023

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

16/11/2023

Cô Lang Trà Vinh

5.000.000

16/11/2023

Châu Trúc Thảo

3.000.000

17/11/2023

Phương Trang

100.000

18/11/2023

Một Phật tử

500.000

18/11/2023

Nhuận Đài

300.000

19/11/2023

ZP616EAUTMIT NTT

40.000

19/11/2023

Bùi Văn Họp

100.000

20/11/2023

Một Phật tử

500.000

20/11/2023

Thúy An Đông

500.000

21/11/2023

MB653798

100.000

22/11/2023

840454 - Một Phật tử

100.000

22/11/2023

Gia đình cô Luyến

5.000.000

23/11/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

100.000

23/11/2023

IBFT Tuệ Hân

10.000

23/11/2023

Gia đình Tri Tang

2.000.000

23/11/2023

Phạm Hoàng Việt

100.000

23/11/2023

Hồ Quốc Luc

100.000

24/11/2023

BA SAN MAN MUI

500.000

26/11/2023

Một Phật tử

500.000

26/11/2023

Một Phật tử

100.000

26/11/2023

Một Phật tử

3.000.000

26/11/2023

Một Phật tử

100.000

27/11/2023

407171

16.789

28/11/2023

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

29/11/2023

010012

200.000

 

 

46.137.000

B - CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

13/11/2023

Phóng sanh 1.000 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

25.600.000

26/11/2023

Phóng sanh 1.100 kg cá chép ở cảng sông Hậu Giang

29.630.000

 

Tổng

55.230.000

C- TỔNG KẾT

 

*. THU:  55.297.000 Đ

- Tồn tháng 10/2023: 230.000 Đ

- Ban Từ thiện thu: 8.930.000Đ

- Tk thầy Huệ: 46.137.000Đ

*. CHI:   55.230.000Đ

*. TỒN tháng 11/2023:  67.000đ

Tin tức liên quan