Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 11/2022

Cập nhật: 13/12/2022
 

Báo cáo phóng sanh tháng 11/2022

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 11/2022

A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/11/2022

Bùi Thị Huệ

1,000,000

12/11/2022

Bùi Thị Thùy Linh

500,000

15/11/2022

Gia đình Đào Văn Ao

500,000

20/11/2022

Cô Hạnh công quả phòng may chùa Hoằng Pháp

500,000

20/11/2022

Nguyễn Thị Đào

1,000,000

20/11/2022

Cô Thao và con cháu

1,500,000

25/11/2022

Gia đình Phật tử ban Hộ Pháp chùa Hoằng Pháp

10,000,000

 

Tổng

15,000,000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

01/11/2022

Nguyễn Thị Hồng Loan

500,000

03/11/2022

Lâm Thị Nhi

300,000

07/11/2022

026668

50,000

14/11/2022

654171

200,000

14/11/2022

Huỳnh Thị Quyên

1,000,000

14/11/2022

Châu Thục Hương

1,000,000

14/11/2022

MBVCB 2692883753

500,000

18/11/2022

Diệu Đức

300,000

24/11/2022

794584

250,000

26/11/2022

Phương Trang

150,000

 

Tổng

4,250,000

B - CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

26/11/2022

Phóng sanh 410 kg cá trê và cá lóc ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

19,250,000

 

Tổng

19,250,000

C- TỔNG KẾT

*. THU:  19,277,000 Đ

- Tồn tháng 10/2022: 27,000 Đ

- Ban Từ thiện thu: 15,000,000Đ

- Tk thầy Huệ: 4,250,000Đ

*. CHI: 19,250,000Đ

*. TỒN tháng 11/2022: 27, 000Đ

Tin tức liên quan