Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 11/2021

Cập nhật: 05/12/2021
 

Báo cáo phóng sanh tháng 11/2021

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 11/2021

A-THU

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/11/2021

1000AT6140-795129-IBFT

100.000

05/11/2021

Một Phật tử

250.000

10/11/2021

MBVCB 1487701033

500.000

12/11/2021

HOÀNG THANH THAO

800.000

15/11/2021

Một Phật tử

200.000

CỘNG:

1.850.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 1.850.000
Tồn tháng 10/2021: 49.000Đ
- Tk thầy Huệ: 1.850.000Đ
III. TỒN tháng 11/2021: 1.899.000Đ

Tin tức liên quan