Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 10/2023

Cập nhật: 14/11/2023
 

Báo cáo phóng sanh tháng 10/2023

 

A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/10/2023

Cô Thao ở Q12

2.000.000

02/10/2023

Gia đình thầy Tâm Liêm

20.000.000

03/10/2023

Cô Chín ở Tây Ninh

200.000

03/10/2023

Cô Hương TP.HCM

2.400.000

03/10/2023

Cô Thao ở Cần Thơ

100.000

03/10/2023

Lê Văn Chứa

200.000

03/10/2023

Cô Ngọc ở Bà Điểm

5.000.000

04/10/2023

Cô Dung làm ở trai đường chùa Hoằng Pháp

1.000.000

04/10/2023

Đoàn Thị Mai Lan

1.000.000

04/10/2023

Mai thị Hồng Lê

500.000

04/10/2023

Má cô Quyên ở trai đường

500.000

04/10/2023

Mai Ngọc Lệ

300.000

04/10/2023

Trương Thị Hoài Châu

200.000

04/10/2023

Dì thầy Tâm Liêm

1.000.000

04/10/2023

Con dì thầy Tâm Liêm

100.000

05/10/2023

Út An

500.000

05/10/2023

Liên Diệu

300.000

05/10/2023

Liên Như

300.000

06/10/2023

Liên Hân

300.000

06/10/2023

Liên Hoa

300.000

06/10/2023

Em Liên Hoa

200.000

06/10/2023

Cô Dung

200.000

07/10/2023

Cô Lung

200.000

07/10/2023

Cô Lan

200.000

07/10/2023

Cô Kiều Bến Tre

100.000

07/10/2023

Cô Năm

100.000

07/10/2023

Hoàng Ngọc

100.000

07/10/2023

Diệu Tiên

100.000

07/10/2023

Lê Thị Kim Linh

200.000

07/10/2023

Cô Huệ

200.000

07/10/2023

Cô Ngọc Ở Bà Điểm

200.000

15/10/2023

Gia đình cô Thơm ở Hóc Môn

12.000.000

15/10/2023

Cô Ngân công ty Trạng Nguyên

5.000.000

15/10/2023

Gia Đình một Phật tử

3.000.000

16/10/2023

Võ Thị Hoa

200.000

16/10/2023

Hà Thị Hồng Việt

100.000

16/10/2023

Nguyễn Thị Chinh

100.000

16/10/2023

Nguyễn Ngọc Hưởng

300.000

16/10/2023

Võ Thị Túy Huê

450.000

16/10/2023

Nguyễn Ngọc Thanh Vy

500.000

16/10/2023

Nguyễn Thiên Phú

500.000

16/10/2023

Minh Châu

200.000

17/10/2023

Cô Dung

200.000

17/10/2023

Cô  Kiều (Hóc Môn) và bạn

200.000

17/10/2023

Cô Phương

200.000

17/10/2023

Cô Hòa

100.000

17/10/2023

Văn Gion

100.000

18/10/2023

Văn Lợi

100.000

18/10/2023

Lê Nhật Hoàng, Bình Dương

600.000

18/10/2023

Lê Thu Trang, Bình Dương

600.000

18/10/2023

Võ Thị Ngọc Trang, Bình Dương

600.000

18/10/2023

Lâm Thị Nương, Bình Dương

500.000

19/10/2023

Nguyễn Thị Thịnh Khanh, Bình Dương

500.000

19/10/2023

Cô Danh

50.000

19/10/2023

Châu Sang

100.000

19/10/2023

Gia đình Mai Ngọc Hoa

500.000

19/10/2023

Gia đình Lê Quốc Nam

500.000

20/10/2023

Nguyễn Thị Thảo

100.000

20/10/2023

Gia đình Nguyễn Văn Châu

1.500.000

20/10/2023

Cô Hương ở Cần Thơ

100.000

21/10/2023

Cô Út công quả Chùa Hoằng Pháp

300.000

21/10/2023

Cô Thông

100.000

21/10/2023

Cô Chuyên

200.000

21/10/2023

Đỗ Văn Duyên, Hồ Thị Hòa, Đỗ Văn Lộc, Đỗ Thị Thủy, Phạm Văn Thời, Phạm Như Quỳnh ở Củ Chi

1.100.000

21/10/2023

Một Phật tử

700.000

21/10/2023

Gia đình ông  Lê Văn Chính 69 tuổi ở Hóc Môn

2.500.000

 

Tổng

71.800.000

 

CHUYỂN  KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

01/10/2023

Diệu Hương

500.000

02/10/2023

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

03/10/2023

Một Phật tử

500.000

04/10/2023

Một Phật tử

100.000

05/10/2023

Tuệ Hân

20.000

05/10/2023

Nguyễn Ngọc Kim Phương

2.300.000

05/10/2023

Cô Luyến Q12

5.000.000

05/10/2023

Cô Luyến Q12

5.000.000

05/10/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

100.000

05/10/2023

Nguyễn Hữu Tài

150.000

08/10/2023

362694

500.000

10/10/2023

Một Phật tử

200.000

11/10/2023

Nguyễn Quang Gíap

500.000

12/10/2023

Tuệ Hân

20.000

12/10/2023

Diệu Hoa

1.000.000

13/10/2023

Vương Đình Quỳnh Hiếu

20.000.000

14/10/2023

Liên Trân

1.000.000

15/10/2023

Vũ Đức Vương

250.000

16/10/2023

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

18/10/2023

Phương Trang

100.000

21/10/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

150.000

24/10/2023

Tuệ Hân

10.000

30/10/2023

Một Phật tử

100.000

30/10/2023

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

 

Tổng

37.650.000

B - CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

08/10/2023

Phóng sanh 1.500 kg cá trê ở sông Hậu Giang, Cần Thơ

39.900.000

15/10/2023

Phóng sanh 1.000 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

26.600.000

22/10/2023

Phóng sanh 1.150 kg cá chép ở sông Hậu Giang, Cần Thơ  

42.740.000

 

Tổng

109.240.000

C- TỔNG KẾT

 

*. THU: 109.470.000 Đ

- Tồn tháng 09/2023: 20.000 Đ

- Ban Từ thiện thu: 71.800.000Đ

- Tk thầy Huệ: 37.650.000Đ

*. CHI:   109.240.000Đ

*. TỒN tháng 10/2023:  230.000đ

Tin tức liên quan