Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 10/2022

Cập nhật: 22/11/2022
 

Báo cáo phóng sanh tháng 10/2022

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 10/2022

A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

 

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/01/2022

Cô ở Mỹ gửi thầy Tâm Hoàn cúng phóng sanh 2 lần

3.500.000

12/01/2022

Cô ở Mỹ gửi cúng phóng sanh

2.300.000

15/01/2022

Gia đình Nguyễn Văn Thìn, Trần Thị Nhung

500.000

 

Tổng

6.300.000

 

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ T10/2022

 

                                                                    

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/10/2022

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

05/10/2022

Lâm Thị Nhi

300.000

14/10/2022

MBVCB.2566889985

500.000

20/10/2022

Diệu Đức

300.000

22/10/2022

Con cô Thao

2.000.000

24/10/2022

192888

50.000

25/10/2022

054031-FT22298474040096

250.000

25/10/2022

Ngọc Ly Thiên Co

200.000

28/10/2022

Phương Trang

200.000

 

Tổng

4.300.000

 

B - CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

15/10/2022

Hỗ trợ tiền mua thức ăn ở trạm động vật hoang dã Dầu Tiếng, Bình Dương

2.000.000

28/10/2022

Phóng sanh 5 con rùa Núi Vàng và rùa Răng

8.100.000

 

Tổng

10.100.000

 

C – TỔNG KẾT

 

I. THU:  10.127.000Đ
- Tồn tháng 09/2022:  - 473.000 .000Đ
- Ban Từ thiện thu: 6.300.000Đ
- Tk thầy Huệ: 4.300.0
00Đ

II. CHI: 10.100.000Đ
III. TỒN 10/2022: 27.000Đ

Tin tức liên quan