Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 10/2020

Cập nhật: 02/11/2020
 

Báo cáo phóng sanh tháng 10/2020

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 10/2020

A-THU

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/10/2020

Kiều Bến Tre

100.000

01/10/2020

Diệu Hương

200.000

01/10/2020

Kiều Hóc Môn

50.000

05/10/2020

Cô Diệp

50.000

05/10/2020

Cô Lung

200.000

05/10/2020

Cô Điệp Nhỏ

100.000

05/10/2020

Cô Lan

200.000

15/10/2020

Liên Thúy

100.000

15/10/2020

Trang ở Bình Dương

500.000

15/10/2020

Cô Mai Minh

400.000

20/10/2020

Cô Danh

100.000

20/10/2020

Cô Phụng

200.000

20/10/2020

Cô Phượng

200.000

25/10/2020

Cô Diệu Nguyệt ở Cần Thơ

17.000.000

25/10/2020

Cô Thao

3.000.000

25/10/2020

Võ Thị Em

2.000.000

28/10/2020

Một số Phật tử

1.900.000

28/10/2020

Mai Minh

500.000

28/10/2020

Trần Văn Y, Trần Văn Bạch, Trần Minh Phương

1.500.000

CỘNG:

28.300.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

08/10/2020

Lâm Thị Nhi

300.000

08/10/2020

Một Phật tử 655168

100.000

12/10/2020

Nguyễn Thị Huyền Thanh,

500.000

12/10/2020

Nguyễn Trọng Chanh

3.000.000

17/10/2020

MB (306700)

300.000

19/10/2020

Minh Lực

800.000

19/10/2020

Sơn Trần Ngọc Thảo

200.000

CỘNG:

5.200.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/10/2020

Phóng sanh 20 kg cá, tôm đồng ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

3.000.000

07/10/2020

Phóng sanh 200 kg cá trê ở Cảng Bà Lụa

6.900.000

17,18,19/10/2020

Phóng sanh 130 kg cá lóc cá trê ở Cầu Đen

6.300.000

25/10/2020

Phóng sanh 250 kg cá lóc, cá trê ở Bình Mỹ, Củ Chi

10.000.000

27/10/2020

Phóng sanh 110 kg cá chép, lươn, ba ba ở sông Sài Gòn

6.000.000

28/10/2020    

Phóng sanh 110 kg cá lóc, cá trê  ở Bình Mỹ, Củ Chi

5.500.000

29/10/2020               

Phóng sanh 40 kg cá lóc ở cảng Bà Lụa

2.900.000

CỘNG:

40.600.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 33.500.000Đ
Tồn tháng 09/2020: 7.722.000Đ
-
Ban Từ thiện thu: 28.300.000Đ
-
Tk thầy Huệ:
5.200.000Đ
II. CHI:  40.600.000Đ
III. TỒN tháng 10/2020:
622.000Đ

Tin tức liên quan