Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 09/2023

Cập nhật: 24/10/2023
 

Báo cáo phóng sanh tháng 09/2023

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 09/2023

A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

01/09/2023

Nhóm Liên Tuyết ở Hóc Môn

2.000.000

02/09/2023

Thầy Tâm Chuẩn

1.000.000

02/09/2023

Cô Mỹ

1.500.000

05/09/2023

Liên Diệu

150.000

06/09/2023

Liên Như

200.000

06/09/2023

Liên Hân

200.000

09/09/2023

Liên Hoa

200.000

09/09/2023

Em Liên Hoa

200.000

10/09/2023

Cô Dung

200.000

11/09/2023

Cô Lung

200.000

12/09/2023

Cô Lan

200.000

12/09/2023

Cô Kiều Bến Tre

100.000

14/09/2023

Cô Năm

100.000

14/09/2023

Hoàng Ngọc

100.000

14/09/2023

Diệu Tiên

100.000

15/09/2023

Lê Thị Kim Linh

200.000

15/09/2023

Cô Huệ

200.000

15/09/2023

Cô Ngọc Ở Bà Điểm

200.000

 

Tổng

7.050.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

01/09/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

02/09/2023

Lien Thao

1.000.000

03/09/2023

Diệu Hương

500.000

05/09/2023

Một Phật tử

500.000

06/09/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

100.000

06/09/2023

Triệu Mai Lan

200.000

09/09/2023

FT23252950180128

200.000

09/09/2023

Một Phật tử

250.000

10/09/2023

Y Ngân

5.000.000

11/09/2023

Ngô Thị Ngọc Hào

300.000

12/09/2023

FT23255957810027

100.000

12/09/2023

Một Phật tử

100.000

14/09/2023

164594

100.000

14/09/2023

Nguyễn Quang Giáp

500.000

14/09/2023

Vương Đình Quỳnh Hiếu

20.000.000

15/09/2023

Vũ Đức Vương

250.000

15/09/2023

Một Phật tử

100.000

16/09/2023

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

17/09/2023

Phương Trang

100.000

17/09/2023

Lê Thị Út, Trương Thị Ba

200.000

18/09/2023

Thy Huy

500.000

21/09/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

200.000

24/09/2023

Tuệ Hân

20.000

25/09/2023

FT23268970535217

50.000

26/09/2023

867268

40.000

27/09/2023

FT23270451882064

100.000

27/09/2023

Một Phật tử

100.000

29/09/2023

Tuệ Hân

20.000

29/09/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

 

TỔNG

31.580.000

B - CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

15/09/2023

Phóng sanh 800 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

21.000.000

20/09/2023

Phóng sanh 650 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

17.620.000

 

Tổng

38.620.000

C- TỔNG KẾT

 

*. THU: 38.640.000 Đ

- Tồn tháng 08/2023: 10.000 Đ

- Ban Từ thiện thu: 7.050.000Đ

- Tk thầy Huệ: 31.580.000Đ

*. CHI:  38.620.000Đ

*. TỒN tháng 09/2023: 20.000đ

Tin tức liên quan