Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 09/2022

Cập nhật: 22/10/2022
 

Báo cáo phóng sanh tháng 09/2022

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 08/2022

A-THU

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/09/2022

Diệu Hoa, Liên Mỹ

2.700.000

01/09/2022

Phật tử trong đoàn đi từ thiện 5 ngày phát tâm

3.000.000

01/09/2022

Lý Lệ Mai

200.000

01/09/2022

Phạm Nguyễn Duy Tăng

200.000

01/09/2022

Trương Thu Quê

100.000

01/09/2022

Nguyễn Thị Thanh Cẩm

200.000

01/09/2022

Thùy Trang

200.000

01/09/2022

Diệu Đạo

1.500.000

01/09/2022

Lê Thị Bích Nga

500.000

CỘNG:

8.600.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/09/2022

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

05/09/2022

Lâm Thị Nhi

300.000

09/09/2022

Ngọc Ly Thiên Co

200.000

09/09/2022

390816-FT22252967368630

1.000.000

12/09/2022

Mbvcb.2441131101

500.000

14/09/2022

Liên Thanh

6.500.000

26/09/2022

167524

300.000

27/09/2022

Ngọc Ly Thiên Co

200.000

27/09/2022

661223- Phương Trang

200.000

CỘNG:

9.700.000

                                                                                                                                                                 

B – CHI

NGÀY

LÝ DO

SỐ TIỀN

05/09/2022

 Phóng sanh 300 kg cá mú, tôm hùm, ghẹ, cua, sò…ở biển Nha Trang

19.000.000

CỘNG:

19.000.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 18.300.000Đ
Tồn tháng 08/2022: 227.000Đ
- Ban Từ thiện thu: 8.600.000Đ
- Tk thầy Huệ: 9.700.000Đ
II. CHI: 19.000.000Đ
III. TỒN tháng 09/2022: -473.000Đ

Tin tức liên quan