Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 09/2020

Cập nhật: 10/10/2020
 

Báo cáo phóng sanh tháng 09/2020

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 09/2020

A-THU

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/09/2020

Đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

1.720.000

05/09/2020

Cô Diệu Nguyệt, Cần Thơ

1.000.000

05/09/2020

Thầy Pháp Đăng cùng một số Phật tử

18.100.000

13/092020

Cô Ngân - công ty Trạng Nguyên

10.000.000

19/09/2020

Nguyễn Tang Bồng, Nguyễn Thị Sọc

200.000

19/09/2020

Nguyễn Văn Bơ, Nguyễn Văn Chi

250.000

19/09/2020

Lê Văn Dũng, 62 tuổi

200.000

28/09/2020

Cô Diệu Nguyệt, Cần Thơ

17.000.000

CỘNG:

48.470.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

16/09/2020

Anh Liên Hương

5.000.000

16/09/2020

Một Phật tử

100.000

17/09/2020

Một Phật tử

1.500.000

CỘNG:

6.600.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

13/09/2020

Phóng sanh 310 kg cá lóc ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

16.500.000

15/09/2020

Phóng sanh  2 tấn  cá trê ở phà Cô Bắc, Cần Thơ Chi

52.000.000

16/09/2020

Phóng sanh 195 kg  cá trê, cá lóc ở chợ nổi, Cái Răng, Cần Thơ

9.800.000

19/09/2020

Phóng sanh 220 kg cá trê, cá lóc ở Bình  Mỹ, Củ Chi

10.000.000

28/09/2020

Phóng sanh Đồi Mồi, ốc biển, tôm hùm ở biển Nha Trang

20.300.000

CỘNG:

108.600.000

 

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 55.070.000Đ
Tồn tháng 08/2020: 61.252.000Đ
-
Ban Từ thiện thu: 48.470.000Đ
-
Tk thầy Huệ:
6.600.000Đ
II. CHI:  108.600.000Đ
III. TỒN tháng 09/2020:
7.722.000Đ

Tin tức liên quan