Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 08/2023

Cập nhật: 13/09/2023
 

Báo cáo phóng sanh tháng 08/2023

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 08/2023

A – THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/08/2023

Gia đình Nguyễn Văn Chương, Võ Thị Hòa ở Bình Dương

10.000.000

01/08/2023

Cô Ngân công ty Trạng Nguyên

10.000.000

02/08/2023

Tâm Chuyên

200.000

05/08/2023

Liên Ngọc

200.000

06/08/2023

Liên Pháp

200.000

06/08/2023

Liên Loan

200.000

08/08/2023

Thu Tính

100.000

10/08/2023

Vựa gạo Phương Ngọc

7.500.000

10/08/2023

Dương Thị thạo, Ngô Thị Thêu

1.000.000

 

Tổng

29.400.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/08/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

01/08/2023

734304

20.000

02/08/2023

Một Phật tử

200.000

02/08/2023

Một Phật tử

500.000

02/08/2023

239465

20.000

02/08/2023

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

02/08/2023

Ho Quoc Luc

100.000

02/08/2023

Phạm Hoàng Việt

100.000

03/08/2023

705334

20.000

04/08/2023

314547

20.000

04/08/2023

070861

100.000

05/08/2023

274575

20.000

05/08/2023

Một Phật tử

1.000.000

05/08/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

250.000

06/08/2023

238094

20.000

06/08/2023

Diệu Hường

1.000.000

07/08/2023

074863

20.000

07/08/2023

296997

1.000.000

08/08/2023

579173

20.000

09/08/2023

214022

20.000

09/08/2023

FT23221280172458

200.000

10/08/2023

088148

20.000

11/08/2023

569595

20.000

11/08/2023

Liên Dung

200.000

11/08/2023

Phạm Hoàng Tung, Phạm Hoàng Phúc

200.000

12/08/2023

461656

20.000

12/08/2023

Nguyễn Quang Gíap

500.000

12/08/2023

Vương Đình Quỳnh Hiếu

20.000.000

13/08/2023

002753

20.000

13/08/2023

Một Phật tử

100.000

13/08/2023

Một Phật tử

50.000

15/08/2023

1000A66140-243066

500.000

16/08/2023

142446

20.000

16/08/2023

Một Phật tử

200.000

18/08/2023

965496

20.000

18/08/2023

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

18/08/2023

Phương Trang

100.000

19/08/2023

Vũ Đức Vương

250.000

19/08/2023

070810

20.000

20/08/2023

107649

20.000

20/08/2023

284823

500.000

22/08/2023

FT23234448436207

500.000

23/08/2023

582474

20.000

24/08/2023

Diệu Đức Q12

200.000

24/08/2023

Một Phật tử

100.000

25/08/2023

190582

20.000

26/08/2023

786678

20.000

27/08/2023

745481

20.000

28/08/2023

1000AT6140-060180

500.000

28/08/2023

662994

20.000

29/08/2023

778614

20.000

30/08/2023

564085

20.000

30/08/2023

Nguyễn thị Huỳnh Như

50.000

31/08/2023

1000AT6140-705610

300.000

 

Tổng

29.780.000

B - CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

06/08/2023

Phóng sanh 1.340 kg cá trê ở sông Hậu Giang

33.500.000

06/08/2023

Tiền phà, tiền xe, tiền bồi dưỡng

2.800.000

16/08/2023

Phóng sanh 800 kg cá trê ở phà Cá Lăng, Củ Chi

21.000.000

20/08/2023

Phóng sanh 70 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

1.890.000

 

Tổng

59.190.000

C- TỔNG KẾT

*. THU: 59.200.000 Đ

- Tồn tháng 07/2023: 20.000 Đ

- Ban Từ thiện thu: 29.400.000Đ

- Tk thầy Huệ: 29.780.000Đ

*. CHI:  59.190.000Đ

*. TỒN tháng 08/2023:  10.000 Đ

Tin tức liên quan