Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 08/2020

Cập nhật: 09/10/2020
 

Báo cáo phóng sanh tháng 08/2020

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 08/2020

A-THU

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/08/2020

Cô Thủy ở Hóc Môn

4.600.000

10/08/2020

Một số Phật tử

3.000.000

20/08/2020

Gia dình Phật tử ở Củ Chi

24.000.000

25/08/2020

Cô Diệu Thiện ở chợ Ba Bầu

2.000.000

CỘNG:

33.600.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

03/08/2020

995220080352984

500.000

03/08/2020

Lâm Thị Nhi

1.000.000

05/08/2020

Gia đình Vũ Minh Đức

2.000.000

11/08/2020

Tho Hoa

100.000

13/08/2020

Một Phật tử

100.000

19/08/2020

Một Phật tử

300.000

21/08/2020

Một Phật tử

200.000

CỘNG:

4.200.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/08/2020

Phóng sanh 250 kg cá trê, cá lóc ở Bình Mỹ, Củ Chi

7.500.000

20/08/2020

Phóng sanh 1 tấn cá trê ở phà Cá Lăng, Củ Chi

26.000.000

25/08/2020

Phóng sanh 15 kg rắn các loại ở Củ Chi

3.500.000

CỘNG:

37.000.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 37.800.000Đ
Tồn tháng 07/2020: 60.452.000Đ
-
Ban Từ thiện thu: 33.600.000Đ
-
Tk thầy Huệ:
4.200.000Đ
II. CHI:  37.000.000Đ
III. TỒN tháng 08/2020: 61.252.000Đ

Tin tức liên quan