Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 07/2023

Cập nhật: 13/09/2023
 

Báo cáo phóng sanh tháng 07/2023

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 07/2023

A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

12/07/2023

Thầy Tâm Đại

11.800.000

30/07/2023

Chú Vũ

4.000.000

 

Tổng

15.800.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

01/07/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

02/07/2023

Diệu Hương

1.000.000

02/07/2023

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

02/07/2023

087453-một phật tử

300.000

03/07/2023

MB (874189)

200.000

04/07/2023

một phật tử

1.500.000

05/07/2023

731747

500.000

06/07/2023

Diệu Mỹ

100.000

06/07/2023

FT23187981163705

300.000

07/07/2023

699863

500.000

08/07/2023

Một Phật tử

100.000

10/07/2023

FT23191938593824

200.000

12/07/2023

Vương Đình Quỳnh Hiếu

20.000.000

12/07/2023

292260

500.000

14/07/2023

Nguyễn Quang Gíap

500.000

14/07/2023

Nguyễn Thị Mai Liên

1.000.000

14/07/2023

Phương Trang

100.000

19/07/2023

Vũ Đức Vượng

250.000

21/07/2023

920299

500.000

21/07/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

21/07/2023

Triệu Mai Lan

200.000

22/07/2023

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

25/07/2023

650407

20.000

26/07/2023

101704

20.000

26/07/2023

260723

70.000

27/07/2023

073427

20.000

28/07/2023

473276

20.000

28/07/2023

Gia đình cô Luyến Q12

5.000.000

29/07/2023

Nguyễn Xuân Tân

600.000

29/07/2023

101474

20.000

31/07/2023

Gia đình Diệu Hoa

600.000

31/07/2023

Triệu Mai Lan

100.000

 

Tổng

35.320.000

B - CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

12/07/2023

Phóng sanh 420 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

11.800.000

12/07/2023

Tiền phà, tiền xe, tiền bồi dưỡng

1.100.000

18/07/2023

Phóng sanh 1.000 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

26.100.000

22/07/2023

Phóng sanh 410 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

11.700.000

30/07/2023

Phóng sanh 180 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

5.400.000

 

Tổng

56.100.000

C- TỔNG KẾT

*. THU: 56.120.000 Đ

- Tồn tháng 06/2023: 5.000.000 Đ

- Ban Từ thiện thu: 15.800.000Đ

- Tk thầy Huệ:  35.320.000Đ

*. CHI:   56.100.000Đ

*. TỒN tháng 07/2023:  20.000đ

Tin tức liên quan