Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 07/2022

Cập nhật: 22/10/2022
 

Báo cáo phóng sanh tháng 07/2022

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 07/2022

A-THU

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

30/07/2022

Huỳnh Ngọc Dũng

1.000.000

30/07/2022

Đào Văn Ao

2.000.000

CỘNG:

3.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/07/2022

Liên Thanh

585.000

04/07/2022

Gia Bảo, Gia Hân

500.000

05/07/2022

Lâm Thị Nhi

300.000

06/07/2022

804429

100.000

08/07/2022

Lê Thị Đẹp

200.000

11/07/2022

Nhóm Phật tử - 211736

200.000

12/07/2022

IBFT

150.000

12/07/2022

Liên Thanh

80.000

20/07/2022

 

Phương Trang

200.000

21/07/2022

 

Phương Anh

100.000

25/07/2022

 

381583

250.000

29/07/2022

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

30/07/2022

Trường Thi, Quỳnh Hương, Lê Văn Thái, Lê Quỳnh Thảo Nguyên

2.000.000

30/07/2022

 Lê Quỳnh Thảo Nguyên

500.000

CỘNG:

5.665.000

                                                                                                                                                                

B – CHI

NGÀY

LÝ DO

SỐ TIỀN

20/07/2022

 Phóng sanh 300 kg cá trê phà Bình Mỹ, Củ Chi

8.700.000

CỘNG:

8.700.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 8.665.000Đ
Tồn tháng 06/2022: 62.000Đ
- Ban Từ thiện thu: 3.000.000Đ
- Tk thầy Huệ: 5.665.000Đ
II. CHI: 8.700.000Đ
III. TỒN tháng 07/2022: 27.000Đ

Tin tức liên quan