Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 07/2021

Cập nhật: 12/08/2021
 

Báo cáo phóng sanh tháng 07/2021

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 07/2021

A-THU

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/07/2021

Lâm Thị Nhi

300.000

12/07/2021

Một Phật tử

300.000

CỘNG:

600.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 600.000Đ
Tồn tháng 06/2021: -3.051.000Đ
- Tk thầy Huệ: 600.000Đ
III. TỒN tháng 07/2021:  -2.451.000Đ

Tin tức liên quan