Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 06/2022

Cập nhật: 15/07/2022
 

Báo cáo phóng sanh tháng 06/2022

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 04/2022

A-THU

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/06/2022

Chú Hồng

300.000

CỘNG:

300.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

03/06/2022

Lê Thị Đẹp

200.000

06/06/2022

Lâm Thị Nhi

1.000.000

6/06/2022

MB (414135)

300.000

6/06/2022

129116

250.000

10/06/2022

Tịnh Hào

500.000

10/06/2022

Triệu Mai Lan

200.000

11/06/2022

279042-IBFT

300.000

11/06/2022

942776

200.000

14/06/2022

092522

1.000.000

15/06/2022

Nguyễn Hữu Luân

200.000

16/06/2022

Xuân Thị Khuyên

200.000

20/06/2022

Một Phật tử

500.000

21/06/2022

1000 AT6 140

500.000

23/06/2022

112176

2.000.000

25/06/2022

Phan Thị Thủy Yến

200.000

25/06/2022

 

Phan Thị Thủy Tiến

100.000

CỘNG:

7.650.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

25/06/2022

Phóng sanh phà Bình Mỹ, Củ Chi 290 kg cá trê

7.900.000

CỘNG:

7.900.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 7.950.000Đ
Tồn tháng 05/2022: 12.000Đ
- Ban Từ thiện thu: 300.000Đ
- Tk thầy Huệ: 7.650.000Đ
II. CHI: 7.900.000Đ
III. TỒN tháng 06/2022: 62.000Đ

Tin tức liên quan