Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 06/2021

Cập nhật: 06/07/2021
 

Báo cáo phóng sanh tháng 06/2021

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 06/2021

A-THU

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/06/2021

Lâm Thị Nhi

300.000

04/06/2021

Một Phật tử

1.000.000

11/06/2021

Hoàng Lê Ngọc Hiệp

50.000

14/06/2021

Một Phật tử

1.000.000

22/06/2021

MB (513746)

25.000

30/06/2021

MBVCB 1221525062

500.000

CỘNG:

2.875.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 

Trả nợ tháng 05

2.875.000

CỘNG:

2.875.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 2.875.000Đ
Tồn tháng 05/2021: -5.926.000Đ
- Tk thầy Huệ: 2.875.000Đ
II. CHI: 2.875.000Đ
III. TỒN tháng 06/2021: -3.051.000Đ

Tin tức liên quan