Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 06/2020

Cập nhật: 26/07/2020
 

Báo cáo phóng sanh tháng 06/2020

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 06/2020

A-THU

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/06/2020

Cô Xuân

200.000

01/06/2020

Chú Nam

200.000

01/06/2020

Cô Gái

600.000

03/06/2020

Cô Diệu Nguyệt

500.000

03/06/2020

Sư cô Tịnh thất Linh Phước ở  Củ Chi

250.000

03/06/2020

Cô Lung

350.000

03/06/2020

Cô Tánh, Vũ Hoàng Phúc, Vũ Hoàng Kim

350.000

10/06/2020

Gia đình Đặng Đức Ngãi

100.000

10/06/2020

Gia đình cô Vũ

250.000

10/06/2020

Đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

250.000

10/06/2020

Cô Sợi

700.000

20/06/2020

Bồ Tát giới 14/04 (N) Canh Tý

500.000

20/06/2020

Bùi Thị Quế

250.000

20/06/2020

Phạm Quang Thái

250.000

20/06/2020

Phạm Bùi Thái Thương

1.000.000

20/06/2020

Bùi Gia Khánh

250.000

20/06/2020

Phạm Văn Sử

250.000

20/06/2020

Phạm Đức Mạnh

350.000

20/06/2020

Phạm Thành Trung

200.000

20/06/2020

Phạm Thị Thu

250.000

25/06/2020

Phạm Thị Gái

500.000

25/06/2020

Bồ Tát giới 30/04 (N) Canh Tý

210.000

25/06/2020

Bồ Tát giới 14/05 Canh Tý

230.000

CỘNG:

7.990.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/06/2020

Lâm Thị Nhi

500.000

05/06/2020

995220060553642

500.000

08/06/2020

TC: 505412286

500.000

12/06/2020

THO HOA

100.000

20/06/2020

MB(190010)

300.000

30/06/2020

Một Phật tử

1.500.000

30/06/2020

THO HOA

100.000

CỘNG:

3.500.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/06/2020

Phóng sanh 530 kg cá rô ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

21.300.000

20/06/2020

Phóng sanh 490kg cá lóc, cá trê ở Cái Răng, Cần Thơ

20.000.000

25/06/2020

Phóng sanh 315 kg cá lóc ở Bình Mỹ, Củ Chi

16.150.000

30/06/2020

Phóng sanh cầu Phú Cường 50 kg cá chép, cá trê

2.950.000

CỘNG:

60.400.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 11.490.000Đ
Tồn tháng 05/2020: 182.562.000Đ
-
Ban Từ thiện thu:  7.990.000Đ
-
Tk thầy Huệ:
3.500.000Đ
II. CHI:  60.400.000Đ
III. TỒN tháng 06/2020:
133.652.000Đ

Tin tức liên quan