Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 06/2019

Cập nhật: 09/07/2019
 

Báo cáo phóng sanh tháng 06/2019

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 06/2019

A – THU

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

6/9/2019

Dương Thị Thuyên

N. Định

50.000

6/16/2019

Vũ Thị Sợi

Q12

50.000

6/9/2019

Nguyễn Thị Vân

Đ.Nẵng

100.000

6/9/2019

Trần Thị Sen

N. An

100.000

6/9/2019

Nguyễn Thị Nhàn

B. Phước

100.000

6/9/2019

Hoàng Minh Phúc

H. Môn

100.000

6/14/2019

Nguyễn Thị Phương

 

100.000

6/14/2019

Lê Thị Hồng Trang

 

100.000

6/14/2019

Lê Thị Hồng Sử

 

100.000

6/16/2019

Phạm Huỳnh Quang Thiện

Q1

100.000

6/16/2019

Hà Vân Lên

V. Tàu

100.000

6/23/2019

Nguyễn Thị Ngoãn

Q12

100.000

6/23/2019

Bạch Văn Xuân

T.Bình

100.000

6/30/2019

Cao Thị Yến

B.Chánh

100.000

6/2/2019

Thanh An

H.Môn

200.000

6/2/2019

Diệu Hương

C.Chi

200.000

6/3/2019

Nguyễn Thị Thu

Q6

200.000

6/4/2019

Lâm Thị Nga

Q4

200.000

6/5/2019

Nguyễn Thị Lan

H.Môn

200.000

6/5/2019

Nguyễn Thị Thùy Vân

Q12

200.000

6/9/2019

Tâm Chánh

Q10

200.000

6/9/2019

Đỗ Thị Lành

 

200.000

6/9/2019

Bùi Thị Tư

Q4

200.000

6/9/2019

Nguyễn Hoàng Quân

B.Chánh

200.000

6/9/2019

Võ Thị Thủy

Q12

200.000

6/9/2019

Trương Bửng

H.Môn

200.000

6/9/2019

Phan Thị Chữ

H.Môn

200.000

6/9/2019

Tịnh Thành

H.Môn

200.000

6/9/2019

Nguyễn Thị Di Diễm

T.Đức

200.000

6/9/2019

Lê Thị Quý

Q5

200.000

6/16/2019

Dương Bình An

B.Dương

200.000

6/17/2019

Nguyễn Thị Nhân Duyên

B.Dương

200.000

6/17/2019

Lê Thị Đạt

B.Ninh

200.000

6/17/2019

Quỳnh Thị Út

B.Chánh

200.000

6/21/2019

Tịnh Thành

H.Môn

200.000

6/23/2019

Cao Thị Lan

T.Bình

200.000

6/29/2019

Bùi Hoàng Quốc Huy

C.Chi

200.000

6/2/2019

Trịnh Thị Hanh

B.Dương

300.000

6/2/2019

Lê Thị Mai+Phan Thị Dìa

Q12

300.000

6/17/2019

Lê Thị Chung

B.Tân

300.000

6/9/2019

Ngô Thi Thiên

B.Tân

500.000

6/9/2019

Diệu Thanh

Đ.Nai

500.000

6/14/2019

Lê Thị Bích Mai

Q12

500.000

6/16/2019

Chơn Hoa Phúc

H.Môn

500.000

6/16/2019

Hà Thị Hồng Vân + Hà Thị Quỳnh Mai

H.Môn

500.000

6/21/2019

GĐ Phạm Bích Trung

Hà Nội

500.000

6/23/2019

Sú Sủi Dưỡng

Đ.Nai

500.000

6/23/2019

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

B.Chánh

500.000

6/24/2019

Nguyễn Thị Thu Hà

C.Chi

500.000

6/25/2019

Nguyễn Thị Then

Q1

500.000

6/7/2019

Diệu Lý, Tịnh Phát

L.An

1.000.000

6/9/2019

Nguyễn Thị Kim Phượng

T.Phú

1.000.000

6/9/2019

Lê Thị Liên + Liên Ân

Q10

1.000.000

6/17/2019

Lê Thị Kiền

B.Chánh

1.000.000

6/23/2019

Nhữ Thị Liên

Q8

1.000.000

6/26/2019

Vũ Thị Nga

Q3

1.000.000

6/29/2019

Trương Thị Nguyệt

Đà Lạt

1.000.000

6/3/2019

Trần Thị Tý

 

2.000.000

6/9/2019

GĐ Trần Thọ

Đ.Nai

2.000.000

6/11/2019

Khải Trần Văn Phương

G.Vấp

5.000.000

 

CỘNG:

 

27.800.000

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1/6/2019

Gia đình Nguyễn Thanh Hương, 67 tuổi

600.000

5/6/2019

Cô Kiều ở Bến Tre

100.000

5/6/2019

Bạn cô Kiều ở Bến Tre

200.000

5/6/2019

Cô Mai hộ niệm

500.000

10/6/2019

Đoàn Khắc Phụ, Lê Phương Uyên ở  Mỹ

1.000.000

10/6/2019

Nguyễn Văn Dậu, 89 tuổi

5.000.000

10/6/2019

Gia đình cô Diệp nhỏ, cô Đẹp

1.000.000

10/6/2019

Gia đình cô Dung, cô Dân, cô Luân

200.000

10/6/2019

Gia đình chú Hùng, Xoàn

10.000.000

10/6/2019

Bồ Tát Giới 30/04 Kỷ Hợi

140.000

10/6/2019

Bồ Tát Giới 14/05 Kỷ Hợi

260.000

10/6/2019

Cô Ngân cty Trạng Nguyên

5.000.000

10/6/2019

Cô Nguyễn Thị Lợi ở Hóc Môn

500.000

15/06/2019

Trương Thị Duyên

200.000

15/06/2019

Nguyễn Thị Thanh Tùng

700.000

15/06/2019

Ba cô Ngọc

200.000

15/06/2019

Tâm Quảng

200.000

15/06/2019

Cô Nhung

200.000

15/06/2019

Cô Chín

200.000

15/06/2019

Nguyễn Văn Đáng, Trần Kim Phượng,
Nguyễn Kim Thúy, Trần Hoàng Liêu

500.000

15/06/2019

Nguyễn Quang Tâm (5 người),
Lê Minh Hòa (5 người)

350.000

15/06/2019

Cô Liên Thương ở Hóc Môn

800.000

15/06/2019

Bùi Tùng Thiện

200.000

15/06/2019

Thượng tọa Thích Pháp Đăng

3.000.000

15/06/2019

Chú Bắc

200.000

15/06/2019

Cô Qủa y tế

200.000

15/06/2019

Thầy Tâm Trực

2.000.000

22/06/2019

Cô Dung cao

200.000

22/06/2019

Cô Nhà

200.000

22/06/2019

Cô Hằng

200.000

22/06/2019

Cô Bốn

200.000

22/06/2019

Cô Tâm 8 người

1.600.000

22/06/2019

Cô Vi 8 người

1.600.000

22/06/2019

Cô Thuận 2 người

400.000

22/06/2019

Cô Nguyện 3 người

600.000

22/06/2019

Cô Yến 3 người

600.000

22/06/2019

Cô Thắm 2 người

400.000

22/06/2019

Diệu Phổ

200.000

22/06/2019

Cô Hồng

200.000

22/06/2019

Cô Mạn

200.000

22/06/2019

Cô Thịnh

200.000

23/06/2019

Tịnh Trang ở Cần Thơ

1.400.000

23/06/2019

Đạo tràng Minh Chất ở Cần Thơ

2.000.000

23/06/2019

Cô Diệu Nguyệt ở Cần Thơ

1.000.000

23/06/2019

Cô Thủy (Diệu Ngân)

200.000

23/06/2019

Lê Thị Trang

200.000

23/06/2019

Huỳnh Phú Qúy

200.000

23/06/2019

Nguyễn Thị Hoàng

200.000

23/06/2019

Nguyễn Thị Minh

200.000

23/06/2019

Liên Hằng

200.000

23/06/2019

Diệu Quý

200.000

23/06/2019

Lưu Thị Tuyết

200.000

23/06/2019

Nguyễn Thị Liền

200.000

23/06/2019

Danh Thị Ngọc Anh

200.000

23/06/2019

Lê Thị Tính

200.000

23/06/2019

Hoàng Thị Ngũ

200.000

23/06/2019

Võ Thị Thu Hà

200.000

23/06/2019

Nguyễn Ngọc Tuyết

200.000

23/06/2019

Thái Thị Bích Hiền

200.000

23/06/2019

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

200.000

25/06/2019

Lê Kim Minh Tú

200.000

25/06/2019

Lê Thiên Ân

200.000

25/06/2019

Chí Thành

200.000

25/06/2019

Trần Thị Ánh

200.000

25/06/2019

Nguyễn Thị Mậu

200.000

25/06/2019

Đinh Văn Trưởng

200.000

25/06/2019

Trần Văn Ích

200.000

25/06/2019

Ngô Thị Hằng

200.000

25/06/2019

Giang Thị Lan

200.000

25/06/2019

Nguyễn Thị Thanh Hương

200.000

25/06/2019

Huỳnh Thị Hồng

200.000

25/06/2019

Nguyễn Thị Hồng Hậu

200.000

25/06/2019

Lâm Thị Lan

200.000

25/06/2019

Lâm Thị Bạch Vân

200.000

25/06/2019

Nguyễn Thị Huệ

200.000

25/06/2019

Cô Rộng

200.000

25/06/2019

Nguyễn Thu Nền

200.000

25/06/2019

Tăng Vĩ Vinh

500.000

25/06/2019

Nguyễn Thị Thảo

200.000

25/06/2019

Nguyễn Thị Kim Chi

200.000

25/06/2019

Lê Thị Hòa

200.000

25/06/2019

Nguyyễn Thị Khánh

200.000

25/06/2019

Lê Hồng Phượng

200.000

25/06/2019

Hà Thị Liên

200.000

25/06/2019

Phạm Thị Nhung

200.000

25/06/2019

Nguyễn Thị Kim

200.000

28/06/2019

Gia đình Huỳnh Kim Hoa

10.000.000

28/06/2019

Cô Võ Thị Ngọc Thanh

1.000.000

28/06/2019

Cô Dung hộ niệm

100.000

28/06/2019

Cô Lan

1.200.000

28/06/2019

Cô Kiều ở Bến Tre

100.000

28/06/2019

Cô Kiều ở Hóc Môn

50.000

28/06/2019

Cô Mai hộ niệm

50.000

28/06/2019

Cô Mai công quả

20.000

28/06/2019

Cô Diệp

50.000

28/06/2019

Cô Minh

50.000

28/06/2019

Cô Tuyền

1.000.000

28/06/2019

Thầy Tâm Vinh

100.000

28/06/2019

Cô Danh

50.000

 

Cộng:

67.120.000

CHUYỂN KHOẢN SƯ PHỤ

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

01/06/2019

Mbvcb181004209. Gdpt Tinh Tai-Q4- Phong Sanh T6/19-Chua Chúng ta- Chúng ta Tu 0071000686939 Le Xuan Ly Hong

500.000

01/06/2019

020117.010619.181706. Con Xin Cung Duong Phong Sanh

200.000

05/06/2019

Sender: 79307006. Dd: 050619. Shgd:10002731. Bo: Cao Thi Thuy Binh. 500.000 Phong Sanh

500.000

17/06/2019

744665.170619.150945. Chúng ta Phat Tu Lien Quyen- Phong Sanh

200.000

18/06/2019

875261.180619.094445. Nho Su Phu Phong Sanh

1.000.000

21/06/2019

Mbvcb190953518.Con Phong Sanh. Chúng ta Tu 0451000439513 Nguyen Tri Tai

500.000

07/06/2019

Sender: 79334001. Dd: 070619. Shgd: 10002604. Bo: Nguyen Thi Phai. Thunh3 Phong Sanh.

100.000

10/06/2019

Mbvcb185191120. Hoi Huong Phong Sanh Nguyen Thi Ba 1-1-1933.Ct Tu 0451000439513 Nguyen Tri Tai

1.500.000

 

Cộng:

4.500.000đ

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

30/05/2019

Vũ Thị Mùi

2.058.000

03/06/2019

Cô Thắm

200.000

4/6/2019

Lâm Thị Nhi

300.000

4/6/2019

Một Phật tử

200.000

5/6/2019

TC: MBVP979426

200.000

12/6/2019

TC: VNCN029014

300.000

12/6/2019

Lê Quang Quỳnh Trâm

2.000.000

17/06/2019

Nguyễn Thị Kim Phượng

500.000

17/06/2019

TC: MBVP721588.MBVCB1876116

200.000

17/06/2019

Trần Văn Việt

300.000

17/06/2019

TC: VNCN 061403

250.000

19/06/2019

MB (039891)

200.000

21/06/2019

Vương Thị Hon

500.000

24/06/2019

Một Phật tử

1.000.000

25/06/2019

Trần Thị Tuyết Nga

500.000

26/06/2019

Một Phật tử

1.000.000

27/06/2019

Một Phật tử

300.000

 

Cộng:

10.008.000

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1/5/2019

Phóng sanh 400 kg cá trê ở cảng  Củ Chi

11.100.000

5/6/2019

Phóng sanh 210kg nghêu, sò, ốc biển ở biển Cà Ná, Bình Thuận

6.200.000

10/6/2019

Phóng sanh 170 kg cá trê, cá lóc ở sông Sài Gòn

6.000.000

15/06/2019

Phóng sanh 1700 kg cá trê ở phà Cá Lăng, Củ Chi

33.000.000

22/06/2019

Phóng sanh 3000 kg cá trê, ở du thuyền Vạn Phát, Cần Thơ

63.300.000

23/06/2019

Phóng sanh 175 kg cá trê, cá lóc ở sông Hậu Giang

6.800.000

28/06/2019

Phóng sanh 1520 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

31.400.000

 

Cộng:

157.800.000

C – TỔNG KẾT

I. THU: 245.358.000Đ + 1 chỉ vàng

  • Tồn tháng 05/2019: 136.380.000đ  + 1 chỉ vàng
  • Văn phòng thu: 27.800.000Đ
  • Ban Từ thiện thu: 67.120.000Đ
  • Tk Sư Phụ: 4.500.000Đ
  • Tk thầy Huệ: 10.008.000Đ

II. CHI: 157.800.000Đ

III. TỒN tháng 06/2019: 88.008.000Đ + 1 chỉ vàng

Tin tức liên quan