Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 05/2024

Cập nhật: 14/06/2024
 

Báo cáo phóng sanh tháng 05/2024

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 05/2024

A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

 

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

05/05/2024

Gia đình Hạnh Ngọc ở Củ Chi

30.000.000

05/05/2024

Một Phật tử

5.000.000

05/05/2024

Gia đình cô Liêm

2.350.000

05/05/2024

Cháu cô Liêm

500.000

05/05/2024

Năm Thị Chợ

1.000.000

 

 

38.850.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ T05/2024

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

05/05/2024

Một Phật tử

500.000

06/05/2024

Vương Đình Quỳnh Hiếu

20.000.000

06/05/2024

Vương Đình Quỳnh Hiếu

10.000.000

07/05/2024

Võ Thị Tuyết Nhung

200.000

07/05/2024

Lê Kim Loan

500.000

07/05/2024

Lâm Thị Nhi

500.000

07/05/2024

Lê Thị Hồng

100.000

07/05/2024

Lê Thị Hồng

100.000

07/05/2024

Nguyễn Lê Phong

100.000

07/05/2024

Vũ Đức Vương

250.000

07/05/2024

Nhuận Nhân

500.000

08/05/2024

Một Phật tử

500.000

08/05/2024

Lương Thị Xuân Đào, Diệu Hoa

1.000.000

09/05/2024

Lê Thị Trang

200.000

10/05/2024

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

10/05/2024

Một Phật tử

500.000

10/05/2024

Nguyễn Quang Giáp

500.000

12/05/2024

Liên Dung

200.000

12/05/2024

Diệu Hồng, Nguyễn Thị Anh Đào

3.600.000

12/05/2024

Nguyễn Thị Thắm

100.000

13/05/2024

Nguyễn Thị Bé

100.000

17/05/2024

Phương Trang

200.000

21/05/2024

Nguyễn Thị Sim

300.000

21/05/2024

Một Phật tử

200.000

22/05/2024

Nguyễn Thị Mộng Đào

500.000

24/05/2024

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

27/05/2024

Một Phật tử

200.000

29/05/2024

Đoàn Thị Anh

1.000.000

30/05/2024

Một Phật tử

60.000

31/05/2024

Gia đình Mai Xuân Sanh

200.000

01/06/2024

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

03/06/2024

Lâm Thị Nhi

500.000

 

 

43.210.000

B – CHI

                                                                     BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

07/05/2024

Phóng sanh 1.300 kg cá trê, cá chép ở phà Cá Lăng, Củ Chi

39.000.000

11/05/2024

Phóng sanh 260 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

8.160.000

19/05/2024

Phóng sanh 1.300 kg cá rô ở sông Hậu Giang, Cần Thơ

35.000.000

 

Tổng:

82.160.000

C- TỔNG KẾT

 

*. THU:  82.181.000 Đ

- Tồn tháng 04/2023: 121.000 Đ

- Ban Từ thiện thu: 38.850.000Đ

- Tk thầy Huệ: 43.210.000Đ

*. CHI:  82.160.000Đ

*. TỒN tháng 05/2024:  21.000đ

Tin tức liên quan